.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Робота зі списками 


Робота зі списками
План конспект уроку з інформатики на тему Робота зі списками

Мета уроку:
Вивчати правила опрацювання інформації, що зберігається в електронних таблицях. впорядковувати й відшукувати серед табличної інформації необхідні дані.
Розвивати аналітичне мислення.
Виховувати інтерес до предмету, вміння раціонально виконувати роботу.
Тип уроку: комбінований урок.
Основні терміни та поняття: форма, сортування.
Обладнання:
Програмне забезпечення: табличний процесор Ms Excel.
Картки: Практична робота № 4 «Робота зі списками»
Література:
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5—11 «Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика ».-- Прем»єр, 2003
Гуржій А.М., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов А. Ю. Інформатика: Навчальний посібник для 10-11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл.—К.: Форум, 2001.—496 с.: іл.
Гаевский А.Ю. Информатика: учебное пособие для 7-11 кл.—К.: А.С.К., 2002.—464с.: ил.
П. Сорока Довідничок-рятівничок з Excel // Інформатика, №№25-28, 2003.
Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково-навчальний посібник/ Під ред. С.А. Ракова.– Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.– 112с.


План уроку:
Організаційний момент
Письмове опитування
Пояснення теоретичного матеріалу
Практична робота
Підведення підсумків уроку
Домашнє завдання

Хід уроку
Організаційний момент
Повідомлення учителем мети і завдання уроку.
Письмове опитування
Варіант 1
Чи тотожні терміни робочий аркуш й електронна таблиця?
Як можна ввести дані в таблицю?
Як виділити стовпець?
Як установити вирівнювання в комірці?
Як викликати вікно Майстра діаграм?
Варіант 2
Які функції реалізують табличні процесори.
Які типи даних може містити таблиця?
Як змінити ширину стовпця? ширину рядка?
Як викликати Майстер функцій?
Як змінити розміщення діаграми?
Варіант 3
Чи тотожні терміни робоча книга й файл?
Яким чином числа можна ввести як текст?
Як увести послідовність 10, 14,18,22,26...?
Із чого складається формула в Ms Excell?
Як змінити параметри діаграми?
Варіант 4
Дайте визначення табличного процесора.
Як виділити діапазон комірок?
Як відформатувати комірки?
Як задається аргумент (комірки)?
Чи зміниться вигляд діаграми, якщо змінити дані в комірках, які використані при побудові діаграми?


Пояснення теоретичного матеріалу
Часто інформацію про об.єкти зручно представляти у вигляді списків. Список складається із записів, причому кожен запис відповідає певному об.єкту, а властивості об.єкта відображаються в полях запису.
При роботі в Excel записи формуються з рядків ЕТ, а поля– зі стовпців.
Створення списку за допомогою форми
Дані списку можна вводити безпосередньо в робочий аркуш, заповнюючи відповідні комірки. Але є більш простий і гарний спосіб - це введення даних за допомогою форми, що являє собою діалогове вікно для створення й редагування записів. Вікно форми даних викликається командою меню Дані--Форма. Щоб форма відобразилася на екрані, на аркуші повинен бути, принаймні, один рядок даних. Однак зручніше працювати з вікном форми, коли на аркуші є як мінімум два рядки, з яких верхній рядок представлений назвами стовпців. Тоді Excel зможе розпізнати структуру майбутнього списку й виведе у вікно форми зміст записів.
Вкажіть у списку комірку, починаючи з якої будуть додаватися в список нові записи.
Виберіть команду Дані—Форма– Додати.
У порожні поля форми введіть дані нового запису. Для переходу до наступного поля користуйтеся клавішею Tab або щигликом мишею, а для переходу до попереднього поля - Shift+Tab.
Заповнивши необхідні текстові поля, натисніть Enter або клацніть по кнопці Додати. Після цього запис буде внесено до списку, а поля будуть очищені для набору наступного запису.
Завершивши введення записів, закрийте вікно щигликом по кнопці Закрити.
Сортування даних
Дані можуть уводитися в список у довільному порядку, однак подальшу роботу зі списком зручніше виконувати, коли запису в ньому впорядковані. Упорядкування даних в електронних таблицях виконується за допомогою операцій сортування.
Сортування - це зміна відносного положення даних у списку у відповідності зі значенням або з типом даних.
Дані звичайно сортуються:
за алфавітом,
за чисельним значенням
по даті.
Для сортування таблиці клацніть по будь-якій її непустому комірці й натисніть одну із кнопок на панелі інструментів:
- сортування по зростанню . - сортування по спаданню.
Зверніть увагу, що при натисканні цих кнопок сортування здійснюється по крайньому лівому полю. Якщо потрібно виконати сортування по певному стовпцю або по декількох стовпцях, то варто зробити інакше. Клацніть мишею по довільній комірці таблиці й виберіть команду меню Дані - Сортування.
Практична робота №4
1. За допомогою форми створіть таблицю:
Прізвище
Ім.я
Математика
Історія
Географія
Фізика
Хімія

Сидоренко
Іван
8
12
11
5
6

Петров
Євген
8
7
9
4
6

Іванов
Олег
10
6
7
11
10

Денисенко
Наталія
5
4
6
8
4

Акименко
Юлія
10
12
12
8
8

Данилова
Валентина
10
11
9
11
11

Ященко
Олексій
7
8
7
6
6

Сидоренко
Дмитро
6
8
9
7
7

Іванов
Юрій
8
10
9
8
9

Денисенко
Юлія
9
8
9
5
6


2. Додайте стовпець «Середній бал і заповніть його за допомогою формули».
3. Відсортуйте:
По прізвищах– по зростанню.
По середньому балу– по зростанню, потім по прізвищах
4. Збережіть у власну папку в файл «Оцінки».
Підведення підсумків уроку
Учитель робить висновок, що за допомогою Excel зручно працювати зі списками та обробляти інформацію.
Учитель виставляє та коментує оцінки.
Домашнє завдання
Конспект.
Практичне завдання
1 варіант (можна запропонувати учням суспільно-гуманітарних класів)
1. У файлі «Погода» за допомогою форми дописати дані про опади та атмосферний тиск.
2. Відсортувати дані за спаданням температури.
2 варіант
1. У файл «Час» додати інформацію ще про 10 міст світу за допомогою форми.
2. Відсортувати дані за спаданням часу.

Search:
????????...

інтеграція знань у професійній підготовці вчителя

Людина в історії філософії

сценарій виховного заходу СНІД

урок знаходження дробу від числа

видаємо переклади

поняття людина ы особистысть

Чіпка борець за справедливість чи злочинець?

аналіз поезії виклик Старицького

порівняльна характеристика гектора і ахіла

ДІАЛЕКТИЗМИ ДІАЛОГ?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010