.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Виховний захід на тему "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ОСНОВНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ."(7 клас) 


Виховний захід на тему "КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ – ОСНОВНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ."(7 клас)

Хід заходу
Вступне слово
Любі діти, незабаром ми будемо святкувати День ухвалення Кон¬ституції України. Важким і дов¬гим був шлях нашої держави до справжньої незалежності. Скільки крові та сліз було пролито нашими земляками, щоб сьогодні в цій залі око нам милував жовто-блакитний прапор і Володимирський тризуб, щоб могли ми вільно на весь голос заспівати «Ще не вмерла Украї¬на».
(Звучить Державний Гімн України.)
Хлопчик.
Під синім небом України
Зазолотилися жита,
У чулім серці воєдино
З'єдналася палітра та.

Дівчинка.
Бо це дано нам споконвіку —
Від пращурів жива яса —
Душею, що не любить крику,
Єднати землю й небеса.
Ведучий. Як у кожній сім'ї іс¬нують певні традиції, правила і норми поведінки, так і в кожній державі є багато правил, за якими живуть люди. Ці правила назива¬ють законами.
Усі існуючі в країні закони під¬порядковані Конституції, тому що Конституція — це Основний Закон держави. Нині чинна Конституція була прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Тому цей день вважають всенародним святом.
Хлопчик.
Ми — народ, що в своїй Кон¬ституції
Записав — що здобуто навік;
Що утверджено, завойовано
В бурях віку, в жорстокій бор¬ні,
Що трудами й життям підго¬товлено
В роки миру і в грозяні дні.
Дівчинка.
Повні честі ми, доблесті, гід¬ності.
Громадянин труда і боєць,
Ми в народі в святій однорід¬ності
Чуєм музику братніх сердець!
Хлопчик.
Володієм такою ми силою,
Що із райдуг кладемо мости,
І землею окрилені милою,
Відкриваєм космічні світи.

Ведучий. Конституція Укра¬їни складається з 15 розділів, 161 статті. У першому розділі йдеться про загальні засади, яки¬ми визначено державний устрій України. Статті Конституції стислі, виразні й точні.
Правознавець. Стаття 1. Ук¬раїна є суверенна, незалежна, де¬мократична, соціальна, правова держава.
(Лунає пісня Т. Петриненка «Україно!»)
Дівчинка.
Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими, босими ногами.
Хлопчик.
Є щось святе в словах «мій рід¬ний край».
Для мене — це мамусі ніжна пісня,
І рідний сад від квіту білосніж¬ний,
1 той калиновий у тихім лузі гай.
Дівчинка.
У всіх людей одна святиня, Куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня. Аніж земний в чужині рай. Нема без кореня рослини, А нас, людей, без Батьківщи¬ни.
Ведучий.
Пропоную вашій увазі крос¬ворд.
По горизонталі: назва землі, де ми живемо.
По вертикалі: найбільше міс¬то — столиця нашої держави.
Правознавець 1. Стаття 4. В Україні існує громадянство — це особливий вид стосунків, що існує між державою та окремими людь¬ми. Характерною ознакою грома¬дянства є почуття патріотизму. Це любов до Батьківщини, незалежно від етичної приналежності.
Правознавець 2. Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Ведучий. На території України проживає понад 110 національнос¬тей. Конституція гарантує вільний розвиток, використання й захист інших мов. Кожному народові до¬рога його мова, а нам, українцям, найближча до серця - - україн¬ська.
Хлопчик.
Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
Тільки камінь має.
Дівчинка.
Звучи, рідна мово.
По землі рідній лийся!
Мово моя українська!
Мово моя материнська!
Хлопчик.
Мова — державна перлина.
Нею завжди дорожіть;
Без мови немає країни.
Мову, як матір любіть.
(Виконується український на¬родний танок.)
Правознавець. Стаття 20. Державними символами України є: Державний Герб України, Дер¬жавний Прапор України, Держав¬ний Гімн України.
Ведучий. Герб - - це розпіз¬навальний знак держави, символ влади. 19 лютого 1992 р. Верховна Рада України затвердила малий Державний Герб України -- зо¬браження золотого тризуба на синьому полі. Згідно зі статтею 20 Конституції України, великий Державний Герб України вста-новлюється з урахуванням малого Державного Герба України та гер¬ба Війська Запорозького.
Хлопчик.
Знак країни головний —
Це тризубець золотий.
Він — як сонце в небі синім,
В ньому слава, в ньому сила.
І священне слово «воля»,
Що рятує від недолі.
Будь же, рідна Україно,
Під гербом цим вільна й силь¬на.
Хай про тебе в цілім світі
Знають всі: і дорослі й діти.
Ведучий. Прапор — кольоро¬ве полотнище, часто з певним зо¬браженням. Це офіційна емблема держави, символ її суверенітету. Згідно зі статтею 20 Конституції України Державним Прапором України є стяг із двох рівновели¬ких горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.
Дівчинка.
Синьо-жовтий прапор Украї¬ни —
Це безхмарне небо, синє-синє,
А під небом золотіє нива,
І народ — і вільний, і щасли¬вий.
Прапор, як святиню, любі діти,
Треба шанувати й боронити.
Прапор -- символ нашої дер¬жави.
Він для всіх ознака сили й сла¬ви.
Ведучий. Гімн — це урочиста пісня, виконання якої пов'язане зі
святковими урочистостями, офі¬ційними державними заходами, військовими парадами. Згідно зі статтею 20 Конституції України, Державним Гімном України є на¬ціональний гімн М. Вербицького зі словами першого куплета та приспіву твору П. Чубинського в редакції «Ще не вмерла Украї¬ни...».
Хлопчик.
Лине пісня незабутня.
Горда, величава.
В ній — надія на майбутнє,
України слава.
Нею сонце зустрічає
Наша Батьківщина,
День новий розпочинає —
Сильна, неподільна.
До нових здобутків кличе
Пісня Україну,
А звуть її велично
Всі Державним Гімном.
Ведучий. У другому розділі Конституції містяться статті, які роз'яснюють права, свободи та обов'язки людини і громадянина. В Україні всі люди вільні й рівні у своїй гідності та правах. Кожна людина має право на вільний роз¬виток своєї особистості, якщо при цьому не порушено права і свобо¬ди інших людей. Кожна людина має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечено вільний і все¬бічний розвиток її особистості. Громадяни мають рівні конститу¬ційні права і рівні перед законом.
Правознавець. Розшифруйте криптограму, дізнайтеся, на що має право людина згідно зі стат¬тею 21 Конституції України.
Увага! Читати слід за годиннико¬вою стрілкою через одну клітинку.


Відповідь: право на свободу та захист гідності.
Правознавець. Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Стаття 53. Кожен має право на освіту. Повна загальна освіта є обов'язковою.
Діти виконують пісню «Чого вчать у школі»
Правознавець. Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної
цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Ведучий. Наша армія існує для захисту кордонів рідної землі, а не для нападу на інші країни. Щоб захистити Батьківщину в майбут¬ньому, треба змалку полюбляти спорт, бути сильним, спритним, мужнім.
Весела естафета між загона¬ми:
1.    Естафета з м'ячем.
2.    Естафета з кільцем.
3.    Хто більше влучить (кеглі, мішечки з піском).
Правознавець. Стаття 66. Кожен зобов'язаний не заподі¬ювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.
Хлопчик.
У Червону книгу ми занесли
Світ неповторний і чудесний,
Що поступово вимирає,
Давно рятунку в нас благає.
Невже в майбутньому на світі
Не будуть квітнуть дивні кві¬ти?
Дівчинка.
Конвалії й фіалки ніжні,
І вісник березня — підсніжник?
Невже ми більше не побачимо,
Як сон-трава росою плаче?
Троянда  степу квітка мрії -
Жар-цвітом землю не зігріє?
Ми всі — господарі природи.
То збережемо її вроду!
Звучить пісня «Немає України без калини»
Ведучий.
Решта розділів Конституції присвячена принципам організації та діяльності державних органів, Президента України, внесення змін до Конституції України та іншим питанням.
Правознавець.
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Консти¬туції України.
Хлопчик.
Є у мене мама й тато,
Є сестра й молодший братик.
Ми щодня встаємо раненько
І збираємось хутенько:
Тато — лікар — у лікарню.
Мама — пекар — у пекарню,
Я й сестра до школи йдем,
Брата в дитсадок ведем.
Дівчинка.
В нас людина кожна знає,
Чим займатись вона має.
Гарантує нам це право
Головний Закон держави.
Він дає дорослим й дітям
Вільно і щасливо жити.
Всі його повинні знати
І вивчати й шанувати.
Звуть закон цей в Україні —
Конституція країни.
Ведучий.
Добігає кінця наше свято. Спо¬діваюся, ви багато нового дізна¬лися про Основний Закон країни і станете гідними громадянами сво¬єї держави.
Бажаю вам національної само¬свідомості, громадянської відпо¬відальності та мужності, бути го¬товими працювати для  розвитку України, захищати її, поважати Конституцію, закони Української держави, досконало володіти українською мовою, поважати батьків, традиції та історію рід¬ного народу, загартовувати себе фізично, шанобливо ставитися до своєї культури.
Запрошуємо оглянути вистав¬ку літератури «Дітям про Консти¬туцію» та взяти участь у конкурсі малюнків на асфальті «Я — ма¬ленький громадянин незалежної України».
Звучить Державний Гімн України. Діти йдуть переглядати виставку та беруть участь у кон¬курсі малюнків на асфальті

Search:
????????...

образ Галі у повiстi "хіба ревуть воли як ясла повнi?"

Основні риси і періодизація первіснообщинного господарства

прислів я про принципи навчання

інтеграл у фізиці і техніці

засоби оформлення документів Word

елементи з яких складаються діаграми

міст Мірабо

Міфи Єгипту Історія

апорії зенона на укаїнській мові

Поняття соціальна мобільність та його характеристика?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...