.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Будова голосових зв’язок і механізм утворення звуків під час розмови, співу, крику. Голосовий апарат і мова" - механизм утворення голосу 


План-конспект уроку на тему "Будова голосових зв’язок і механізм утворення звуків під час розмови, співу, крику. Голосовий апарат і мова"

Тема: Будова голосових зв’язок і механізм утворення звуків під час розмови, співу, крику. Голосовий апарат і мова.

Мета: Освітня: установити механізм формування голосу, його значення в житті людини; Розвиваюча: продовжити розвивати навички роботи з таблицями, схемами, підручником і додатковою літературою, а також розвивати уміння учнів використовувати свій суб'єктний досвід у навчанні; Виховна: сприяти гігієнічному й естетичному вихованню учнів.

Основні поняття й терміни: гортань, голосові зв'язки, голосова щілина, центри мовлення, вища нервова діяльність.

Обладнання: таблиця «Органи дихання», модель гортані.


Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку
І. Організаційна частина.
1. Вітання.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.
Самостійна робота.
Варіант 1. Поясніть терміни (усно чи письмово):
Дихання — ... ; Органи дихання — ... ; Зовнішнє дихання — ...;
Надгортанник —... ; Внутрішнє дихання — ... ; Бронхіальне  дерево — ... ;
Дихальні шляхи —... ; Альвеоли —... .

Варіант 2. Охарактеризуйте коротко особливості будови і функції органів дихальної системи (див. табл.).
Таблиця 1 Будова й функції дихальної системи
Відділ дихальної системи    Особливості будови    ФункціїВаріант 3. Розташуйте в правильному порядку відділи дихальної системи відповідно до того, як вони розташовані в організмі (зверху — вниз).
Відповідь можна записати у вигляді ряду цифр чи слів.
1. Гортань; 2. Бронхи; 3. Трахея; 4. Носова порожнина; 5. Легені;
6. Глотка; 7. Носоглотка.

Варіант 4. Встановіть відповідність між органами та їх функціями в дихальній системі. Відповідь можна записати у вигляді комбінацій цифр і літер чи слів (наприклад, 1 — А або легені — газообмін).
1. Легені
2. Трахея
3. Носова порожнина
4. Гортань
5. Носоглотка     А. Транспортування повітря
Б. Газообмін
В.Транспортування повітря, голосоутворення
Г. Зігрівання (охолодження) й очищення повітря


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Голос — унікальний інструмент людини. З його допомогою ми спілкуємося, передаємо свій настрій, почуття. Чому ж він буває різним у різних людей? Чому він може змінюватися протягом життя людини? Щоб відповісти на ці питання і розкрити тему нашого уроку, як ви думаєте, які задачі нам необхідно вирішити, які цілі поставити перед собою? (Учні формулюють ціпі й задані, учитель їх коригує в разі необхідності.)


IV. Вивчення нового матеріалу
Бесіда.
1. З'ясування усіх відомих функцій гортані (бесіда з класом).
Учні називають відомі їм функції гортані:
а) дихальна,
б) захисна (надгортанник).
в) захисні рефлекси: кашель.
Учитель доповнює:
в) голосоутворююча (демонстрація моделі гортані).
2. Як влаштований «природний органчик»?


3. Будова голосового апарату. (Розповідь)
Гортань не тільки повітроносний орган, а й орган утворення голосу, звукової мови. Поперек гортані натягнуті дві голосові зв'язки (мал.63), що складаються з еластичних пружних волокон, паралельних одне одному. Між голосовими зв'язками є голосова щілина. Натяг голосових зв'язок змінюється завдяки скороченню або розслабленню прикріплених до них м'язів. При цьому голосова щілина може звужуватися або розширюватися.
Голосові зв'язки відіграють головну роль в утворенні голосу. Голос утворюється тільки тоді, коли повітря, яке видихається, проходить через голосову щілину і натягнуті зв'язки починають коливатися. Голос тим вищий, чим більша частота коливань голосових зв'язок.
Остаточне формування звуку відбувається у порожнинах глотки, рота і носа. В утворенні голосу беруть участь також язик, губи та нижня щелепа. Завдяки цьому ми вимовляємо ті чи інші голосні й приголосні звуки.
У інших ссавців і багатьох птахів теж є голосові зв'язки, та тільки людині притаманна членороздільна мова. Ця особливість пов'язана з розвитком вищої нервової діяльності. У мозку є спеціальні центри мови. Вони узгоджують роботу м'язів усього мовного апарату і пов'язані з процесами свідомості й мислення. У період статевого дозрівання у хлопчиків відбувається «мутація голосу», коли швидко росте гортань, а нервова регуляція м'язів і зв'язок перебудовується повільніше. Тому підліток розмовляє то басом, то високим голосом. У цей період не можна перенапружувати голосові зв'язки, голосно розмовляти, слід оберігати гортань від застуди.
Пам'ятайте! Голосом потрібно вміти керувати. Невмілий спів, крик перенапружують голосові зв'язки, які з часом змінюються. У результаті голос стає хрипким, глухим і може зовсім зникнути. Шкідливо впливає на голос паління.
4. Робота з підручником.
Учні працюють з рисунком 63 на с. 133 підручника і з розділом «Голосові зв'язки» (§ 34), складають самостійно короткий схематичний конспект у зошитах з урахуванням особистих уподобань при виборі виду і форми закріплення матеріалу. Учитель допомагає їм.
5. Бесіда.
–    Чи досить одного звуку для спілкування людей між собою?
–    Які органи, на ваш погляд, беруть участь в утворенні мови?
–    Що можна дізнатися за голосом людини?
Розповідь:
Кажуть, що колись до Сократа привели людину, про яку він повинен був сказати свою думку. Мудрець довго дивився на нього, а потім вигукнув: “Говори ж, нарешті, щоб я міг тебе бачити!” Як багато суті, крім слів, криється в голосі!
«Черным-черна однажды затесалась
Ворона между черными дроздами.
Ее никто не распознал бы в стае,
Сумей она попридержать язык!»
–    Що можна взнати по голосу?
–    Як зрозуміти фразу: «Говори ж, нарешті, щоб я міг тебе бачити»?
–    Яка роль звуків у житті тварин? Чи можна назвати ці звуки мовою?
–    Як ви думаєте, чим зумовлена нездатність тварин говорити (гіпотези учнів, відповідь — у книзі).
6. Повідомлення учнів.
–    Походження мови.
–    Порушення мови.
–    Гігієна голосу.
–    Мутації голосу.

V. Узагальнення і закріплення вивченого матеріалу.
Вікторина.
Відповідаючи правильно на питання чи цікаво міркуючи, на думку учнів і вчителя, учні на полях зошита ставлять позначку «+», що будуть враховуватися при виставленні оцінок за урок.
Питання вікторини
1. Чому легеневе дихання властиве більш великим організмам, а трахейне - більш дрібним?
2. Коли людину перед операцією присипляють, їй кладуть на обличчя наркозну маску. Чи досить для приспання комахи помістити її голову в морилку?
3. У чому принципова відмінність легень і зябер?
4. Наземні краби дихають зябрами в повітрі. Як ви вважаєте, у чому особливість будівлі органів дихання цих тварин?
5. Шкірний тип дихання властивий амфібіям. Поясніть, чому інші хребетні не здатні так дихати?

VІ. Підсумки уроку.
Оцінення учнів.

VІІ. Домашнє завдання.
Вивчити § 34, скласти в зошитах «Правила гігієни свого голосу» (для всіх).
Творчі завдання: сформовані на минулому уроці творчі групи вибирають науку, яку б вони хотіли представляти (хімія, фізика, історія, біологія). Кожній групі необхідно підготувати повідомлення:
• група «істориків» – «Участь кисню в диханні. Дослід Прістлі»;
• група «хіміків» – «Хімічні і фізичні властивості кисню. Поняття про реакції окиснення»;
• група «фізиків» – «Значення енергії для живого організму»;
• група «біологів» – «Значення дихання. Види дихання».

Search:
????????...

Кривава неділя

Енергетика клітини АТФ

мета ООН

словосполучення цікавий розділ синтаксису

словосполучення цікавий розділ синтаксису

Гобсек на українській мові

реферат звуковий резонанс луна

чого навчає нас Мольєр

художня майстерність Івана Нечуя-Левицкого у повісті "кайдашева сім*я"

твір роздум на тему "Чому образ Одісея є втіленням одвічного суму за батьківщиною"?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010