.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Табличні величини в мові програмування Паскаль 


Табличні величини в мові програмування Паскаль
План конспект уроку з інформатики на тему Передмова
У розробці подано конспекти системи уроків по темі «Табличні величини в мові програмування Паскаль», розрахованої на 8 годин.
Основна мета цієї теми: ввести поняття масив (таблиця). навчити учнів описувати, заповнювати та виводити масиви. ознайомити учнів з типовими алгоритмами та програмами опрацювання масивів (заповнювати та виводити масив за певним правилом. знаходити суму та добуток елементів масиву. пошук найбільшого (найменшого) елемента масиву та його індекса. методи сортування масивів (обмінні сортування, методи прямого вибору, методи прямої вставки)) та вміння застосовувати набуті знання при розв»язанні задач.
Розвивати творчі здібності учнів треба поступово та систематично, включаючи їх у самостійну пізнавальну діяльність.
У розробці кожного уроку виділено його структурні елементи, визначено його дидактичну мету, розкривається зміст вивчення матеріалу, первинного закріплення матеріалу, повторення, наводиться детальне розв»язання усіх задач.
Запропоновані задачі допоможуть учителю виділити головне під час вивчення тієї чи іншої теми, сприяють виробленню навичок розв»язання основних типів задач.
До кожного уроку дається різнорівневе домашнє завдання, щоб кожен учень міг вибрати доступне для нього завдання згідно своїх можливостей. Також додаються додаткові завдання, які можна використовувати як на уроці так і в позаурочній роботі. Підбір задач, запропонованих у розробці, потрібно здійснювати з урахуванням реальних можливостей учнів і наявності часу. Зовсім не обов»язково домагатися розв»язування всіх запропонованих задач. Деякі задачі вчитель може використати для усного чи самостійного розв»язання, для організації роботи в групах. Є задачі, що призначені для індивідуальної роботи та задачі, які можуть розв»язувати лише здібні учні, тому їх не слід пропонувати всім.

ПЛАНУВАННЯ
Табличні величини
(8 год)

п/п
Тема уроку
Кількість годин


Масиви. Опис, заповнення та вивід масивів
1


Алгоритми і програми роботи з лінійними таблицями
1


Пошук в масиві елементів з деякою властивістю
1


Створення та реалізація програм опрацювання масивів. Самостійна робота.
1


Алгоритми впорядкування табличних величин
1


Створення та реалізація програм на застосування методів впорядкування табличних величин
1


Алгоритми і програми роботи з двовимірними таблицями
1


Тематична атестація
1

Учні повинні знати:
поняття про прості та структуровані типи змінних.
необхідність визначення різних типів змінних.
визначення масиву.
правила опису табличних величин.
способи заповнення масивів.
вивід елементів масиву.
класичні алгоритми для роботи з масивами:
заповнення та вивід масиву за певним правилом.
знаходити суму та добуток елементів масиву.
пошук найбільшого (найменшого) елемента масиву та його індекс.
методи сортування масивів (обмінні сортування, методи прямого вибору, методи прямої вставки)

Учні повинні мати уявлення про:
відмінність між простими та структурованими типами змінних.
необхідність використання табличних величин.
використання класичних алгоритмів для роботи з масивами.

Учні повинні вміти:
описувати прості та структуровані типи змінних.
визначати доцільність використання конкретних типів змінних.
застосовувати класичні алгоритми для роботи з масивами.
налагоджувати та тестувати програми із використанням масивів засобами ІСП.

Використана література :
Пярнпуу А.А. Програмирование на современных алгоритмических языках. // Наука. - М., 1990 .

Вчіться спілкуватися з персональним комп»ютером. // Радянська школа. - К., 1990 .

Шкиль Н.И., Жалдак М.И., Морзе Н.В., Рамский Ю.С. Изучение языков програмирования в школе. // Радянська школа. - К., 1988.

Чернов Б.И. Програмирование на алгоритмических языках Бейсик, Фортран, Паскаль. // Просвещение. - М., 1991.

Каймін В.А., Щеголев О.Г., Єрохіна О.А., Федюшин Д.П. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Пробний підручник для 10-11 класів середньої школи.// Освіта. - К., 1992.

Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування. //Форум. – К., 2002.

Глинський Я.М. Алгоритмізація і програмування. Мова Паскаль. // Деол. – Львів, 2002.

Зарецька І.Т, Гурій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика. Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. // Форум. – К., 2004.

Шост Д.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Зошит-конспект 10-11 класи. //Навчальна книга – Богдан. – Тернопіль, 2001.

Чоба М.К. Завдання для тематичного оцінювання з інформатики. // СМП «Астон». – Львів, 2003.

Фролова В.С. Інформатика. Тематичне оцінювання 10-11 класи. // СМП «Астон». – Львів, 2002.

Search:
????????...

продукти які містять мінеральні речовини

предмет истории педагогики

виховна година на тему захисту дітей від фізичного та психологічного насильства

освіта, книгодрукування, полемічна література в 14-му першій половині 17-го століття

коефіцієнт тертя

старицький не судилось короткий зміст

гобсек цитати

Поняття про мультимедійні дані

цитатна характеристика дружини Чіпки

політична ідеологія і психологія регулювання і маніпулювання свідомістю?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010