.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Тонове і колірне коригування 


Тонове і колірне коригування
26
Тонове і колірне коригування
Цифрові або зіскановані фотографії часто виглядають надто світлими чи темними, а кольори на них — неприродними. Ці недоліки можна виправити. Налаштування яскравості називають тоновим коригуванням, а процес змінення кольорів — колірним.
Перед початком тонового коригування слід подивитися на гістограму зображення. Вона дає змогу з.ясувати, як розподілено піксели на кожній ділянці тонового діапазону та як деталізовано градації тонів, тобто чи вистачає тонових відмінностей або переходів.
Гістограми
Гістограмою зображення у Photoshop називають графік, що відображає розподіл пікселів за тонами. Він складається з вертикальних ліній, висота яких відповідає кількості пікселів, що мають задану яскравість (значення яскравості задається по горизонтальній вісі). Чим більше ліній містить гістограма, тим більшетонових значень (рівнів) включає зображення. Деякі гістограми мають вигляд гірської гряди — настільки близько розташовано лінії одна до одної. Таке трапляється, коли зображення містить піксели майже всіх 256 рівнів яскравості. Темні піксели, або тіні, наведено ліворуч, а світлі — праворуч (див. рис. 9.4). Напівтонам відповідає середина графіка.
Гістограма міститься на палітрі Гістограма (рис. 9.5), яку можна вивести на екран за допомогою однойменної команди меню Вікно. Палітра Гістограма є контекстно-залежною — під час редагування зображення вміст палітри безперервно змінюється, відображаючи його поточний стан.
ПРИМІТКА Гістограма точно відображатиме розподіл пікселів за тонами, якщо Я не буде згеиероваио за допомогою кешу (про використання кешу свідчить трикутний значок у правому верхньому куті гістограми). Клацніть його, щоб отримати гістограму на основі даних зображення.
Гістограма містить чимало інформації щодо тонових характеристик зображення. Так, якщо більшість високих ліній зосереджено біля лівої межі, це означає, що зображення темне (рис. 9.6), а якщо біля правої — світле (рис. 9.7).
Крім того, гістограма може свідчити про недоліки зображення. Наприклад, якщо немає ліній з боків, це свідчить про відсутність дуже темних і світлих пікселів (світла й тіні) на зображенні, тобто воно позбавлене контрасту (рис. 9.8).
Якщо ж гістограма містить просвіти, можна зробити висновок про нестачу тонових переходів, через що деякі елементи виявляються нечіткими (рис. 9.9).
Швидке коригування зображень
Для усунення тонових і колірних дефектів зображення програма Photoshop надає низку інструментів. У деяких випадках доцільно скористатись однією з напівавтоматичних операцій: призначені для змінення кольорів пікселів зображення, вони дозволяють швидко й легко позбавитися типових дефектів і деколи дають чудові результати, хоча й не вирізняються точністю та гнучкістю, властивими потужнішим інструментам колірного і тонового коригування.
Автоматичне тонове коригування
Якщо вибрати команду Зображення > Коригування >Автоматичні рівні, Photoshop перетворить найсвітліший піксел кожного колірного каналу на білий, а найтемніший — на чорний, відповідним чином відкоригує кольори решти пікселів, рівномірно розподіливши їх між крайніми точками, а потім уважно «роздивиться» результуюче зображення, оскільки на ньому можуть з.явитися або зникнути колірні зсуви (рис. 9.10).
Автоматичне коригування контрасту
За допомогою команди Зображення > Коригування > Автоматичний контраст можна від коригувати контрастність. Подібно до команди Автоматичні рівні, вона також робить найсвітліший піксел кожного колірного каналу білим, а найтемніший — чорним, але при цьому ще й зберігає баланс кольорів (рис. 9.11).

Search:
????????...

стиль барокко в українському мистецтві в 17-18 ст.

історичний розвиток економічних потреб

Самозахист

оптичне зображення

класифікація небезпек

історичний розвиток економічних потреб

Будова телескопа

малюнки козаків

венозна кров

2. Особистість і суспільство. Соціалізація, десоціалізація та ресоціалізація.?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010