.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Друкування діаграм Практична робота «Побудова діаграм і графіків у середовищі електронних таблиць» 


Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Друкування діаграм Практична робота «Побудова діаграм і графіків у середовищі електронних таблиць»
План конспект уроку з інформатики на тему Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі табличної інформації. Друкування діаграм Практична робота «Побудова діаграм і графіків у середовищі електронних таблиць»
Мета уроку:
Вивчати правила опрацювання інформації, що зберігається в електронних таблицях. будувати діаграми та графіки на основі табличної інформації.
Розвивати аналітичне мислення.
Виховувати інтерес до предмету, вміння працювати самостійно.
Тип уроку: урок формування навичок.
Основні терміни та поняття: Майстер діаграм, діаграма.
Обладнання:
Програмне забезпечення: табличний процесор Ms Excel.
Файли: DШколаМагазин.xls
Плакати для самоконтролю (додатки 5-7 )
Картки: Практична робота №3 «Побудова діаграм і графіків у середовищі електронних таблиць»
Література:
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5—11 «Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика ».-- Прем»єр, 2003
Гуржій А.М., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов А. Ю. Інформатика: Навчальний посібник для 10-11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл.—К.: Форум, 2001.—496 с.: іл.
Гаевский А.Ю. Информатика: учебное пособие для 7-11 кл.—К.: А.С.К., 2002.—464с.: ил.
П. Сорока Довідничок-рятівничок з Excel // Інформатика, №№25-28, 2003.
Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково-навчальний посібник/ Під ред. С.А. Ракова.– Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.– 112с.

План уроку:
Організаційний момент
Практична робота
Аналіз практичної роботи
Підведення підсумків уроку
Домашнє завдання

Хід уроку
Організаційний момент
Повідомлення учителем мети і завдання уроку.
Учні повинні виконати практичну роботу, користуючись вказівками карток і в результаті записати в зошити власні висновки, користуючись планом.
Практична робота №3
1. Скопіюйте файл «Магазин» у власну папку.
У робочій книзі Магазин на аркуші «Товар» додайте стовпці:
Продано в січні.
Продано в лютому.

Продано в червні.
Заповніть їх згідно зразка (додаток 5).
2. В стовпці Кількість обчисліть суму проданих товарів кожного виду за 6 місяців.
3. Використовуючи формулу, заповніть стовпець Вартість.
4. На аркуші 2 «діаграма» побудуйте діаграму за даними продаж за півроку:
Діапазон—стовпці з даними продаж по кожному місяцю (виділіть потрібні комірки С2:Н8).
Викличте вікно Майстра діаграм (кнопка на панелі інструментів Стандартная або команда меню Вставка—Диаграмма)
Тип діаграми—гістограма.
Діапазон даних—рядки—«в строках».
Додайте назви товарів в іменах рядів (використати закладку «Ряд» другого кроку Майстра діаграм).
Назва діаграми-- графік продаж.
На осі Х—підпис «Місяці»
Інші параметри оформіть за своїм смаком.
4. Продемонструйте результат вчителю.
5. Змініть тип діаграми на «Графік».
6. Додайте лінію тренду на камери з прогнозом на 2 періоди (використати контекстне меню).
7. Збережіть у файл Магазин у власну папку зі своїм паролем.
8. Напишіть висновок.
Аналіз практичної роботи
Вчитель з учнями коротко обговорюють етапи побудови діаграм. Учні пишуть висновки, відповідно до плану.
План:
Створення діаграми
Зміна розташування діаграми
Зміна параметрів діаграми
Створення лінії тренду і аналіз даних за допомогою прогнозу.
Підведення підсумків уроку
Учитель виставляє та коментує оцінки.
Домашнє завдання
Конспект.
Практичне завдання
1 варіант (можна запропонувати учням суспільно-гуманітарних класів)
Побудувати таблицю температур деякого місяця.
На тому ж аркуші побудувати діаграму «Графік» для температурних значень.
Збережіть у файл «Погода»
2 варіант (можна запропонувати учням класів природничого профілю)
а) Побудувати таблицю значень функції у=2х-хcosх для всіх цілих значень х, якщо 0
На тому ж аркуші побудувати діаграму «Графік» для значень у.
б) На другому аркуші в тому ж файлі побудувати таблицю значень функції у=2х-хcosх для всіх значень х, якщо 0
На тому ж аркуші побудувати діаграму «Графік» для значень у.
в) Порівняти результати.

Search:
????????...

Поведінка-це дзеркало в якому кожен показує своє обличчя

речення про осінь

гігієна вуха

реферат на тему: "Людина і держава у романі "Фараон""

не судилось скорочено

не судилось скорочено

тести спрощення

твір роздум Зображення покріпачення України у романі Хіба ревуть воли як ясла повні

хто винен у трагедії катрі дзвонарівни

характеристика образа Мартин Боруля?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010