.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Виховний захід на тему "НАШІ ПРАВА - ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО"(7 клас) 


Виховний захід на тему "НАШІ ПРАВА - ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО"(7 клас)

Дійові особи

Ведуча

Ведучий

Учні-читці (шість осіб)

1-ша  мати

Син

Учитель  

Учень    

2-га  мати

Донька

Виховний захід відбувається у класі або шкільній бібліотеці. Угорі на видному місці прилаштовано плакат із назвою заходу, під ним — «Календар правових дат».

Звучить пісня «Ми маленькі діти», виходять ведучі.

Ведуча. Доброго дня, друзі! Ми зібрались сьогодні для того, щоб поговорити про права дітей, тобто про ваші права.

Як ви гадаєте, коли й як наші пращури дійшли до розумін­ня того, що права людини слід захищати?

Учні висловлюють власні думки щодо запитання. Ведучий доповнює й узагальнює відповіді.

Ведучий. Давним-давно, ще у стародавні часи, у людей виникла необхідність відстоювати свої права. Спочатку це ро­били силою. Слабка людина не мала жодних прав, якщо в неї не було сильного покровителя, що бажав би допомогти їй у ви­рішенні спорів.

Тривалий час діяв неписаний закон «Хто сильний, той і правий». Але коли виникли перші держави, правителі яких прагнули встановити загальний справедливий порядок і нор­ми життя для усіх громадян, у людське суспільство прийшов закон права. Тепер держава ставала на захисті й сильного, й слабкого. Головним критерієм права стала справедливість, а не сила.

Ведуча. З тих пір минуло чимало століть. Держави ство­рювалися, розросталися, процвітали або гинули. Чому? Як свідчить історія, правителі й уряд не завжди піклувалися про свій народ. Так, оголошуючи сусідній країні війну чи прий­маючи яке-небудь політичне рішення, правитель прагнув за­довольнити лише свої інтереси й зовсім не замислювався над долею простих людей. Отже, людству потрібно було щось при­думати, знайти такого захисника, який міг би примусити дер­жаву поступитися своїми інтересами заради інтересів своїх громадян і постійно піклуватися про них.

Ведучий. Місію такого захисника взяла на себе міжнарод­на організація ООН. Що ви знаєте про цю організацію?

Учні відповідають на запитання, ведучі доповнюють і узагальнюють відповіді. Наперед виходять учні-читці.

1-й учень. 1945 року, після закінчення Другої світової війни — найжахливішої і найжорстокішої війни за всю іс­торію людства — народи багатьох країн вирішили, що задля збереження миру їм слід об'єднатися. Навіщо? Для того, щоб будь-які конфлікти та суперечки між країнами в подальшому вирішувались не воєнним шляхом, а мирним, за столом пере­говорів. Саме з цією метою 1945 року була створена Органі­зація Об'єднаних Націй (ООН). До речі, одним із її засновни­ків була Україна.

2-й учень. А 1948 року держави, що увійшли до ООН, підписали Загальну декларацію прав людини — документ, у якому вони пообіцяли одна одній і своїм народам забезпечи­ти громадянські права й свободи, рівність усіх перед законом, особисту недоторканність, свободу совісті, можливість дотри­муватись своєї релігії й багато іншого.

Ведуча. Загальна декларація прав людини — важливий і корисний документ. Але в ньому говориться про людей за­галом — і жодного слова про дітей. Але ж діти потребують особливої уваги й захисту з боку держави.

3-й учень. Саме тому 1989 року ООН прийняла окремий документ під назвою «Конвенція про права дитини». Конвен­ція — це міжнародна угода. У ній держави беруть зобов'язання дотримуватись прав кожної дитини. І наша держава також під­писалася під цим документом, а значить — пообіцяла світові піклуватися про своїх маленьких громадян.

4-й   учень.

Найбільше я хочу,

Щоб мир був на світі,

Як небо — у зорях,

А сад наш — у цвіті.

5-й  учень

Найбільше я хочу,

Щоб сонце щоранку

Зі мною віталось,

Присівши на Ґанку.

6-й  учень

Найбільше я хочу,

Щоб рідна матуся

Всміхнулась мені,

Коли я усміхнуся.

Ведуча. Давайте пригадаємо, про які права дітей ідеться у Конвенції, на що кожен із вас має незаперечне право? На столах у вас лежать роздруковані аркуші, на яких перелічені основні права дітей — основні статті цієї

Конвенції.

Ведучі пропонують учням по черзі прочитати по одній статті Конвенції і своїми словами коротенько пояснити її зміст. Учні виконують завдання.

Ведучий. Дякуємо, друзі. Ви дуже добре процитували й пояснили статті Конвенції про права дитини. Але нам би хотілося дізнатися, чи добре ви знаєтесь на своїх правах і чи вмієте їх правильно реалізовувати?

Ведуча. Давайте проведемо «Казкову правову вікторину» і на прикладі героїв відомих вам казок спробуємо роз'яснити статті Конвенції про права дитини.

Ведучі проводять вікторину. «Казкова правова вікторина»

Ведучі по черзі описують негативні ситуації, у які потрапив той чи інший казковий герой. Учні мають визначити, яке пра­во, визначене Конвенцією про права дитини, було порушено стосовно цього героя.

Ситуація 1

Мачуха з ранку до вечора примушує Попелюшку працюва­ти. Бідній дівчинці заборонено брати участь в іграх та за­бавках сестер.

Яке право порушено стосовно Попелюшки?

(Право дитини па відпочинок і розваги, право брати участь

у розважальних заходах, що відповідають її віку.)

Ситуація 2

За часи письменника Марка Твена в Америці дружба дітей із різних соціальних пластів не схвалювалась і навіть вва­жалась іноді порушенням суспільної моралі. Чи має право Том Сойєр товаришувати з таким хлопчиком, як Гекльберрі Фін?

(Так, адже Конвенція про права дитини визнає право на сво­боду асоціацій та свободу мирних зібрань.)

Ситуація З

Мауглі майже з народження жив у тваринному середови­щі. Чи можна вважати, що він має рівні права зі звичайною дитиною?

(Так, Конвенція визначає, що дитиною вважається кожна людська істота, що не досягла вісімнадцяти років.)

Ситуація 4

Мауглі не вміє говорити людською мовою — лише видава­ти незрозумілі, з точки зору людей, звірячі звуки. Чи мають право люди, що знайшли Мауглі в лісі, замкнути його в кліт­ці та поводитися з ним, як із твариною? Які права хлопчи­ка порушено?

(Ні в якому разі. Мауглі може бути визнаний неповноцінною дитиною, і в цьому випадку згідно з Конвенцією йому мають забезпечити гідні умови зростання і виховання. Крім того, Конвенцією суворо заборонено будь-яке жорстоке поводжен­ня з дитиною, що принижує її гідність та шкодить фізично­му й психічному здоров'ю.)

Ситуація 5

Опікун Гаррі Поттера перехоплює і читає листи, що надхо­дять хлопчику зі школи чарівників Ходвадсу. Яке право Гар­рі порушено?

(Право на приватне життя, недоторканність житла й таєм­ницю кореспонденції.)

Ситуація 6

Баба Яга викрадає Івасика Телесика й відносить його за тридев'ять земель у тридесяте царство. Які права дитини по­рушила злодійка?

Яке право порушено стосовно Попелюшки?

(Право дитини па відпочинок і розваги, право брати участь

у розважальних заходах, що відповідають її віку.)

Ситуація 2

За часи письменника Марка Твена в Америці дружба дітей із різних соціальних пластів не схвалювалась і навіть вва­жалась іноді порушенням суспільної моралі. Чи має право Том Сойєр товаришувати з таким хлопчиком, як Гекльберрі Фін?

(Так, адже Конвенція про права дитини визнає право на сво­боду асоціацій та свободу мирних зібрань.)

Ситуація З

Мауглі майже з народження жив у тваринному середови­щі. Чи можна вважати, що він має рівні права зі звичайною дитиною?

(Так, Конвенція визначає, що дитиною вважається кожна людська істота, що не досягла вісімнадцяти років.)

Ситуація 4

Мауглі не вміє говорити людською мовою — лише видава­ти незрозумілі, з точки зору людей, звірячі звуки. Чи мають право люди, що знайшли Мауглі в лісі, замкнути його в кліт­ці та поводитися з ним, як із твариною? Які права хлопчи­ка порушено?

(Ні в якому разі. Мауглі може бути визнаний неповноцінною дитиною, і в цьому випадку згідно з Конвенцією йому мають забезпечити гідні умови зростання і виховання. Крім того, Конвенцією суворо заборонено будь-яке жорстоке поводжен­ня з дитиною, що принижує її гідність та шкодить фізично­му й психічному здоров'ю.)

Ситуація 5

Опікун Гаррі Поттера перехоплює і читає листи, що надхо­дять хлопчику зі школи чарівників Ходвадсу. Яке право Гар­рі порушено?

(Право на приватне життя, недоторканність житла й таєм­ницю кореспонденції.)

Ситуація 6

Баба Яга викрадає Івасика Телесика й відносить його за тридев'ять земель у тридесяте царство. Які права дитини по­рушила злодійка?

Яке право порушено стосовно Попелюшки?

(Право дитини па відпочинок і розваги, право брати участь

у розважальних заходах, що відповідають її віку.)

Учитель. Ти поводишся зневажливо й дуже грубо. Я зму­шена викликати твоїх батьків.

Учень. Це не грубість, а моя думка. Я маю право вільно висловлювати свої погляди з будь-яких питань, що стосують­ся мене.

Ведучий. Звичайно, ми добре розуміємо, як неприємно, коли твоїх батьків викликають до школи. І, звичайно, ми вільні у висловлюванні власних думок. Проте закон у цьому випад­ку на боці вчителя. Подумайте, чого не можна припускатися, заявляючи про свої права?

(Дійсно, Конвенція визнає за дитиною право вільно вислов­лювати власні думки, але це право обмежується в деяких випад­ках. Зокрема, якщо висловлювання власної думки завдає шкоди репутації та гідності іншої особи.)

Звучить музика. Наперед виходять 2 - г а  мати і Донька.

2 - га  мати. Доню, я йду на роботу. Будь ласка, прибери у своїй кімнаті, помий після себе посуд, сходи в магазин. Донька. Але ж, мамо, у мене завтра контрольна!

2-га мати. Якщо поквапишся, встигнеш і хатню роботу виконати, і до контрольної підготуватися.

Донька. Між іншим, Конвенція про права дитини захищає мене від будь-якої роботи, що перешкоджає здобуттю освіти.

(У Конвенції йдеться мова не про щоденну хатню, посильну для дитини, роботу, а про економічну експлуатацію дітей та прийом їх на роботу. Самообслуговування не може стати на заваді здобуттю освіти.)

Звучить пісня «Ми маленькі діти». Наперед виходять усі учасники заходу.

Ведучий. Отже, друзі, давайте підведемо підсумки сьогод­нішньої зустрічі.

Ведуча. У кожного з нас є права, і ми повинні добре знати їх, щоб захистити себе, якщо хтось хоче нас образити.

Ведучий. Але слід знати не лише свої права, але й обо­в'язки. Прагнучи відстояти свою свободу, не утискайте свобо­ду інших.

Search:
????????...

характеристика Грицька

Специфіка філосовського знання

аналіз бондарівна

Реферат Держава в середньовічній Європі

захід з способу життя

аналіз бондарівна

полігамні відносини в юнацькому віці

характеристика Грицька

Не судилось скорочено

Характеристика Чіпки?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...