.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Вікно Мій комп’ютер. Диски, види дисків. Локальні і мережеві диски, їх імена. Файли, ім’я файлу. Папки, ім’я папки 


Вікно Мій комп’ютер. Диски, види дисків. Локальні і мережеві диски, їх імена. Файли, ім’я файлу. Папки, ім’я папки
План конспект уроку з інформатики на тему Тема:. Вікно Мій комп»ютер. Диски, види дисків. Локальні і мережеві диски, їх імена. Файли, ім»я файлу. Папки, ім»я папки.
Мета: Ввести поняття файл, каталог, диск. Розвивати логічне мислення, враховуючи вікові особливості та рівень засвоєння навчального матеріалу учнів. Розвивати вміння виділяти головне та систематизувати отриману інформацію. Виховувати зосередженість, увагу та спостережливість. Формувати навички роботи на комп»ютері.
Конспект уроку:
І. Повторення та перевірка домашнього завдання.
Вікна та їх елементи.
Зміна розмірів і розташування вікон.
Переключення між вікнами.
ІІ. Оголошення теми та мети уроку.
ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
Зовнішня пам.ять комп.ютера призначена для довготривалого зберігання інформації в компактній формі. До пристроїв зовнішньої пам.яті відносяться гнучкі і жорсткі магнітні диски, оптичні, магнітооптичні диски і ін. Істотне значення мають такі їх показники, як інформаційна місткість, час доступу до інформації, надійність її зберігання, час безвідмовної роботи.
У основу запису, зберігання і зчитування інформації на пристроях зовнішньої пам.яті встановлені два принципи — магнітний і оптичний, які забезпечують збереження інформації і після виключення комп.ютера.
У основі магнітного запису лежить цифрова інформація (у вигляді нулів і одиниць), перетворена в змінний електричний струм, який супроводжується змінним магнітним полем. Намагнічена ділянка відповідає 1, а не намагнічений — 0.
Гнучкі МД (ГМД) призначені для перенесення документів і програм з одного комп.ютера на іншій, зберігання архівних копій і інформації, що не використовується постійно на комп.ютері. ГМД діаметром 3,5 дюйми (89 мм) мають місткість 1,44 МБ.
Жорсткий магнітний диск (ЖМД), або вінчестер, призначений для постійного зберігання інформації, що використовується при роботі з комп.ютером. Це декілька скляних дисків (з металевою поверхневою плівкою, наприклад кобальтовою), не чутливих до температури. Головка читання-запису при обертанні знаходиться над диском на дуже маленькій відстані. Інформаційна місткість — до 50 ГБ.
Оптичні диски (лазерні) володіють місткістю більше 600 Мб, високою надійністю зберігання інформації, довговічністю. Принцип запису і прочитування — оптичний. Закодована інформація наноситься на диск лазерним променем, який створює на його поверхні мікроскопічні западини, що розділяються плоскими ділянками. Цифрова інформація представляється чергуванням западин (що не відображають плям) і острівців, що відображають світло.
Прочитування інформації з оптичного диска відбувається за допомогою лазерного променя, який, потрапляючи на той, що відображає світло острівець, відхиляється на фотодетектор, що інтерпретує його як двійкову одиницю. Промінь лазера, що потрапляє в западину, розсівається і поглинається — фотодетектор фіксує двійковий нуль.
Магнітооптичні диски об.єднують досягнення магнітної і оптичної технологій.
Щоб дані можна було не тільки записати на жорсткий диск, а потім ще і прочитати, кожний файл на диску повинен має свою адресу. Для цього диск розмічають на концентричні доріжки, а доріжки, у свою чергу, розбивають на секторы.
Сектор диска — це мінімальна одиниця читання і запису даних на диску. Місткість диска залежить від кількості доріжок на диску і кількості секторів на доріжці. Розмір кожного сектора стандартний і рівний 512 байтам.
Кластер диска — група секторів на диску, що виділяються файлу як єдине ціле. Всі файли на диску бережуться у вигляді ланцюжків кластерів.
Таблиця розміщення файлів (File Allocation Table, FAT) — це список кластерів диска, по якому ОС знаходить всі частини необхідного файлу
Коли необхідно прочитати якийсь файл, комп.ютер по його імені знаходить в FAT номер доріжки і номер сектора, після чого магнітна головка переводиться в потрібне положення, файл прочитується і передається в оперативну пам.ять для обробки.
Форматування — процес розбиття диска на сектори і доріжки засобами Операційної Системи. Розрізняють фізичне і логічне форматування. Щоб форматувати диск в операційній системі Windows ХР, достатньо вибрати команду «Форматувати.»контекстного меню диска.
У процесі роботи на жорсткому диску комп.ютера можуть виникати фізичні дефекти і логічні помилки. Для своєчасного виявлення фізичних дефектів і логічних помилок необхідно регулярно використовувати засоби діагностики дисків.
Дефрагментація — оптимізація дискового простору, впорядкування кластерів, що відносяться до одного файлу.
Під час видалення файлу на диску з каталога віддаляються відомості про нього (стирається перший символ імені), а ланцюжок кластерів в FAT позначається як вільна. При цьому сама інформація в секторах не знищується. Це дає можливість відновити відомості в каталозі і в FAT і завдяки цьому відновити видалений файл. Для відновлення файлів в операційній системі Windows є спеціальна тека «Корзина» на робочому столі.
Вся інформація в комп.ютері записана на диски: гнучкі, тверді, лазерні, магнітооптичні. Інформація на дисках зберігається в файлах.
Файл – це пойменована область диска.
У файлах можуть зберігатися тексти програм, документи, а також програми, готові для виконання, та інші дані. Існує набір правил, які дозволяють операційній системі, іншим програмам і користувачам працювати саме з файлами, а не просто з ділянками дисків.
Файлова система – це набір погоджень (правил), що визначають організацію даних на носіях інформації.
Для того щоб операційна система та інші програми могли звертатися до файлів, вони повинні мати свої ідентифікатори. Ідентифікатор складається з двох частин: імені та типу файла (тип файла не обов.язковий). Імена файлів у ОС ПЕОМ (крім ОС Windows) містять до восьми літер, цифр і знаків |мінус| та |підкреслення|, а тип — до трьох літер, цифр і деяких інших символів. Тип визначає користувач або програма, яка породжує файл. Ім.я відокремлюється від типу крапкою. Тип файла називають також розширенням імені. Наприклад:
basic.com, autoexec.bat, arj.exe.
Імена файлів реєструються на дисках в каталогах. Каталоги також називаються директоріями, а в ОС Windows — папками.
Каталог – це спеціальне місце на диску, в якому зберігаються імена файлів, відомості про розмір файлів, властивості файлів тощо.
Для файла той каталог, в якому він зареєстрований, є батьківським.
На кожному диску може бути декілька каталогів. В кожному каталозі може бути багато файлів, але в одному каталозі не може бути двох файлів з однаковими іменами.
На кожному диску є один головний (або кореневий) каталог. В ньому можуть реєструватися файли і каталоги 1 рівня. В каталогах 1 рівня можуть реєструватися файли та каталоги 2 рівня і т. д. При цьому каталоги нижчого рівня по відношенню до каталогів вищого рівня є підкаталогами, а вищого по відношенню до нижчого — надкаталогами. Приклад файлової структури на диску наведено на мал.1. Той каталог, з яким працює користувач ПЕОМ, називають поточним, або активним, або робочим.
Повне ім.я файла складається з трьох елементів: [дисковод :] [шлях] ім.я файла та його розширення
І елемент
Це ім.я логічного диска Як ви знаєте, вся інформація в комп.ютері записана на диски. гнучкі, жорсткі, лазерні, магнітооптичні. При цьому фізичний диск може бути поділений на логічні диски. А може і фізично, і логічно бути єдиним цілим. Кожний логічний диск має своє ім.я: D: С: А: В: Е і т.ін.
ІІ елемент
Цей елемент являє собою шлях до каталогу, в якому зареєстрований даний файл.
Шлях може бути записаний двома способами:
від кореневого каталогу.
від активного каталогу.
ІІІ елемент
Це саме ім.я та розширення файлу.
Створення нових папок та ярликів.
Оберіть у лівій частині вікна Проводника диск, на якому створюється нова папка. Послідовно розкриваючи папки, дійдіть до тієї папки, всередині якої міститиметься створена папка. Відкрийте цю папку та викличте меню Файл /Создать /Папка.Цю саму команду можна викликати з контекстного меню клацанням правої кнопки у правії частині вікна Проводник.
Після виконання зазначеної команди у списку вікна з»явиться піктограма нової папки з порожнім посвіченим прямокутником. Уведіть ім»я нової папки та клацніть мишею поза піктограмою папки.
Аналогічно створюється ярлик файла. У вікні Проводник Файл / Создать. Програма створить ярлик та дайте йому ім»я.
IV. Закріплення нового матеріалу
Диски та їх види.
Файли, папки та їх ім»я..
V. Підсумок уроку.
1. Що ми сьогодні вивчили на уроці?
2. Для чого це нам потрібно?
3. Де це ми використовуємо у нашому повсякденному житті?
VI. Домашнє завдання.
Підготувати реферат на тему: «ОС Windows».
Підготуватись до самостійної

Search:
????????...

поняття про шаблон документа

радянський партизанський рух на окупованій території україни озброення

приклади діалогу

матеріалістичні теорії походження мови

будова скилетного мяза

Порівняльна характеристика образів Христі та Галі

базові можливості Far

поняття десоціалізації в соціології

скорочено пропаща сила

прислів"я про ставлення людей до знань та про людські стосунки?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010