.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Екзаменаційні питання по курсу «Теорія програмування» 


Екзаменаційні питання по курсу «Теорія програмування»
Екзаменаційні питання по курсу
«Теорія програмування»

Тема 1. Загальні положення
Теоретичний базис теорії програмування.
Класифікація мов програмування та їх еволюція.
Основні підходи до програмування. Основні риси імперативного, об»єктно-орієнтованого підходів. Мови сценаріїв та паралельних обчислень.
Характеристика напрямків розвитку декларативних мов.
Характеристика функціонального підходу до програмування. Поняття функції, конверсії, рекурсії. Переваги і недоліки функціонального підходу.
Основні риси технології .NET. Складові .NET. Інтероперабельність і масштабованість. Основи інтеграції додатків у сервіс-орієнтованому середовищі.

Тема 2. Формалізація функціонального програмування на основі ламбда-числення
Конверсія.
Поняття програмної функції.
Алфавіт ламбда-числення.
Аксіоми ламбда-числення.
Навести приклади формального опису числення ламбда-конверсій.
Відповідність між ламбда-численням і функціональною мовою.

Тема 3. Комбінаторна логіка як формальна система
Поняття комбінатора.
Правила конструювання допустимих для заданого алфавіту комбінаторних виразів (термів).
Аксіоми комбінаторної логіки.
Синтаксис виразів комбінаторної логіки.
Редукція комбінаторних термів.
Базис термів.

Тема 4. Теорія типів і комбінаторна логіка
Визначення типів.
Аксіоми виводу типу комбінатора.
Типізація виразів у SML. Схема типізації.
Типізація виразів у SML. Виводимість типів.
Типізація виразів у SML. Поліморфна типізація.
Переваги типізації.
Застосування типізації. Статична типізація.
Застосування типізації. Поліморфна типізація.
Управління типами у технології .NET.

Тема 5. Синтаксис мов програмування
Визначення синтаксису.
Порівняти синтаксис SML і ламбда-числення.
Синтаксис SML. Синтаксис виразу.
Синтаксис SML. Синтаксис опису.
Синтаксис SML. Ситаксис типу.
Синтаксис SML. Синтаксис літералів.
Синтаксис SML. Синтаксис аплікацій.
Синтаксис SML. Синтаксис умовних виразів.
Синтаксис SML. Синтаксис let-виразів.
Синтаксис SML. Синтаксис кортежа.
Синтаксис SML. Синтаксис опису змінних і функцій.

Тема 6. Семантика мов програмування
Узагальнені вимоги до опису мов програмування.
Семантика мови програмування.
Семантика орієнтована на компіляцію.
Семантика орієнтована на інтерпретацію.
Теорія обчислень Дана Скотта.
Формалізація семантики мови функціонального програмування SML.
Семантичні речення для виразів.
Семантичні речення для команд.
Семантичні речення для денотатів.

Тема 7. Рекурсивні функції і множини
Об»єкти рекурсивних обчислень.
Навести приклади рекурсивних функцій.
Рекурсивні типи.
Особливості визначення типів.
Комбінатор нерухомої точки. Теорема про нерухому точку функції.
Опис комбінатора нерухомої точки мовою програмування SML.
Зв»язок поняття рекурсії з теорією обчислень.

Тема 8. Абстрактні машини і категоріальна комбінаторна логіка (ККЛ)
Еволюція поняття абстрактної машини. Віртуальна машина.
ККЛ. Семантичний аспект.
ККЛ. Комбінатор утворення пари.
ККЛ. Операції першої і другої проекцій.
ККЛ. Комбінатори композиції і аплікації.
ККЛ. Характеристичні співвідношення.

Тема 9. Категоріальна абстрактна машина (КАМ)
Умови і співвідношення КАМ. Карування і декарування.
Декартово замкнені категорії (ДЗК).
Формалізація процедури трансляції тексту програми мовою функціонального програмування.
Код де Брейна.
Навести приклад процедури трансляції програми мовою функціонального програмування.

Search:
????????...

Аналіз державного бюджета 2008-2010

причина конфлікту у кайдашевій сімї

мистецтво гравюри17-18стнаукраїні

Роль і значення українського слова, пісні,мистецтва.

реалізм і номіналізм. філософська спадщина фоми аквінського

діалог на тему фольклор

спрощення на письмі

Пристрої зберігання інформації

словникові диктанти

Дофілософські типи світогляду?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010