.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Номінативна функція слова. Практичні вправи" 


План-конспект уроку на тему "Номінативна функція слова. Практичні вправи"

Тема: Номінативна функція слова. Практичні вправи.
Мета: Повторити основні розділи теми; закріпити поняття про лексикологію як розділ науки про мову; поняття “лексичне” та “граматичне” значення словам; однозначні і багатозначні слова; переносне значення слова; синоніми, антоніми, омоніми. Розвивати спостережливість та вміння поповнювати свій лексикон.
Епіграф.
Ти у мене із кореня –
Полем мені наговорена,
Дзвоном коси прокована,
В чистій воді смакована,
Болем очей продивлена,
Смутком багать продимлена,
З хлібом у душу всмоктана,
В поті людськім намокнута.
Основний зміст уроку.
І. Мотивація навчальної діяльності.
Учитель пропонує дітям прослухати текст, відповісти на запитання.
Слово – то дивний витвір людини. Завдяки слову ми розуміємо один одного, за допомогою мови творяться великі дива на землі . відберіть у людини мову – і вона здичавіє. І кожна мова по-своєму прекрасна. Вона має неповторний самоцвіт, виграває всіма барвами веселки, має своє звучання, свою ваговитість, власну неповторність і красу.
Кожне слово – це ніби діамантова намистинка у великому разку нашої пребагатої мови.
Згадаймо такі слова, як “оксамит”, “перла”, “намисто”, “рушник”, “хустка”, “знамено”. Кожне слово має свій сенс, свою красу. У мене особисто народжується велике почуття радості при згадці таких слів, як “світанок”, “сонячний промінь”, “весняний струмок”, “голуба далечінь”, “блакитна високість”. А скільки таких слів існує, і за кожним – глибинна сутність і краса!
(За І.Цюпою)
ІІ. Виконання завдань.
Завдання 1.
1.    Проаналізувати зміст тексту, які якості української мови визначає автор?
2.    Вкажіть і запишіть найбільш важливі слова для передачі теми тексту, основної думки.
3.    Зверніть увагу на виділені в тексті слова. Поясніть, що вони означають. Звірте свою відповідь з поясненням лексичного значення за тлумачним словником.
4.    Як ви зрозуміли зміст останнього речення.
5.    Якими є виділені слова: однозначні чи багатозначні.
6.    До першого виділеного слова доберіть антонім і синонім.
7.    Спробуйте записати текст по пам’яті.

Завдання 2. Запис під диктовку.
Посидіти біля гомінкого струмка, присвятити вірш, розрядити атмосферу, дрімає трава, яскравий колорит, гаряча ложка, гарний товариш, вірний друг, погана погода.
1.    Відшукайте слова, для правильного написання яких необхідно знайти їх лексичне значення.
2.    Доберіть синоніми до прикметників.
3.    Знайдіть слова, вжиті у переносному значенні. Складіть словосполучення в яких вони мали б пряме значення.
4.    Запишіть антоніми до слів “яскравий”, “гарний”.
5.    Відшукайте слово, значення якого можна визначити у словосполученні чи реченні.
6.    Використовуючи тлумачний словник, визначіть, однозначне чи багатозначне слово “гаряча”; значення слова “колорит”.

Завдання 3. Прочитайте нижче наведені уривки із мовлення учнів. Які помилки зустрічаються у цих реченнях? Відредагуйте їх і запишіть.
1. Клас наш важкий, але дружній. Учителі кажуть, що з ними треба поводитись обережно. 2. І ось ми вийшли на горохове поле. Наївшись гороху, я з Олегом пішли на своє улюблене місце. 3. Своя майбутня професія мені дуже подобається. 4. Нове покоління продовжує справу, яку почали їх батьки. Нове покоління мріє, щоб їх батьки ними гордились.

Завдання 5. Читання віршів. Виконання завдань.
1.        – Ну що б здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б’ється, ожива
Як їх почуєш!                (Т.Шевченко)
2.        Є слова, що білі-білі,
Як конвалії квітки,
Лагідні, як усміх ранку,
Ніжносяйні, як зірки.
Є слова, як жар пекучі
І отруйні, наче гад...
В чарівне якесь намисто
Ти нанизуєш їх в ряд.            (О.Олесь)
3.         В небі жайворонки в’ються,
Заливаються, сміються,
Грають, дзвонять цілий день,
І щебечуть і співають,
І з весною світ вітають
Дзвоном радісним пісень.        (О.Олесь)
Запитання.
1.    Чи зустрілись вам у тексті слова, значення яких допоможе пояснити контекст. Уточніть їх значення за словником.
2.    Згадайте, як називається прийом, який використовує поет, щоб образніше показати картину природи, явище (метафора).
3.    Порівняйте 2 перших тексти. Чим вони схожі за змістом?
4.    Випишіть із третього уривку синоніми.
5.    Знайдіть у другому уривку дієслова вжиті у переносному значенні. Випишіть їх.
6.    Доберіть у запишіть синоніми до слова “сміявся”.

ІІІ. Підсумок уроку.
Учителем дається завдання визначити слова за лексичним значенням і записати їх.
1.    Всі слова мови (лексика).
2.    Словниковий запас людини (лексикон).
3.    Розділ лінгвістики, який вивчає лексику (лексикологія).
4.    Слова, які мають одне лексичне значення (однозначні).
5.    Слова, які мають декілька лексичних значень (багатозначні).
6.    Слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням (омоніми).
7.    Слова, які позначають одне і те ж, але з різним відтінком значень.

IV. Домашнє завдання.
З підручника вправа 38 (усно) та 39 (письмово).

Search:
????????...

квітка айстра

інтерфейс користувача операційної системи

кайдашева сім'я критика

Україна після здобуття незалежності: політичний та соціальний розвиток.

Характеристика грицька і чіпки

різниця між колядками та щедрівками

Реферат з фізики "Резонанс"

Робочий зал перукарського салону

??????? ? ??? ??????? ?????? ?? ????

описанняГрицька Чупруненко?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010