.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Робота з фрагментами малюнка 


Робота з фрагментами малюнка
План конспект уроку з інформатики на тему Тема: Робота з фрагментами малюнка.
Мета: Ознайомити учнів з роботою над фрагментами з малюнками в графічному редакторі Paint. Розвинути логічне мислення, інтелектуальні здібності і уміння виділяти головне. Виховати посидючість, зосередженість і уважність.
Конспект уроку:
І. Перевірка домашнього завдання
Якими можливостями володіє графічний редактор?
Що таке растрова графіка?
Що таке векторна графіка?
Які ви знаєте назви графічних редакторів?
Які ви знаєте формати графічних файлів?
Як відкрити графічний редактор?
Назвіть елементи вікна Paint?
Що таке основний і фоновий колір?
Як побудувати пряму лінію та лінію під кутом 45?
Як намалювати двогорбу лінію?
Опишіть, як вводиться текст малюнка як змінити масштаб відображення малюнка?
ІІ Оголошення теми та мети уроку.
ІІІ Пояснення нового матеріалу.
Виділення, переміщення і розтягування фрагмента малюнка.
Будь яке перетворення починається з виділення фрагмента. Редактор Paint має у своєму розпорядженні зручні інструменти виділення. Внаслідок виділення фрагмент розташовується ніби в окремий шар і над ним легко виконується будь-які перетворення (переміщення, розтягування, поворот тощо). . Розглянемо переміщення і розтяг фрагмента
Клацніть мишею по інструменту Выделение. Потім клацніть однією з кнопок миші по робочій ділянці вікна і перетягніть покажчик миші через фрагмент, що виділяється. Відпустіть кнопку миші, і навколо фрагмента з»явиться прямокутна пунктирна рамка, яка має 8 маркерів.
Водночас з появою пунктирної рамки покажчик миші набере форми перехрестя зі стрілочками. Це означає, що ви можете над виділеним фрагментом виконувати операції переміщення і розтягування.
Щоб перемістити виділений фрагмент, клацніть по ньому мишею і перетягніть у потрібне місце, після чого кнопку миші відпустіть.
Щоб розтягнути або стиснути фрагмент, наведіть покажчик миші на один із маркерів рамки виділення. Покажчик набере форми двоспряиованої стрілки. Зачепіть маркер і перетягніть його на нове місце.
Відбиток і поворот об»єкта.
Побудовану геометричну фігуру ви можете повернути на 90, 180, 270, а також відобразити справа наліво або зверху вниз. Для цього виділіть фігуру і оберіть команду меню Рисунок – Отправить/повернуть. У наступному діалозі задайте необхідне перетворення і клацніть по кнопці ОК. .Це може застосовуватися до будь-якої частини малюнка.
Нахил об»єкта.
Для виконання нахилу якогось фрагменту малюнка виділіть цей фрагмент. Оберіть команду меню Рисунок – Растянуть/наклонить й у наступному діалозі задайте необхідні значення кутів. У цьому діалозі ви можете також точно задати зміну ширини або висоти фрагмента малюнка. Для цього потрібно ввести у відповідні поля горизонтального і вертикального розмірів у відсотках.
Копіювання, вирізання і вставка фрагмента малюнка.
У програмі Paint операції копіювання, вирізання і вставки виконуються за допомогою буфера обміну.
Виділіть фрагмент малюнка, що копіюється або вирізається.
Виконайте команду меню Правка – Копировать ( або Правка – Вырезать).
Оберіть спосіб вставки. Клацніть по піктограмі під набором інструментів, якщо ви хочете вставити непрозорий об»єкт. Якщо фрагмент прозорий, то клацніть іншу піктограму.
Виконайте команду Правка – Вставить. Вставлений фрагмент малюнка буде обведений прямокутною пунктирною рамкою і розташується в окремому шарі.
Перетягніть копію фрагмента в потрібне місце на малюнку, а також відрегулюйте його розміри, змінюючи положення маркерів на рамці. Закінчивши обробку фрагмента, клацніть поза фрагментом.
IV. Закріплення нового матеріалу
Назвіть способи виділення фрагмента малюнка.
Розкажіть операції переміщення і розтягування фрагмента.
Як виконується поворот фігури?
Як здійснюється нахил об»єкта?
Назвіть операції копіювання і вставки фігури.
Як видалити фрагмент?
Як очистити малюнок?
V. Підсумок уроку.
1. Що ми сьогодні вивчили на уроці?
2. Для чого це нам потрібно?
3. Де це ми використовуємо у нашому повсякденному житті?
VІ. Домашнє завдання.
Вивчити конспект уроку.
Підготуватись до самостійної роботи.

Search:
????????...

веймарський класицизм

опис малюнка

план слово про похід игорів

вплив гір на розвиток україни

Якою є Ідея повісті "кайдашева сім'я"Іван Нечуй-Левицький

Оцінка фізичного здоров'я школярів

життя це сон.короткий зміст книги

зменьшення викидів вуглеводів в атмосферу в наслідок випаровування

цитати до образу мотрі

Забруднення природи Презентація?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010