.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Використання вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації. Практична робота «Робота з формулами. Використання вбудованих математичних та логічних функції» 


Використання вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації. Практична робота «Робота з формулами. Використання вбудованих математичних та логічних функції»
План конспект уроку з інформатики на тему Використання вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора. Використання логічних функцій для опрацювання табличної інформації. Практична робота «Робота з формулами. Використання вбудованих математичних та логічних функції»

Мета уроку:
Вивчати правила роботи в середовищі табличного процесора. основні операції над даними, що містяться в електронних таблицях. правила опрацювання інформації, що зберігається в електронних таблицях. вводити числову, формульну та текстову інформацію за допомогою програми опрацювання електронних таблиць.
Розвивати логічне мислення. вдосконалювати практичні вміння з використання програм.
Виховувати ініціативність.
Тип уроку: комбінований урок.
Основні терміни та поняття: діапазон, формула електронної таблиці
Обладнання:
Програмне забезпечення: табличний процесор Ms Excel.
Файли: DШколаМагазин.xls
Плакат «Правила введення формул» (Додаток 4)
Картки: Практична робота №2 «Робота з формулами. Використання вбудованих математичних та логічних функції»
Література:
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5—11 «Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика ».-- Прем»єр, 2003
Гуржій А.М., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов А. Ю. Інформатика: Навчальний посібник для 10-11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл.—К.: Форум, 2001.—496 с.: іл.
Гаевский А.Ю. Информатика: учебное пособие для 7-11 кл.—К.: А.С.К., 2002.—464с.: ил.
П. Сорока Довідничок-рятівничок з Excel // Інформатика, №№25-28, 2003.
Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково-навчальний посібник/ Під ред. С.А. Ракова.– Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.– 112с.
План уроку:
Організаційний момент
Актуалізація опорних знань і перевірка домашнього завдання
Пояснення теоретичного матеріалу
Практична робота
Домашнє завдання й підведення підсумків уроку

Хід уроку
Організаційний момент
Повідомлення учителем мети і завдання уроку.
Актуалізація опорних знань
Запитання на повторення:
Як запустити Ms Excel?
Як ввести дані в комірка?
Які дані можуть утримуватися в комірці?
Що робить Автозаповнювач?
Як змінити формат комірки?
Як виділити комірки?
Як зберегти файл під певним ім.ям?
Перевірка домашнього завдання
Два учні демонструють на комп»ютері свої роботи.
Запитання: як визначити середнє арифметичне і суму за допомогою рядку стану робочої книги?
Пояснення теоретичного матеріалу
Введення формул
Виконання формул
Вбудовані функції
Введення формул
Формула ЕТ- це інструкція з обчислень, що є основним засобом аналізу даних.
Введення формул:
Безпосередньо в комірку з клавіатури.
З використанням миші для визначення комірок, що входять у формулу.
Правила введення формул:
Формула починається зі знака «=».
У формулі не повинне бути пробілів, крім текстових.
Якщо у формулах використовуються тексти, то вони беруться в лапки.
Формула може містити: оператори, посилання на комірки, значення, функції й імена.
Приклад:
=СУМ(З4:З8)*789

Функція Посилання Оператор
на комірки
Пріоритет дій збігається з математичним.
Виконання формул
Для виконання формули натисніть клавішу Enter або «галочку» біля рядка формули.
Для виконання однотипних обчислень у сусідніх комірках краще використати Автозаповнювач.
Для редагування формули виділіть потрібну комірку і відредагуйте формулу в рядку формул.
При зміні даних, які використовуються у формулах, результати змінюються автоматично.

Вбудовані функції
Ms Excel містить безліч вбудованих функцій, які дають можливість створювати формули для різних розрахунків. Кожна функція складається з імені й аргументу-- діапазону комірок, вміст яких використовується для обчислень.
Для виклику діалогового вікна Майстра функцій виберіть команду Вставка>Функція або виконайте клацання на значку f. Задати аргумент можна з клавіатури або виділити потрібні комірки.
Помилки у формулах.
#####-- результат не помістився в комірці
#ДЕЛ/0!-спроба ділення на нуль
#Н/Д-- посилання на порожню комірку
#ИМЯ?-- невідоме ім.я
#ПУСТО!-- задано перетинання 2 непересічних областей
#ЧИСЛО!-- некоректні дані
#ССЫЛКА!-- формула неправильно посилається на комірку
#ЗНАЧ!-- неприпустимий тип аргументу.
Практична робота №2
Виконання роботи відбувається в 6 групах. Вчитель контролює роботу кожного учня в групі і в кінці уроку виставляє всім оцінки, враховуючи виконану роботу. Коригування оцінки відбувається за допомогою усного опитування.
Скопіюйте файл «Магазин» з папки Школа у власну папку.
У файлі «Магазин» після стовпця «Ціна» додайте стовпець ПДВ і заповніть його з розрахунку ПДВ=20%Ціни.
Після стовпця «Кількість» вставити стовпець «Вартість» (виділити наступний стовпець, КОНТЕКСТНЕ МЕНЮ>Додати комірки).
Обчислити вартість кожного товару, використовуючи формулу й автозаповнювач.
Додати рядок «Разом» й обчислити сумарну вартість всіх товарів.
Підведення підсумків уроку
Вчитель виставляє оцінки та робить висновки:
За допомогою табличного процесора ми можемо обробляти числову інформацію, використовуючи формули та вбудовані функції. При виконанні великої кількості однотипних обчислень варто використовувати Автозаповнювач.
Домашнє завдання:
Гл. 7, п. 2-3, конспект.
практичне завдання
1 варіант (можна запропонувати продовжити роботу учням суспільно-гуманітарних класів)
Учні можуть використовувати матеріали підручника [2] ст. 417.
У файлі «Ріки України» обчислити сумарну площу басейну й сумарну довжину рік (загальну й у межах України).
Обчислити частку у відсотках площі басейну кожної ріки стосовно сумарної площі басейнів всіх рік, додавши відповідний стовпець.
Обчислити частку у відсотках довжини кожної ріки стосовно сумарної довжини всіх рік, додавши відповідний стовпець
Обчислити частку у відсотках довжини в Україні кожної ріки стосовно сумарної довжини в Україні всіх рік, додавши відповідний стовпець.
Обчислити результат зберегти в той же файл.
2 варіант (Учні повинні самостійно вивести формулу для обчислення місцевого часу)
Створити робочу книгу «Час».
На першому аркуші «Координати» ввести назви столиць 10 країн світу і їхні географічні координати.
Додайте рядок «Час за Гринвічем».
Використовуючи формулу, обчисліть час для кожної столиці.

Search:
????????...

леся українка і все-таки до тебе думка лине критика

перекласти з англійської на українську

публіцистичний стиль бібліографія з текстом

Які є типи об’єктів

прямолінійний рух зі сталою швидкістю

кліпи для мультимедійних презентацій в школі

малюнок до дня осени

зображення покріпачення україни в романі "хіба ревуть воли ,як ясла повні?2

хорові пісні

ейдетика для дошкільників?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010