.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Виховний захід на тему "Ціннісне ставлення до праці"(5 клас) 


Виховний захід на тему "Ціннісне ставлення до праці"(5 клас)

Метрдотель
Метрдотель ( з французької) — головний офіціант, розпорядник у ресторані.
Соціально-економічне зна¬чення професії:
У сфері людських стосунків спільному застіллю надається особливе значення. Зустрічі делегацій, підписання угод, прийом видатних осіб, весілля тощо передбачає спілкування за святковим столом. Як розсадити людей? Які страви подавати, кому в першу чергу? Які саме прибори потрібні для споживання тієї чи іншої їжі? Для цього люди створили етикет і намагаються його дотримуватися. Значна роль у забезпеченні дотримання етикету належить метрдотелю. Характеристика процесу праці:
Метрдотель постійно знаходиться в залі, зустрічає гостей, пропонує їм місця за столами. Метрдотель відповідає за організацію процесу обслуговування, керує роботою офіціантів, буфетників, прибиральниць приміщень, швейцарів, музикантів та артистів оркестру тощо. Він здійснює контроль за сервіруванням столів, дотриманням правил юргівлі та обслуговування, своєчасністю та правильністю оформлення рахунків. Метрдотель відповідає за належну експлуатацію меблів, музичної апаратури, збереження посуду, інвентарю тощо.
Вимоги професії до працівника:
Кожна професія висуває певні вимоги до індивідуальних властивостей людини. Для професії метрдотеля важливими є схильність до роботи з людьми та уміння спілкуватись, тобто уміння зберігати рівне, спокійне ставлення до інших людей, терпіння і поблажливість до поведінки відвідувачів кафе чи ресторану. Багатий словниковий запас допомагає метрдотелю в активному спілкуванні з відвідувачами. Знання іноземних мов останнім часом також стає однією із складових професіоналізму метрдотеля.
Професію метрдотеля набувають: у технікумах та коледжах торгівлі, громадського харчування, готельного господарства, в навчально-курсових комбінатах, безпосередньо на виробництві. Працюючи на підприємствах громадського харчування, готельного господарства, метрдотель може оволодіти й іншими професіями. Метрдотель може продовжити освіту в інститутах та університетах, де готують спеціалістів середньої та вищої кваліфікації.
Перспективи зайнятості:
З переходом України до ринкових відносин, розширюються сфери обслуговування та громадського харчування. Постійно відкриваються нові бари, кафе, ресторани, готелі. Тому ті, хто отримує професію метрдотеля, без особливих ускладнень зможуть влаштуватися за обраною професією.

Офіціант.

Соціально-економічне значен¬ня професії:
Професія офіціанта одна з най¬давніших. На фресках єгипетських пірамід зустрічаємо зображення людей, які подають їжу на стіл фа¬раону. Напевно, це були перші офіціанти. Сьогодні професія стала дуже поширеною, адже жоден ресторан, кафе чи бар не може обійтися без офіціанта. Святкування знаменних дат, прийоми видатних осіб, підписання угод передбачає спілкування за уро¬чистим столом і неможливе без офіціантів, які беруть активну участь в обслуговуванні трапези.
Характеристика процесу праці:
Ще задовго до того, як відвідувачі прийдуть до ресторану, офіціант роз¬починає підготовку до їх зустрічі: отримує посуд і столові набори у метр¬дотеля, сервірує столи.
Головною метою роботи офіціанта є оперативне обслуговування відвідувачів, ознайомлення їх з меню, прийом і виконання замовлень, сервіровка столу, складання меню для банкетів, прийомів, доставка за-мовлених страв до столу, розрахунок з відвідувачами, збір використаної посуди.
Знаряддя праці:
Специфікою професійної діяльності офіціанта є те, що вона не піддається істотній механізації та автоматизації, основна частина робо¬чих операцій виконується без застосування технічних засобів, тобто з ви-користанням ручної праці.
Вимоги професії до працівника:
Офіціант весь час знаходиться на ногах, йому часто доводиться пере-носити важкі таці з їжею, посудом, напоями. Тому ця професія потребує від людини значної фізичної витривалості.
Кожний робочий день офіціанта — це енциклопедія психологічних кон¬тактів. Той, хто обирає професію офіціанта, повинен легко і вільно вступа¬ти в контакти з різними людьми, за всіх обставин бути ввічливим, тактов¬ним, приємним у спілкуванні. Якість роботи офіціанта визначається перш за все за його вмінням діяти без зайвого шуму (метушні). Чим акуратніше, тихіше та спокійніше працює офіціант, тим вище цінується його праця.
Робота офіціанта вимагає високого рівня сприймання, уважності, до-брої пам'яті, розвинутого загального інтелекту та внутрішньої культури.
Професію офіціанта набувають:
Оволодіти професією офіціанта можна у професійно-технічних навчаль¬них закладах, в навчально-курсових комбінатах, безпосередньо на вироб¬ництві. Крім того, у практиці професійного навчання застосовується пе¬репідготовка незайнятого населення в службі зайнятості. Офіціант може продовжити освіту в технікумах торгівлі та громадського харчування, інститу¬тах та університетах, де готують спеціалістів середньої та вищої кваліфікації.
Перспективи зайнятості:
Завдяки створенню розгалуженої мережі державних і приватних ка¬фе, ресторанів, барів, казино, що найбільш сконцентровані у великих містах та туристичних центрах, потреба в офіціантах існує постійно. Пра¬цюючи на підприємствах громадського харчування, він може оволодіти й іншими професіями, наприклад, буфетника, бармена, метрдотеля.
Ризик безробіття — мінімальний і пов'язаний, перш за все, з недостат-ньою кваліфікацією та досвідом роботи.

Покоївка

 

Покоївка — це    працівник готелю або будь-якого лікувально – оздоровчого   закладу, який   забезпечує відповідні санітарно-гігієнічні та еко¬логічні умови приміщень для тимча¬сового перебування   мешканців.
Соціально-економічне значен¬ня професії:
Назва професії «покоївка» походить від старослов'янського слова «покої», що у давнину означало житлову кімнату. Для догляду за цим помешканням, прибирання, а також виконання різноманітних послуг необхідна була присутність у покоях дівчини-служниці. Згодом, з розвитком економіки, культури, розширенням торговельних зв'язків люди стали більше подорожувати, тому виникла потреба у створенні спеціальних постоялих дворів (у подальшому — готелів), де подорожніх повинні були прийняти, нагодувати та забезпечити транспортом.
Ось уже протягом багатьох століть розвитку готельного бізнесу покоївка створює побутовий та психологічний комфорт для мешканців готелю. Характеристика процесу праці:
Покоївка зустрічає і розміщує гостей, здійснює прибирання номерів, замінює постільну білизну, прибирає ліжка, стежить за роботою холодильників, радіоапаратури, приймає замовлення від мешканців на побутові послуги, стежить за тим, щоб клієнти при виїзді не загубили свої речі і не брали речей готелю, спілкується з клієнтами на високому культурному рівні, виконує свою роботу без шуму, охайно та швидко.
Одним з очікуваних результатів роботи покоївки повинно стати створення комфортних умов проживання клієнтів готельного закладу, аби вони почували себе, як удома.
Знаряддя праці:
До засобів виробництва покоївки відносяться: щітки, віники, совки, широкий асортимент хімічних миючих засобів. Механізація прибиральних робіт у готелях передбачає наявність різноманітних машин та механізмів — пилососів, натирачів підлоги, килимочисток тощо.
Вимоги професії до працівника:
Особливістю готельного господарства є цілодобовий цикл обслуговування, тому покоївка перш за все повинна бути психологічно готовою до такої роботи.
Можна виділити основні професійні якості, якими вона повинна володіти: працелюбність, організованість, охайність, висока витривалість, комунікабельність, дипломатичність, здатність справляти гарне враження.
Професію покоївки набувають:
у професійно-технічних навчальних закладах та безпосередньо на виробництві. Крім того, у практиці професійного навчання застосовується перепідготовка незайнятого населення. Професія «покоївка» пов'язана з

багатьма іншими професіями обслуговуючого персоналу готельного господарства. Це черговий адміністратор, портьє, чергова на поверсі, завідуюча поверхом (секцією), старша покоївка.
Перспективи зайнятості:
Готельне господарство, а також лікувально-оздоровчі заклади являють собою галузь економіки,що швидко розвивається. Імовірність працевла¬штування професійно навченої покоївки при цьому велика. При наявності зазначених характеристик безробіття покоївці практично не загрожує, особливо якщо вона володіє суміжними професіями та розмовляє інозем¬ною мовою. Також покоївка може, після відповідного додаткового перенавчання, працювати економкою у сім'ї.

Search:
????????...

Я.А. Коменський

який був батько чипки

Філософські ідеї Блеза Паскаля

вірші про спортсменів

поради григорія сковороди

наукове знання про систему

за яких умов виникають найнебезпечніші для людини ситуації

значення і таємниці мови в житті суспільства

проблеми зростання захворюваності та демографічного старіння населення

діалоги з української мови на різні теми?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...