.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Вплив сільськогосподарської діяльності людини на стан навколишнього середовища. Виснаження та забруднення ґрунтів. Вплив забруднення грунтів на здоров’я людини" 


План-конспект уроку на тему "Вплив сільськогосподарської діяльності людини на стан навколишнього середовища. Виснаження та забруднення ґрунтів. Вплив забруднення грунтів на здоров’я людини"

Тема уроку: Вплив сільськогосподарської діяльності людини на стан навколишнього середовища. Виснаження та забруднення ґрунтів. Вплив забруднення грунтів на здоров’я людини.
Мета уроку: Розповісти про вплив сільськогосподарської діяльності людини на стан навколишнього середовища та виснаження і забруднення ґрунтів.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: урок-бесіда.

Хід уроку.

1.    Організаційна частина.
Заходжу в клас вітаюся. Запитую хто черговий і хто відсутній. Записую на дошці тему: “ Вплив сільськогосподарської діяльності людини на стан навколишнього середовища. Виснаження та забруднення ґрунтів”.

2.    Актуалізація опорних знань.
Задаю учням питання по попередній темі “Я пасажир мотоцикла” і запитую бажаючих відповідати. Якщо бажаючих немає, то піднімаю учнів за власним бажанням. Якщо учень відповідає невірно, прошу когось із учнів виправити відповідь товариша.
Запитання:
1)    Що таке мотоцикл?
(Мотоцикл ¬– дво-, або триколісна (з причіпною коляскою) самохідна машина, призначена для пересування по шляхах різного профілю).
2)    Хто може керувати мотоциклом?
(Керувати мотоциклом дозволяється особам, які досягли 16-річного віку і мають посвідчення на право керування даними транспортним засобом).
3)    В чому має бути одягнений мотоцикліст та пасажири?
(Мотоцикліст та пасажири мають бути одягнені в застебнутому мотошоломі).
4)    Якими мотоциклами і яких не можна буксирувати?
(без бокового причепа).
5)    Як мотоцикли поділяються за призначенням?
(дорожні, спортивні, спеціальні (вантажні, патрульні тощо)).
6)     Яких дітей забороняється перевозити на задньому сидінні мотоцикла?
(зріст яких менше 145 см, або тих, що не досягли 12-річного віку).

3.    Пояснення нового матеріалу.

Друга половина ХХ ст.. пов’язана з інтенсифікацією сільськогосподарського виробництва. З метою підвищення родючості ґрунтів і боротьби із шкідниками протягом багатьох років використовувались штучні добрива і різноманітні токсиканти, що не могло не впливати на стан біосфери. В 1986 р. Середня кількість мінеральних добрив на 1 га ріллі в світі складала близько 90 кг, в СРСР і США – більше 100 кг, в Європі – 230 кг. При надлишковому застосуванні азотних добрив ґрунт перенасичується нітратами, а при внесені фосфорних добрив – фтором, рідко земельними елементами, стронцієм. При використані нетрадиційних добрив (відстійного мулу тощо) ґрунт перенасичується сполуками важких металів. Надлишок добрив призводить до перенасичення продуктів харчування токсичними речовинами, порушує здатність ґрунтів до фільтрації, веде до забруднення водойм, особливо в паводковий період.
Пестициди, які застосовуються для захисту рослин від шкідників, небезпечні і для людини. Встановлено, що від прямого отруєння пестицидами в світі щорічно гигне близько 10 тис. людей, гинуть ліси, птахи, звірі, комахи. Пестициди потрапляють в харчові ланцюги, питну воду. Всі без винятку пестициди виявляють або мутагенну або іншу негативну дію на людину і живу природу. Зараз відзначаються високі забруднення ґрунтів фосфорорганічними пестицидами (фозалоном, метафосом), гербіцидами (2,4-Д, трефланом, три хлорацетатом натрію) та іншими.
Забруднення ґрунтів відбувається  при: видобуванні корисних копалин і їх збагаченні, захороненні побутових і промислових відходів, проведенні військових навчань і випробувань тощо. Ґрунт суттєво забруднюються опадами в зонах розсіювання різних викидів в атмосфері, орні землі – при внесенні добрив і застосуванні пестицидів.
Землі суттєво забруднюються в результаті седиментації токсичних речовин з атмосфери. Найбільш небезпечні у цьому відношенні підприємства кольорової та чорної металургії. Зони забруднень їхніми викидами мають радіуси близько 22 – 50 км, а перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) досягає 100 разів. До основних забруднювачів належить нікель, свинець, бензапірен, ртуть та інші.
Небезпечні викиди сміттєспалювальних заводів, які містять тетраетил свинець, ртуть, диоксини, бензапірен тощо. Викиди ТЕЦ містять бензапірен, сполуки ванадію, радіонукліди, кислоти та інші шкідливі речовини. Зони забруднення ґрунту навколо труби мають радіус 5 км і більше.
Інтенсивно забруднюються орні землі при внесенні добрив і використані пестицидів. В останні роки багато країн намагались скоротити використання пестицидів. Так, в США їх використання з 1976 р. до 1993 р. скоротилось на 60%.
Внесення добрив компенсує недостачу в ґрунті азоту, фосфору, калію та інших речовин. Однак разом з добривами, які містять ці речовини, в грунт вносяться важкі метали. Виведення важких металів з добрив – трудомісткий і дорогий процес. Особливо небезпечно використовувати як добрива промислові стічні води, які як правило, насичені відходами гальванічного та інших виробництв.
Антропогенна дія на земну кору супроводжується:
    Виснаженням орних земель або зменшенням їх родючості; за даними ООН щорічно виводиться з ладу близько 6 млн. га родючих земель;
    Надмірним насиченням токсичними речовинами рослин, що призводить до забруднення продуктів харчування рослинного і тваринного походження; зараз до 70% токсичних дій на людину приходиться на харчові продукти;
    Порушенням біоценозів внаслідок загибелі комах, птахів, тварин, деяких видів рослин;
    Забрудненням ґрунтових вод, особливо в зоні смітників і скидання стічних вод.
Слід також зазначити, що багато турбот створює сільському господарству ерозія ґрунтів (видування родючого шару). Так, глибока оранка при освоєнні цілинних і перелогових земель у Казахстані на початку 60-х років призвела до повного вивірення родючого шару ґрунту, внаслідок чого ґрунт став непридатним для землеробства.
Великою проблемою є і засолення ґрунтів, що призводить до осушення землі.
Добрива.
Добрива – органічні і неорганічні речовини, що їх застосовують для поліпшення умов живлення культурних речовин з метою підвищення врожаю й поліпшення його якості.
Є органічні і мінеральні добрива. Як добрива використовують відходи сільськогосподарського виробництва (гній, гноївка, пташиний послід); торф, продукти хімічної промисловості (азотні добрива, суперфосфати, калійні добрива тощо); продукти розмелювання гірських порід (каїніт, фосфоритне борошно, сиромелене вапно тощо); відходи промисловості (фосфатшлаки, піритні недогарки, дефекат тощо).
В окрему групу виділяють бактеріальні добрива.
Мінеральні добрива, що містять одну поживну речовину, називають простими (аміачна селітра та інші), а ті, що містять два або кілька елементів живлення, – комплексними (амофос, нітрофоски, мішані добрива тощо).
За впливом на рослини добрива умовно поділяються на прямі (безпосередньо збагачують ґрунт поживними речовинами) й непрямі (гіпс, вапно), що поліпшують умови живлення рослин, впливаючи на фізико-хімічні і мікробіологічні процеси в ґрунті.
Пестициди.
Пестициди (від лат. Pestis – зараза і caedo – вбиваю) – загальна назва отруйних хімічних речовин, які використовують для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, бур’янами, шкідниками зерно продуктів, деревини, виробів з бавовни, вовни, шкіри, з ектопаразитами, а також з комахами та кліщами – переносниками інфекційних хвороб людини і тварин.
Залежно від призначення для боротьби з різними групами шкідливих організмів пестициди поділяються на : інсектициди – препарати для знищення шкідливих комах, акарициди – кліщів, фунгіциди – для боротьби з грибними хворобами, бактерициди – бактеріальними хворобами, нематициди – для знищення нематод, родентициди – гризунів, гербіциди – проти бур’янів.
Речовини, що відлякують шкідливих комах, називають репелентами, а такі, що діють згубно на відкладені яйця комах і кліщів, – овіцидами.
До пестицидів іноді відносять хемостерилянти, що не вбивають комах, але спричиняють їх неплідність, а також регулятори росту рослин – ретарданти і стимулятори росту.
Пестициди виготовляють у вигляді дустів, порошків, розчинів, емульсій, аерозолів тощо, а застосовують способами обпилювання, обприскування, розсіювання отруйних принад, фумігації, аерозольної обробки, протруєння насіння та інші.
Пестициди в тій чи іншій мірі отруйні для людини, свійських і диких тварин, а також для риби та бджіл. При необережному поводженні з пестицидами та порушенні правил їх застосування можливі небезпечні наслідки. Тому необхідно суворо додержуватись правил зберігання, транспортування і використання пестицидів. Всі види робіт з пестицидами слід проводити з обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту (спецодягу, взуття, респіраторів, протигазів, захисних окулярів тощо); дотримуватися безпечних строків виходу людей на поля після обробки пестицидами та збирання врожаю тощо.

4.    Закріплення  нового матеріалу.
Задаю учням питання по вивченій темі і запитую бажаючих відповідати. Якщо бажаючих немає, то піднімаю учнів за власним бажанням. Якщо учень відповідає невірно, прошу когось із учнів виправити відповідь товариша.
Запитання:
1)    Що таке добрива?
(Добрива – органічні і неорганічні речовини, що їх застосовують для поліпшення умов живлення культурних речовин з метою підвищення врожаю й поліпшення його якості).
2)    Що таке пестициди?
(Пестициди (від лат. Pestis – зараза і caedo – вбиваю) – загальна назва отруйних хімічних речовин, які використовують для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, бур’янами, шкідниками зерно продуктів, деревини, виробів з бавовни, вовни, шкіри, з ектопаразитами, а також з комахами та кліщами – переносниками інфекційних хвороб людини і тварин).
3)    Як поділяються пестициди за призначенням?
(інсектициди – препарати для знищення шкідливих комах, акарициди – кліщів, фунгіциди – для боротьби з грибними хворобами, бактерициди – бактеріальними хворобами, нематициди – для знищення нематод, родентициди – гризунів, гербіциди – проти бур’янів).
4)    Які є добрива?
(Органічні і мінеральні).
5)    Які ви знаєте причини забруднення ґрунтів?
(використання с/г добрив та пестицидів; видобування корисних копалин і їх збагачення; викиди ТЕЦ; викиди сміттєспалювальних заводів).
6)    Які правила поводження з пестицидами?
(Всі види робіт з пестицидами слід проводити з обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту (спецодягу, взуття, респіраторів, протигазів, захисних окулярів тощо); дотримуватися безпечних строків виходу людей на поля після обробки пестицидами та збирання врожаю тощо).


5.    Домашнє завдання
Запишіть  завдання до дому:
Вивчити конспект в зошиті.

6.    Висновки уроку.
На сьогоднішньому уроці ми розглянули вплив сільськогосподарської діяльності людини на стан навколишнього середовища та виснаження і забруднення ґрунтів. Все дякую за увагу. До побачення. Можете йти на перерву.

Література:
1)    Пістун І., Хобзей М. “Основи безпеки життєдіяльності 7-8 клас”.
2)    Желібо Є. П., Заверуха Н. М. “Безпека життєдіяльності”.
3)    О.В. Гнатюк, М.Р. Гнатюк “Основи безпеки життєдіяльності 8 клас”.


Підпис студента: __________
Підпис вчителя:   __________

Search:
????????...

цитати до образу гобсек

реферат на тему Огляд термінології, інструментів, меню Pagemaker ( зміст, література, план)

Розділ Хіба ревуть воли як ясла повні

твір на тему Одіссей

характеристика отруйних речовин залежно від дії на організм людини

лабораторна робота №2 з менеджменту

цитати образу гобсека

панас мирний чіпка вареник-борець за справедливість чи злочинець

Красномовство - це мистецтво

витоки Київської русі?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010