.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Система управління базами даних (СУБД) 


Система управління базами даних (СУБД)
Система управління базами даних (СУБД) - це комплекс програмних засобів, призначений для інтегрованого зберігання та обробки даних.
Система управління базами даних Microsoft Access відноситься до реляційних баз даних. База даних Access (фізична структура) міститься в одному файлі з розширенням MDB. Логічна структура СУБД Access складається з таких об.єктів: таблиць, запитів, форм, звітів, макросів та модулів. Доступ до цих об.єктів відбувається за допомогою відповідних вкладинок вікна Access.
СУБД Access дає змогу створювати такі типи об.єктів:
|Таблицы| - основний об.єкт БД, оскільки в ньому зберігається вся
інформація.
|Запрос| - служить для фільтрації або селекції даних. Дає змогу виб-
рати з БД необхідну інформацію, яка відповідатиме певним критеріям і далі
використовуватиметься для розв.язання конкретного завдання.
* |Форма| - це певний бланк для заповнення його даними або маска,
що ніби накладається на БД. Головне його призначення - спростити
процес заповнення БД.
* |Отчеты| - це певним чином оформлена програма, що дає змогу ви-
давати для друкування або на екран інформацію з БД.
* |Макросы| використовують для автоматизації процесу виконання
операцій, які часто повторюються.
* |Модули| - це програмні модулі, написані мовою VBA длярозв.язання складних завдань.

В найбільш повному варіанті СУБД має містити такі складові:
Середовище користувача,
Алгоритмічна мова для програмування прикладного системного опрацювання даних, реалізована у вигляді інтерпретатора,
Компілятор для надання завершеній програмі вигляду готового комерційного продукту в формі EXE файлу,
Програми утиліти швидкого програмування рутинних операцій.
Сучасний ринок пропонує десятки різновидів СУБД, різноманітних за продуктивністю, надійністю, сферою застосування, а, відповідно, і за вартістю. Провідне місце сьогодні на цьому ринку займає СУБД фірми Огасle, у якої є реалізації, призначені як для побудови великих банків даних, середніх, малих, так і персональних.
Найпоширенішими на сучасному ринку програмних продуктів є реляційні СУБД (DBASE 111, FOXBASE, FOXPRO, CLIPPER і т. ін.).

Search:
????????...

речення зі словом компанія

пори року для дітей

П. Мирний "Хіба ревуть воли, як ясла повні" Конфлікт між козацьким і селянським світоглядом

формула довжини кола

Класифікація усних методів ісорії

будова компаса

Урок туризму

Вибір професій- лекція для батьків

будова компаса

будова компаса?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010