.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Текст. Поділ тексту на абзаци" - розповідь що таке левада 


План-конспект уроку на тему "Розвиток зв’язного мовлення. Текст. Поділ тексту на абзаци"

Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Текст. Поділ тексту на абзаци.
Мета: Узагальнити і поглибити знання учнів про текст, розширити знання про ознаки тексту,  його будову, елементи тексту та мовні засоби тексту; виховати в дітей доброту, людяність, гуманне відношення до людини.
Тип уроку: Розвиток зв’язного мовлення.
Епіграф.
Зло нічого не дає, крім зла,
Вмій прощати, як прощає мати.
За добро добром спіши воздати.
Мудрість завше доброю була.

Основний зміст уроку.
І. Оголошення теми, мотивація навчальної діяльності учнів на уроці.
Завдання.
Протягом уроку працювати над даною темою, вивчати поняття про текст, його структуру, засоби зв’язку між складовими частинами.

ІІ. Слово вчителя.
Ми уже знайомі з текстом, із стилями тексту із засобами зв’язку між складовими частинами. Найголовнішими опорними в нашій роботі є відомості про тему й основну думку зв’язного висловлювання, поділ тексту на відносно завершені частини, виділення абзаців, про значення початкових і кінцевих елементів у тексті.
Текст поділяється на абзаци, поділяється не механічно, а відповідно до змісту розповіді, послідовності висвітлення теми.
1.    Кожний текст висвітлює певну тему.
2.    Складний за змістом текст поділяється на абзаци.
3.    Кількість абзаців залежить від змісту тексту, його плану.
4.    Між абзацами є змістовний зв’язок.
5.    Кожний абзац становить смислову цілісність.
6.    Якщо в абзаці є кілька речень, між ними має бути тісний смисловий зв’язок.

ІІІ. Робота над текстом.
Годі спати, час вставать!
Ось поглянь в віконце:
Час роботу починать –
Скоро зійде сонце.
Бесіда.     1. Про що повідомляється в тексті?
2. Яка його основна думка?

Колективна вправа.
Завдання 1. До кожного з виділених речень додати ще одно-два речення, які уточнювали б його зміст; записати текст з поділом на абзаци.
Праця хлібороба дуже почесна. Але вона важка. Щоб виростити високий урожай, треба працювати цілий рік (Вказати, що роблять взимку, навесні, влітку, восени). Трудівники нашого колгоспу вирощують різні культури (Розповісти про ці культури). Ми, учні, радо допомагаємо колгоспникам (Описати, в чому полягає допомога).

Завдання 2.     1. Який заголовок можна дати творові?
2. Яка основна думка висловлюється в ньому?

Вправа 1. Перебудувати такий деформований тест.
Толя не злякався і відчинив двері (5). Раптом Толя почув тривожне ревіння корів (2). Вранці Толя ішов ловити рибу (1). Толя врятував колгоспну худобу (6). Дах корівника був охоплений полум’ям (4). Толя побіг до корівника.


Вправа 2. Чому наведені речення не становлять тексту?
Учні посадили біля школи дерева. Наполегливо вчитися – обов’язок кожного учня. Під час війни з фашистами боролись і школярі.
(Речення на одну тему, але не пов’язані змістом).
Вправа 3. Чи можна наведені речення вважати текстом? Яких ознак тексту тут немає?
Діти гралися на леваді. Діти на леваді побачили лелеку. Лелека був поранений. Додому взяли діти лелеку. Діти лелеку лікували.
(Ні. Всі речення пов’язані темою і змістом, але мовного, граматичного зв’язку між ними немає. Крім того, розповідь не закінчена: не сказано, що сталося з лелекою).
Вправа 4. (Усно). Назвіть тему твору, до якого складено такий план.
1.    Зміни у природі.
2.    Відліт перелітних птахів.
3.    Завершення польових робіт.
4.    Наша допомога колгоспові.
Вправа 5. Про що треба написати у творі з таким початком: “... школі ми не тільки здобуваємо знання, а й вчимося працювати ...?”
З яких частин, на вашу думку, складається розповідь? Сформулюйте тему і складіть план такого твору.

IV. Підсумок.
1. Які ознаки тексту? (Певна кількість речень, наявність теми і основної думки, послідовність та завершеність викладу, граматичний і змістовий зв’язок між реченнями).
2. Які елементи тексту? (“дане” – тема висловлювання; “нове” – основний зміст висловлювання).
V. Домашнє завдання. (Усно).
Порівняти дві теми “Весна” і “Весняний день”; “Рання весна” і “Птахи прилетіли”.

Search:
????????...

архівація файлів вікіпедія

скіфська зброя

Заходи та засоби захисту від шкідливих речовин

презинтація з інформатики

кримінальне право та процес індії

презинтація з інформатики

Класифікаційні норми та вимоги до Карате (та його версії)

виховний потенціал твору Мольєра"Міщанин-шляхтич"

проблема екології лісів

фігура на площині точки?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010