.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Алгоритм і виконавці. Способи запису алгоритму. Лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженням. 


Алгоритм і виконавці. Способи запису алгоритму. Лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженням.
План конспект уроку з інформатики на тему Тема: Алгоритм і виконавці. Способи запису алгоритму. Лінійні алгоритми і алгоритми з розгалуженням.
Мета: Дати учням знання про поняття алгоритму, його властивості, лінійні алгоритми та алгоритми з розгалуженням. Розвивати логічне мислення, враховуючи вікові особливості та рівень засвоєння навчального матеріалу учнів. Розвивати вміння виділяти головне та систематизувати отриману інформацію. Виховувати зосередженість, увагу та спостережливість. Формувати навички роботи на комп»ютері.
Конспект уроку:
І. Оголошення теми та мети уроку.
ІІ. Пояснення нового матеріалу.
Алгоритм – це скінчена послідовність (команд), формальне виконання яких дозволяє за обмежений час отримати розв»язок задачі.
Інакше кажучи, алгоритм – це певна інструкція для виконавця, яка може бути задана різними способами – словами, формулами, послідовністю обчислювальних операцій чи логічних дій.
Властивості алгоритму?
Масовість. Алгоритм має бути придатним для багатьох задач, що належать до певного класу
.Однозначність.(детермінованість). Ця властивість означає, що кожна команда не повинна допускати двоякого тлумачення. Кожний крок повинен бути точно визначеним.
Дискретність. Процес, який визначається алгоритмом, повинен мати дискретний (перервний) характер, тобто являти собою послідовність окремих завершених кроків – команд або дій.
Результативність. Результативність означає, що кожна дія повинна приводити до цілком певного результату.
Формальність. Будь – який виконавець, здатний сприймати та виконувати вказівки алгоритму (навіть не розуміючи їх змісту), діючи за алгоритмом, може отримати розв»язок поставленої задачі.
Скінченність. Діючи за алгоритмом, виконавець одержує розв»язок задачі за скінчену кількість кроків.
Досконалим виконавцем алгоритмів обробки інформації є комп»ютер, робота якого здійснюється за допомогою програми. Програма –це реалізація алгоритму, команди якої «зрозумілі» комп»ютеру і можуть бути ним виконані.
Схема алгоритму складається з елементів двох типів. Перший – це графічні фігури (прямокутники, ромби…), кожна з яких відображає один з етапів процесу розв»язування задачі і містить в собі текст відповідної команди. При побудові схем алгоритмів використовуються такі графічні позначення: овали - для початку й кінця алгоритму, паралелограм – для введення та виведення даних, прямокутники – для обчислень, ромби для перевірки умов. У прямокутниках зображується також будь – яка команда по перетворенню даних або ситуацій. Другий етап – це лінії зі стрілками, що вказують послідовність виконання етапів.Рис.2

Якщо умова, зазначена на зображення блоку виконується (істина), то відбувається перехід по стрілці Так , якщо не виконується (Хибність) – по стрілці Ні. Завдяки умовному блоку обчислювальний процес ніби розгалужується, тобто умовний блок використовується для розгалуження.
Алгоритм, у якому та чи інша серія команд реалізується залежно від виконання умови, називається алгоритмом розгалуження.
Повторювані групи команд називаються циклами.
Якщо перед виконанням тіла циклу перевіряється умова Р, то такий цикл називається циклом з передумовою, а сама умова Р – умова проводження циклу.
Якщо виконання алгоритму починається з операторів тіла циклу, після чого перевіряється умова Р, то цикл називається циклом з постумовою.


Рис.3 цикл з передумовою цикл із постумовою

ІІ. Закріплення нового матеріалу.
Що таке алгоритм?
Назвіть властивості алгоритмів.
Чи буде вважатися алгоритмом послідовність дій, що не приводить до результату?
Назвіть компоненти блок – схеми.
V. Підсумок уроку.
1. Що ми сьогодні вивчили на уроці?
2. Для чого це нам потрібно?
3. Де це ми використовуємо у нашому повсякденному житті?
VI. Домашнє завдання.
Вивчити конспект

Search:
????????...

вирази давньои греции

бесіда "обережно гриби"

гектор риси характ

додавання і віднімання натуральних чисел

"людина починається з родини"

робота з обьектами в системі віндовс

твір на тему украінська пісня-невмеруще джерело

захист флори

назва загону

алгоритм дій при невідкладної допомоги при харчовому отруєнні?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010