.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Зв’язок між фонемами і значенням слова" - конспект уроку з народознавства 


План-конспект уроку на тему "Зв’язок між фонемами і значенням слова"

Тема: Зв’язок між фонемами і значенням слова.
Мета: Дати поняття фонеми, розкрити значення слова в контексті з фонемою. Розширити знання з орфографії та фонології.
Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.
Епіграф.
Ти – весь у слові. Як у сповиткові,
З колиски до калини при горбі...
І вже коли ти похитнувсь у слові,
Вважай. Що похитнувся у собі.
(В.Олійник).

Основний зміст уроку.
І. Організаційний момент.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
Бесіда з класом.
1.    Що вивчає фонетика? Яке походження цього слова?
2.    Які органи беруть участь у творенні звуків мови? Який з них вважається найактивнішим?
3.    На які дві великі групи поділяються всі звуки української мови? Скільки звуків в кожній із них?
4.    Що таке фонологія фонеми та їхні функції?

ІІІ. Слово вчителя.
Фонологія – це розділ мовознавства, що вивчає найменші; далі неподільні елементи мови – фонеми. Фонема – це не звук. А лише певна форма діяльності зі звуком.
Фонеми є цеглинками мови. Творять її форму. Через це можна зіставляти ріні одиниці мови. Знаходити спільне й відмінне в їхніх формах. Зіставлення прийменників у – в та і – й дає можливість зробити висновок що форми цих одиниць відрізняються одна від одної залежно від позиції. Тобто фонемного оточення їх, наприклад: був у школі, але їздити в Ізмаїл. Таке явище називається чергуванням фонем. В основі його. Звичайно, лежать звукові зміни.
Фонема – основна одиниця фонетики, це мінімальна мовна одиниця, яка в будь-якій мові легко виділяється носіями цієї мови з суцільного потоку.
Найпоширенішим методом встановлення фонемного протиставлення звуків є метод мінімальних пар, тобто слів з різним значенням. Що відрізняються в своєму складі тільки одним звуком.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
Завдання 1.
Запишіть подані нижче слова у фонетичній транскрипції. Визначте, який звук є спільним для всіх чотирьох слів у кожному ряду.
1.    Розділ, сьогодні, ожеледь, дяка.
2.    Ґава, вокзал, аґрус, ґедзь.
3.    Лякати, мильний, любити, перелік.
4.    Лісовик, уїдливий, їхати, пісня.
5.    Батько, сіяти, яблуко, кістка.
6.    Чашка, пищати, шість, щілина.
7.    Куля, люлька, луна, люстерко.

Завдання 2.
1. Визначте, якими звуками різняться слова: лаз – лазь, раса – ряса, лук – люк, полин – полинь.
2. Яка з перелічених нижче ознак лежить в основі протиставлення цих звуків.
а) дзвінкість – глухість;
б) твердість – м’якість;
в) місце творення;
г) огубленість – неогубленість.
Завдання 3.
Перепишіть слова. Правильно поставте наголос.
1.    Вимога, олень, дочка, перевертень, веретено.
2.    Завдання, черговий, загадка, вимова, літопис, гуртожиток.
3.    Вітчим, граблі, кидати, подруга, решето.

Звуковий диктант.
Прослухати слова, записати у фонетичній транскрипції.
Явір, ґрунт, тінь, сміється.

Завдання 4.
Зробити повний фонетичний розбір слова “ДЖМІЛЬ”.
Джміль [джміль/] – 4 звуки. 6 букв, 1 склад. Закритий.
[дж] – приголосн., дзв., тв.
[м] – приголосн., дзв., напівпом’якш.
[і] – голосний, наголош.
[л] – приголосн., дзв., м’який.

Завдання 5.
У поданій групі слів виділіть те, у якому поставлено неправильний наголос:
1) жадóба, 2) жéреб, 3) жéртва, 4) загýба, 5) бородáвка, 6) брáмін.

Завдання 6.
Зробіть фонетичний розбір слів.
Вокзал, зшиток, ґудзик.
Завдання 7. Запишіть слова дружний і дружній у фонетичній транскрипції. Назвіть звуки, за допомогою яких ці слова розрізняються у вимові. Поясніть лексичне значення наведених слів і складіть з них речення.

Загадки.
Я один в сім’ї такий.
Кажуть, надто вже м’який.
Хоч мовчун та не дивак.
В слові я – не зайвий знак.
(М’який знак)
У вимові завжди чисті
Звуки ми ще й голосисті.
Небагато нас, а все ж
Без нас слова не складеш.
(Голосні звуки)
Це усі повинні знати:
Нас не можна роз’єднати
Відрізняємось ми чим? –
Літер дві, а звук – один.
(Дж, дз)

Завдання 8.
Усі слова поділіть на склади. Назвіть їх.
О, як засумував чомусь осінній сад!

Тест.
1. Вкажіть рядок, у якому всі слова складаються із закритих складів.
1.    Ковзан, завзятість, завулок, гуморист, дарунок.
2.    Десерт, дзбан, дзявк, дзиґар, діамант.
3.    Каприз, капрон, карбід, каркас, карниз.
4.    Драма, солома, лава, дорога, морока.
5.    Кактус, каламар, карась, карафа, карлик.
2. У поданій групі слів виділіть те, у якому поставлено неправильний наголос.
1) жадóба, 2) жéреб, 3) жéртва, 4) загýба, 5) бородáвка, 6) брáмін.
3. Позначте слова, в коренях яких відбувається чергування [е] з [и].
1) держати, 2) завмерти, 3) берегти, 4) перу, 5) витерти, 6) розплести, 7) простити, 8) стелити.
4. Визначте рядок. У якому в усіх словах відбуваються уподібнення приголосних звуків (тверді приголосні перед м’якими вимовляються як парні м’які).
1)    Рілля, гілля, тесля, дубняк, м’які.
2)    Поліський, кримський, молодецький.
3)    Смієшся, дивишся, старається.
4)    Бодня, кузня, ґуральня, кутній, гості.
5. Виділіть групу затранскрибованих слів, у якій відсутні помилки.
1.    [жшкр’абати, йіз’д’ат’с’а, бас’т’іонний].
2.    [п’ідзс’м’іхайуц’:а, роз:увайе|с’:а, л’ічба].
3.    [з’л’іс’т, веден’:а, пещеиний].
4.    [беизц’ін’:іс’т’, в’ідсиджуйе|c’a, с:утулеиний].
6. Визначіть рядок, у якому на місцях пропусків у всіх випадках потрібно вставити “у”.
1). .. вагоні, .. Рівному, вітер .. полі, пташка .. океані.
2) риба .. озері, .. Ялті, порошинка .. оці, .. Одесі.
3) зображення .. телевізорі, номер .. готелі, пальма .. оазисі.
4) .. вага, ..дарник, ..ласний, ..вертюра, ..збережжя, ..права, ..ладар.
7. Визначіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків пишеться м’який знак.
1)    Т..охкати, брен..кіт, корист..ю, спал..ня, промін..чик.
2)    Різ..бар, с..міх, тонен..кий, багац..ко, на сосонц..і.
3)    Л..онокомбінат, пасивніс..ть, по-французьькому, с..тільки.
4)    Їдал..ня, д..оготь, кіл..це, стан..те, підносит..ся, людскіс..ть.
8. Вкажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків пишеться буква “и”.
1)    д..алект..ка, тр..умф, п..ан..с..мо, Сев..лья, Корс..ка.
2)    К..пр, Т..бет, ауд..унція, ст...мул, тр..умф, попур.., ..нст..тут.
3)    Ц..стерна, ж..рендоль, реж..м, ц..фра, ш..рма, з..гзаг.
4)    Кр..т, Австр..я, С..р..я, Л..сабон. Сан-Франц..ско, Д..зель.
5)    Алж..р, Сард..н..я, С..ц..л..я, с..лует, ав..ац..я.
9. У поданому ряду слів іншомовного походження. Вкажіть те слово, у якому подвоєння приголосних відсутнє:
1) Рус..о, 2)  Марок..о, 3) сум..а, 4) ан..али, 5) мул..а, 6) контр..еволюція.

V. Підсумок.
1.    Що таке фонологія?
2.    Що таке фонема?
3.    Що таке слово?

VІ. Домашнє завдання.
Позначте слова, в коренях яких відбувається чергування [о], [е] з [і].
Вітер, солома, ремонт, гірський, калина.

Search:
????????...

яка найдавніша рукописна книга

переваги та недоліки різних типів організаційних структур управління підприемством

тести щоб дізнатись характер людини

оборона буші читати

скачати гарний вірш про вчителя

українська драматургія 70-90 рр ХІХ століття

косинус 45

покріпачена Україна в романі Хіба ревуть воли як ясла повні

Вiдповiдi 3 клас основи здоров,я

Вавилон та шумери?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010