.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Векторна графіка і програмні засоби для її створення 


Векторна графіка і програмні засоби для її створення
14
Векторна графіка і програмні засоби для її створення
У векторній графіці основним елементом зображення є лінія. В растровій графіці також існують лінії, але там вони розглядаються як комбінації точок. Відповідно, чим довша растрова лінія, тим більше пам.яті вона займає. У векторній графіці об.єм пам.яті, який займає лінія не залежить від розміру лінії, оскільки лінія представляється у вигляді формули, а точніше, у вигляді декількох параметрів. Що б ми не робили з цією лінією, міняються тільки її параметри, які зберігаються в чарунках пам.яті. Кількість чарунків залишається незмінним для будь-якої лінії.
Лінія - це елементарний об.єкт векторної графіки. Все, що є у векторній ілюстрації, складається з ліній. Найпростіші об.єкти об.єднуються в більш складні, наприклад, об.єкт чотирикутник можна розглядати як чотири взаємопов.язані лінії, а об.єкт куб як дванадцять взаємопов.язаних ліній, або як шість чотирикутників. Із-за такого підходу векторну графіку часто називають об.єктно-орієнтованою графікою.
Як усі об.єкти, лінії мають властивості. До цих властивостей відносяться: форма лінії, її товщина, колір, характер лінії (суцільна, пунктирна і т.п.}. Замкнуті лінії мають властивість заповнення. Внутрішня область замкнутого контуру може бути заповнена кольором, текстурою, картою (заготовлені растрові зображення).
/ Комп.ютерне растрове зображенні» представляється у вигляді прямоуголь-ной матриці, кожен осередок якої представлений кольоровою крапкою.
^Основоіорастровотдхлредсхавлення графіки є піксель (крапка) з вказівкою її кольору. При описі, наприклад, червоного еліпса на білому фоні необхідно вказати колір кожної точки еліпса і фону. Зображення представ-ляєтся у вигляді великої кількості крапок - чим їх більше, тим візуально качест-веннєє зображення і більше розмір файлу. Тобто одшТнавіть картинка може бути представлена з кращою або гіршою якістю відповідно до колічест-вом крапок на одиницю довжини - дозволом (зазвичай, крапок на дюйм - dpi або пікселів на дюйм - ррі).
Растрові зображення нагадують лист клітчастого паперу, на якому будь-яка клітка ^яу^р^м^уучп^нтл, або білим кольором^утворюючи в сшии^гао-еті малюнок. Піксел - основний елемент растрових зображень. Саме з та-ких елементів складається растрове зображення, тобто растрова графіка описує зображення з використанням кольорових крапок (пікселі), розташованих на сет-ке.
При редагуванні растрової графіки Ви редагуєте пікселі, а не лінії. Растрова графіка залежить від дозволу, оскільки інформація, опі-сивающая зображення, прикріплена до сітки певного розміру. При редак-тірованії растрової графіки, якість її уявлення може змінитися.
Зокрема, зміна розмірів растрової графіки може привести до «разлохма-чиванію» країв зображення, оскільки пікселі перерозподілятимуться на сітці. Виведення растрової графіки на пристрої з нижчим дозволом, ніж дозвіл самого зображення, знизить його
ЯКІСТЬ- . . ^о«0ГУ^ .

Search:
????????...

ВОІВ підтримує контакти з міждержавними організаціями

мочерний основи економічної теорії скачать

приклад інтерв ю

моя майбутня професія на англійській мові

анна кареніна скорочений зміст

Хіба ревуть воли як ясла повні фільм

Рембо корабель урок

ввічливисть по-японскі

Національні природні парки в Великі Британії

ввічливисть по-японскі?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010