.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Апаратні засоби захисту 


Апаратні засоби захисту
29
Апаратні засоби захисту (АЗЗ) застосовуються для вирішення таких завдань:
- перешкоджання візуальному спостереженню і дистанційному підслуховуванню.
- нейтралізація паразитних електромагнітних випромінювань і наводок.
- виявлення технічних засобів підслуховування і магнітного запису, несанкціоновано встановлених або таких, які принесено до установ фірми, підприємства, банку.
- захист інформації, що передається засобами зв.язку і міститься в системах автоматизованої обробки даних. За своїм призначенням АЗЗ поділяються на засоби виявлення і засоби захисту від несанкціонованого
доступу. Слід зазначити, що універсального засобу, який би давав змогу виконувати всі функції, немає, тому для виконання кожної функції, відповідно до виду засобів несанкціонованого доступу існують свої засоби пошуку та захисту. За таких умов заходи щодо протидії незаконному вилученню інформації за допомогою АЗЗ досить трудомісткі та дорогі і вимагають спеціальної підготовки фахівців безпеки.
На практиці всі заходи щодо використання АЗЗ поділяються на три групи: організаційні, організаційно-технічні, технічні.
Організаційні заходи апаратного захисту — це заходи обмежувального характеру, які передбачають регламентацію доступу і використання технічних засобів передавання і обробки інформації.
Організаційно-технічні заходи забезпечують блокування можливих каналів витоку інформації через технічні засоби забезпечення виробничої і трудової діяльності за допомогою спеціальних технічних засобів, які встановлюються на елементи конструкцій споруд і будівель, приміщень і технічних засобів, потенційно створюючи канали витоку інформації.
Технічні заходи —- це заходи, які забезпечують використання в процесі виробничої діяльності спеціальних, захищених від побічних випромінювань технічних засобів передавання й обробки конфіденційної інформації.
Під програмними засобами захисту розуміють систему спеціальних програм, включених до складу програмного забезпечення комп.ютерів та інформаційних систем, які реалізують функції захисту конфіденційної інформації від неправомірних дій і програми їх обробки.
Програмні засоби забезпечують захист інформації від несанкціонованого доступу до неї, копіювання її або руйнування.
Під час захисту від несанкціонованого доступу (НСД) за допомогою програмних засобів здійснюється:
- ідентифікація об.єктів і суб.єктів.
- розмежування доступу до інформаційних ресурсів.
- контроль і реєстрація дій з інформацією і програмами.
Захист інформації від копіювання забезпечується виконанням таких функцій:
- ідентифікація середовища, з якого буде запускатись програма.
- аутентифікація середовища, із якого запущена програма.
- реакція на запуск із несанкціонованого середовища.
- протидія вивченню алгоритмів роботи системи.
Заходи захисту від руйнування інформації/враховуючи велику різноманітність причин руйнування (несанкціоновані дії, помилки програм і обладнання, комп.ютерні віруси та ін.), передбачають обов.язкові страхувальні дії, які спрямовані на попередження і профілактику можливих причин руйнування інформації. Програмні засоби захисту у таких випадках бувають як спеціалізованими, так і універсальними.
Під криптографічними заходами розуміють використання спеціальних пристроїв, програм, виконання відповідних дій, які роблять сигнал, що передається, абсолютно незрозумілим для сторонніх осіб. Тобто криптографічні заходи забезпечують такий захист інформації, за якого у разі перехоплення її і обробки будь-якими способами, вона може бути дешифрована тільки протягом часу, який потрібен їй для втрати своєї цінності. Для цього використовуються різноманітні спеціальні засоби шифрування документів, мови, телеграфних повідомлень.

Search:
????????...

провідні теми реалізму

особливості скифської культури, її вплив на культуру давніх словян

фізичний стан глюкози

стиль молодой музи

Характеристика періодів Національно-визвольної війни

Характеристика періодів Національно-визвольної війни

діловий діалог

філософія фоми аквінського,проблема віри і розуму

кухар вірші

вплив анкогольу на людину реферат 11 клас?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010