.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Виховний захід на тему "Можу+хочу+треба"(8 клас) 


Виховний захід на тему "Можу+хочу+треба"(8 клас)

Мета: виховувати любов до праці, розвивати у дітей розумові та творчі здібності, уміння, навич¬ки з метою орієнтації їх на свідомий вибір май¬бутньої професії.
Обладнання. Вислови про працю, виставка літе¬ратури «Робота є робота», стенд «Всі в нас про¬фесії - почесні!», анкети для учнів.


Учитель. Шановні учні. Сьогодні ми про¬водимо виховну годину з трудового виховання і професійної орієнтації на тему «Ваш вибір: можу + хочу + треба.». Вона актуальна, тому що праця завжди була, є і буде основою життя. І від того як людина працюватиме, буде залежати майбутнє не тільки сім'ї, а й держави. Як ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про вибір професій.
А почну я з притчи.
Якось один народ вів нелегку боротьбу проти загарбників. І коли всім стало ясно, що вони про¬грають  битву,  вояки  вже не  вірили своєму воєначальнику, пішла паніка, тоді люди обер¬нулися до Господа і попросили: «О, Господи, допоможи нам, покажи, де та людина, яка поверне військо і надихне його на перемогу над ворогом!» Господь змилувався й показав дім, де жила така людина. Це був дім шевця. Отже, людина, яка могла бути генералом, шила не дуже гарне взуття, а бездарний ге¬нерал вів військо до поразки.
В чому ж суть притчи?
Діти. Правильний вибір професії.
Учитель. Так! Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже зай¬матися тим, що тебе цікавить, приносить радість   -  одна  з   найважливіших   умов відчуття  життєвої  повноцінності.   Вибір навчального закладу, а згодом професії, значною мірою впливає на все наступне життя молодої людини. Тут не можна докладатися на випадковість, квапитися. Необхідне найсерйозніше став¬лення до цієї проблеми. Не  менш  важлива  обставина - людина повинна робити те, до чого має хист і здібності. Таку працю вона   виконуватиме   залюбки   і найкраще. Це принесе користь людині і всьо¬му суспільству. Зви¬чайно, свої таланти і нахили    можна успішно      виявити, застосувати в багатьох професіях, а не тільки в одній, як часом помилково уявляють батьки та діти. Щоб дійти правильного рішення, треба бути добре поінформованими. І хоча в цьому плані школи, підприємства, державні та громадські ор¬ганізації проводять значну роботу, необхідно са¬мим виявити ініціативу і шукати належну інфор¬мацію. Багато зла може принести прагнення батьків за всяку ціну «пробитися» до певної шко¬ли, до певної спеціальності, якщо дитина не вияв¬ляє до цього ані хисту, ані бажання. Багато людей й досі дуже обмежено уявляють собі коло про¬фесій, які можна здобути в різноманітних нав¬чальних закладах. Якби суспільство виходило з таких уявлень, то ми б мали повно продавців, ку-харів, перукарів, шоферів, юристів, співаків та акторів, а для решти професій, а їх переважна більшість, людей би не вистачило.
Отже, основним завданням і вчителів, і батьків є підготовка дітей до свідомого вибору майбутньої професії.
1-й ведучий.
Не за глибокими морями,
Не за дрімучими лісами,
Не в якомусь чужоземному царстві,
А в нашому рідному місті,
Споконвіку живуть-поживають
І горя не знають
Дуже працьовиті українці.
2-й ведучий.
Професіоналів серед них багато.
Вони - майстри своєї справи.
На роботу ідуть, як на свято.
Шанують люди їх талант і славу.
1-й ведучий.
Батьки і діти - сім'я єдина.
Шанувати будемо рідну Україну,
Працювати будемо завзято,
Щоб життя у нас було, як свято.
2-й ведучий.
Тож сьогодні ми вас усіх вітаємо
І від серця щирого успіхів бажаємо.
Хай щастя й радість завітає в кожен дім.
І від порога й до порога, як рушник,
Хай м'яко стелиться життєва дорога...Учитель. Здавна відомо, що батьки для дітей є взірцем у житті, еталоном чистоти, доброти, по-рядності. Вони намагаються бути схожими на них. Адже від батьків діти успадковують все найкраще: характер, здібності й, нарешті, - та¬лант. Талановиті батьки - талановиті діти!
А зараз ми помандруємо у світ професій і поз¬найомимо вас із класифікацією спеціальностей за п'ятьма типами, а саме:
1.    Людина - людина.
2.    Людина - техніка.
3.    Людина - природа.
4.    Людина - знакова система.
5.    Людина - художній образ.
1-й учень. До першого типу належать такі професії: педагог, лікар, продавець... Той, хто хоче обрати професію такого типу, повинен роз¬вивати свої організаторські здібності, уміння спілкуватися з людьми, мати терпіння, врівно¬важеність.
2-й учень. До другого типу можна віднести такі професії: інженер, водій, електрик, слюсар... Щоб оволодіти цими професіями, треба серйозну увагу приділяти геометрії, фізиці, урокам трудового навчання, технічній праці.
3-й учень. Третій тип об'єднує професії ветери¬нара, агронома, геолога...
4-й учень. Четвертий тип включає такі про¬фесії, як програміст, економіст, коректор, менед¬жер, бухгалтер.
5-й учень. І нарешті, до п'ятого типу вчені відносять професії музиканта, актора, письменни¬ка, художника, архітектора, дизайнера, мо¬дельєра, косметолога...
Учитель. А зараз проведемо вікторину «Плута¬нина в професіях». Справа в тому, що, зібравши інформацію про професії, у нас відбувся збій го¬ловного комп'ютера. Назви професій, їх зміст - геть усе переплуталося! Будь ласка, допоможіть розібратися в цій плутанині.
1.    Люди цих професій добре знаються на комп'ютерах, вміють складати програми, розбиратися в різноманітних складових комп'ютерної техніки. Назвіть мені професії з цим пов'язані. (Інженери-програмісти, користувачі ПК, провайдери, інженери-електронники)
2.    А хто лікує тварин, спостерігає за санітарни¬ми нормами в тваринницьких фермах, проводить просвітницьку санітарну роботу?
(Ветеринарні лікарі)
3.    Вони ходять у спеціальному одягу. Приїздять на допомогу, коли горить дім, або ста¬лася надзвичайна ситуація: землетрус, паводок, екологічне лихо. Які це професії?
(Пожежники, які працюють у підрозділах МНС)
4.    Люди цих професій добре знаються на різних мікробах, бактеріях. Знаходять різноманітні ліки від хвороб. Слідкують за санітарними нормами,
лікують людей, знаються на ліках.
(Мікробіолог, працівник санепідемстанції, лікар, медсестра, фармацевт)
5.    Вони знаються на погоді, можуть її прогно¬зувати. Літають у космос і там також дізнаються про погоду. Передають інформацію про погоду по
радіо і телебаченню. (Космонавти, вчені-метеорологи, телекоментатори погоди)
6.    А люди цих професій добре знаються на ви¬готовленні металу та виробів із нього. Які це про-фесії? (Металурги, сталевари, прокатники, машинобудівники)
7.    Вони охороняють спокій громадян. Ведуть правоохоронну роботу. Захищають людей у суді. (Працівники міліції, юристи, адвокати, юристи-консультанти)
8.    Хто пише вірші, прозові твори, редагує, дру¬кує книги, працює в бібліотеці? (Письменники, поети, журналісти, друкарі, видавці газет,

бібліотекарі)
Учитель. Діти,  професій поганих не буває.  І яку  б  ви  не  обрали,   скажу вам,  що  глибоку вдячність і пошану викликає завжди той, хто чес¬но працює.
Хай летить, як птах крилатий,
Мрія з краю в край.
Час спливе, і життя скаже:
«Шлях свій вибирай».
Тож, шановні, не лінуйтесь:
До вибору життєвого вже зараз готуйтесь.
Учитель.    Трудова   діяльність   людини   має декілька видів:
-    фізична праця (пов'язана з навантаженням на м'язи та опорно-руховий апарат людини) — легка, середня, важка;
-    розумова праця (пов'язана з нервово-емоційним напруженням) — мало напружена, помірно напружена, напружена;
-    механізована праця (вимагає менших ви¬трат енергії та м'язових навантажень, ніж руч¬на, проте характеризується великою швидкістю
і монотонністю рухів людини, що призводить до швидкої втомленості та зниження уваги). Пра¬ця на конвеєрі характеризується ще більшою швидкістю та одноманітністю рухів. Людина пра¬цює тут у ланцюжку людей, які виконують інші операції, тому час виконання операцій суворо рег¬ламентовано, а це вимагає великого нервового напруження і призводить до швидкого нервового
виснаження та втоми.
При   виборі   майбутньої   професії   необхідно обов'язково враховувати деякі фактори.
1.    Слід перш за все брати до уваги фізичний та психологічний стан людини, стан здоров'я. Так, небажано обирати будівельні професії, якщо ор¬ганізм схильний до застудних захворювань і ре¬акцій алергійного характеру; тим, хто має дефек¬ти зору, не рекомендуються професії водія авто¬транспорту та електронника (доводиться працю¬вати    з    дрібними    деталями),    кравчині    і закрійника, в'язальниці і гаптувальниці; тим, хто має слабкий вестибулярний апарат - обирати професії, пов'язані з мореплавством та керуван¬ням літака.
2.    Крім стану здоров'я, при виборі професії важливо враховувати темперамент людини. Лю¬дині з темпераментом холерика протипоказана робота,  пов'язана  з  посидючістю,   монотонністю (бухгалтера, оператора, референта і т. д.) і три¬валою нервовою напругою.
У той же час флегматику і меланхоліку не можна обирати професії водія або шахтаря.
3.    Має значення здатність людини до адаптації для професій геолога, шахтаря, підводника, водо-лаза та ін.).
4.    Людина, яка обирає професію, повинна мати повну інформацію про існуючі професії, які мож¬на одержати в центрі зайнятості населення, під час проведення днів відкритих дверей у навчаль¬них закладах, ярмарок професій, у довідковій літературі тощо.
1-й учень.
Професій безліч є цікавих.
Але свою обрати як,
Щоб добре діло й добра слава?
І ми міркуємо ось так.
2-й учень.
Я хочу бути космонавтом,
У космос кораблі водити.
5-й учень.
А я - учителем, щоб научати
Маленьких діток в світі жити.
4-й учень.
Почесно сіяти, орати,
І трактори ремонтувати.
5-й учень.
Артистом точно буду я,
Про це мріє вся сім'я.
6-й учень.
Людей я буду лікувати,
Промінчик сонця дарувати.
7-й учень.
А я скажу вам, друзі, чесно:
Всі в нас професії - почесні!
Учитель. При виборі професії молодим людям необхідно враховувати всі обставини, пов'язані з майбутньою трудовою діяльністю, вміти правиль¬но порівнювати стан свого здоров'я і негативні фактори професії. Це дозволить їм надовго зберег¬ти свої життєві сили і досягти великих успіхів у житті та кар'єрі.
За загальним правилом, допускається прийняття на роботу осіб, що досягли 16-ти років. Як виняток, допускається прийняття осіб, які досягли 15-річного віку, а також прийняття на роботу осіб, що досягли 14-річного віку (ст. 188 КЗпП). Прийняття на роботу 15-річних повинно відбуватися лише за згодою одного із батьків або осіб, що їх замінюють (опікунів). Прийняття на роботу 14-річних повинне відповідати таким умовам:
-    робота, на яку приймається неповнолітній, повинна бути легкою, не завдавати шкоди здо¬ров'ю;
-    робота неповнолітнього не повинна порушува¬ти процес навчання і має виконуватися у вільний від навчання час;
-    необхідна згода одного із батьків або осіб, що їх замінюють (опікунів).
Згідно з Конституцією України (ст. 43), кожний має право на працю, що включає можливість зароб¬ляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується. При цьому ко¬жен має право на безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижче за ту, яка визначена зако¬ном. Конституційні гарантії права на працю поляга¬ють у тому, що держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії і роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічно¬го навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Функції держави щодо створення умов для максимально безпечної праці визначені в Законі України «Про охорону праці» і Кодекс законів про працю (КЗпП).
Закон України «Про охорону праці» передба¬чає:
-    гарантії прав громадян на охорону праці;
-    організацію охорони праці на виробництві;
-    стимулювання заходів щодо охорони праці;
-    державні, міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці;
-    державне управління охороною праці;
-    державний нагляд і контроль за охороною праці;
-    відповідальність працівників за порушення вимог законодавчих і нормативних актів про охо¬рону праці.
Інформацію про працевлаштування та навчан¬ня можна одержати безпосередньо в різно¬манітних навчальних закладах, а також із довідників для абітурієнтів (довідник на книж¬ковій виставці).
А зараз наші учні розкажуть нам про те, яку професію вони мріють обрати і що вони про неї знають.
(Учні розповідають про власні мрії, використо¬вуючи план доповіді (додаток 1), який був розда¬ний кожному учню заздалегідь).
Аналізуються анкети, написані учнями та їхніми батьками (додаток 2).
Учитель. Якщо учні 11 класу уже більш конкрет¬но говорять про свою майбутню професію, то вам хочеться бути і лікарями, і артистами, і кос¬монавтами, а ще - в'язати, читати книги, допомага¬ти батькам по господарству. А це - світ дитячих за¬хоплень, який приведе їх у країну Професії. І ста¬нуть вони справжніми громадянами України.
Учень.
Україна рідна, мила,
Знаєш, звідки в тебе сила?
Чому впевненість ти маєш?
З чого розум ти черпаєш?
Тим міцне твоє коріння,
Що розумнеє насіння
В душі молоді поклали -
Урожай талантів мали.
Малюють діти і співають.
Танцюють гарно й вишивають.
Історію Батьківщини
Залюбки вивчають/
А наші Наталки і Ірини
Живуть з любов'ю до України,
До Батьківщини, рідної неньки,
Схилили гаряче своє серденько.
І поки у їхнім серці
Любов ця палає,
Нашу рідну Україну
Ворог не здолає.
Школа й родина - сім'я єдина/
Шанувати будемо рідну Україну.
Нехай вона квітне, сяє - не згасає.
її голос солов'їний
На весь світ лунає.

Додаток 1


План 
1.    Яку професію я мріяв обрати в дитинстві (малюнок)?
2.    Ким я мрію стати тепер (малюнок)?
3.    Чому я обрав саме цю професію?
4.    Яким я себе бачу через 10 років?
Додаток 2Анкета «Професійні інтереси учня»

1.    Чи обрав ти свою майбутню професію?
2.    Що ти знаєш про неї?
3.    Чим вона тебе приваблює?
4.    Які твої риси, здібності і вміння мають важливе значення для твоєї майбутньої професії?
5.    Яку іншу професію ти міг би обрати?
6.    Що тобі радять стосовно вибору професії батьки?
Додаток З

Анкета «Ставлення учня до професії, яку він обирає. Які можливості відкриє перед тобою обрана професія?»


1)    Творити і бути оригінальним.
2)    Використати свої здібності.
3)    Постійно самовдосконалюватись, розвивати кругозір.
4)    Бути корисним людям.
5)    Добре заробляти.
6)    Користуватися авторитетом у друзів і знайомих.
7)    Займати помітне становище у суспільстві.
8)    Керувати людьми.
9)    Забезпечити стабільне і спокійне майбутнє.

Search:
????????...

конспекти позакласних заходів з математики

Характеристика Грицька в повісті "хіба ревуть воли як ясла повні"

сузір я риби

роль теорії пізнання, діалектичне мислення

конспекти позакласних заходів з математики

композиції з овочів

композиції з овочів

композиція людської комедії

Сила. Види сил у механіці.

Доповідь на тему "Роль найпростіших"?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...