.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Бази даних в електронних таблицях. Фільтрація й пошук даних 


Бази даних в електронних таблицях. Фільтрація й пошук даних
План конспект уроку з інформатики на тему Бази даних в електронних таблицях. Фільтрація й пошук даних

Мета уроку:
Вивчати правила опрацювання інформації, що зберігається в електронних таблицях. правила пошуку інформації та її фільтрування в середовищі табличного процесора.
Розвивати вміння узагальнювати.
Виховувати інтерес до предмету, вміння наполегливо шукати шляхи вирішення проблеми.
Тип уроку: комбінований урок.
Основні терміни та поняття: Фільтрація.
Обладнання:
Програмне забезпечення: табличний процесор Ms Excel.
Картки: Практична робота № 5 «Бази даних в електронних таблицях.
Фільтрація й пошук даних»
Література:
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5—11 «Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика ».-- Прем»єр, 2003
Гуржій А.М., Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г., Соколов А. Ю. Інформатика: Навчальний посібник для 10-11 кл. середн. загальноосвітн. шкіл.—К.: Форум, 2001.—496 с.: іл.
Гаевский А.Ю. Информатика: учебное пособие для 7-11 кл.—К.: А.С.К., 2002.—464с.: ил.
П. Сорока Довідничок-рятівничок з Excel // Інформатика, №№25-28, 2003.
Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: Довідково-навчальний посібник/ Під ред. С.А. Ракова.– Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.– 112с.

План уроку:
Організаційний момент
Аналіз самостійної роботи, перевірка домашнього завдання
Пояснення теоретичного матеріалу
Практична робота
Підведення підсумків уроку
Домашнє завдання

Хід уроку
Організаційний момент
Повідомлення учителем мети і завдання уроку.
Аналіз самостійної роботи, перевірка домашнього завдання
Троє учнів демонструють результати виконання домашнього завдання. На вимогу вчителя виконують сортування по різним параметрам.
Пояснення теоретичного матеріалу
Фільтрація
Фільтрація являє собою виділення певних записів, які задовольняють заданим критеріям. Результатом фільтрації є створення списку з відфільтрованих записів.
В Excel передбачені два режими фільтрації: Автофільтр і Розширений фільтр. Ми розглянемо перший, простіший режим.
Клацніть по довільній комірці списку, що підлягає фільтрації, і виконайте команду меню Дані - Фільтр - Автофільтр. Праворуч від назви кожного стовпця з.явиться кнопка зі списком, що розкривається.
Прокрутивши список, ви можете вибрати необхідний вам критерій. Відразу після цього на екрані залишаться лише записи, що пройшли фільтрацію, а інші записи будуть сховані. Заголовки відфільтрованих рядків пофарбовані в сині кольори.
Ви можете продовжити фільтрацію, вказуючи в списках інших стовпців необхідні елементи, а можете повернутися до вихідного виду таблиці, відзначивши в списку пункт Все.
Для повного скасування процедури фільтрації потрібно ввійти в меню Дані - Фільтр і забрати галочку з команди Автофільтр.
Помітимо, що в списку, що розкривається, автофільтра є позиція Умова. Вона дозволяє задати точні критерії для фільтрації. У даному діалозі можливе завдання двох умов, записаних через оператори порівняння «дорівнює», «не дорівнює», «більше»... й об.єднаних логічним І або АБО. Для текстових полів, крім умов типу «дорівнює», «більше» й ін., можливі критерії вибору: «Починається (не починається) із заданого тексту», «Закінчується (не закінчується) заданим текстом» і «Містить (не містить) заданий текст».
Пошук даних
Найпростішим способом пошуку інформації в списках Excel є використання форми даних. Найчастіше потрібно знайти певні записи в списках.
Викличте для цього команду меню Дані – Форма.
У вікні, що з.явилося, форми даних натисніть кнопку Критерії.
У наступному діалозі введіть у потрібні поля ознаки, по яких повинен вироблятися пошук. Наприклад, якщо пошук ведеться за значеннями в текстовому полі, наберіть перші символи, які однозначно визначають шукані дані. Якщо ви вводите дані в кілька полів, то пошук ведеться по декількох критеріях. Часто досить увести в поле трохи перших букв. Не має значення, якими буквами, уведена інформація в поле.
Для перегляду записів, що задовольняють критерію, натисніть кнопку Далі, - відкриється попереднє діалогове вікно, і в ньому будуть відображені значення полів відібраних записів.
Для перегляду всіх відібраних записів користуйтеся кнопками Далі й Назад.

Практична робота № 5.
1. Відкрийте файл «Оцінки» за допомогою Ms Excel.
2. Виконайте фільтрацію за такими параметрами:
По прізвищам – умова – не починається з Д.
По математиці – менше 10.
По фізиці – більше 6 і менше 10.
3. Виконайте пошук даних через форму за такими критеріями одночасно:
Ім.я – починається на Ю
Історія – 12.
Підведення підсумків уроку
Учитель робить висновок, що за допомогою Excel зручно працювати зі списками та обробляти інформацію.
Учитель виставляє та коментує оцінки.
Домашнє завдання
Конспект.
Практичне завдання
1. Створіть файл «Моя фірма»
2. На першому аркуші створіть прайс-листок:
назва товару (10 найменувань).
кількість.
ціна за одиницю.
знижка оптова-5%.
ПДВ-20%.
ціна з урахуванням знижки й ПДВ.
3. Додайте фірмовий знак, намальований засобами Word Art, і розташований за текстом таблиці.
4. Додайте колонтитул з реквізитами фірми (адреса, телефон).
5. Потренуйтесь виконувати фільтрацію і пошук через форму.

Search:
????????...

твір на тему Одіссей- як символ краси і сили людського характеру

ставлення інших героїв твору до Ахілла і Гектора

хай ревуть воли як ясна повні твір

твір хіба ревуть воли як ясла повні чіпка

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ ДТП

осінні традиції України

діалог між двома учнями

Сучасна зорова поезія в Україні

"Збройні сили України на сучасному етапі"

що за особливисть захар беркут?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010