.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Держава на захисті життя і гідності людини" - що таке міліція 


План-конспект уроку на тему "Держава на захисті життя і гідності людини"

Тема уроку: Держава на захисті життя і гідності людини.
Мета уроку: Розповісти про служби охорони громадського порядку: міліцію, суд, прокуратуру та адвокатуру. Виховати уважність.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: урок-бесіда.

Хід уроку.

1.    Організаційна частина.
Заходжу в клас вітаюся. Запитую хто черговий і хто відсутній. Записую на дошці тему: “ Держава на захисті життя і гідності людини”.

2.    Актуалізація опорних знань. (10 хв.)
Задаю учням питання по попередній темі “Вплив сільськогосподарської діяльності людини на стан навколишнього середовища. Виснаження та забруднення ґрунтів” і запитую бажаючих відповідати. Якщо бажаючих немає, то піднімаю учнів за власним бажанням. Якщо учень відповідає невірно, прошу когось із учнів виправити відповідь товариша.

Запитання:
1)    Що таке добрива?
(Добрива – органічні і неорганічні речовини, що їх застосовують для поліпшення умов живлення культурних речовин з метою підвищення врожаю й поліпшення його якості).
2)    Що таке пестициди?
(Пестициди (від лат. Pestis – зараза і caedo – вбиваю) – загальна назва отруйних хімічних речовин, які використовують для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, бур’янами, шкідниками зерно продуктів, деревини, виробів з бавовни, вовни, шкіри, з ектопаразитами, а також з комахами та кліщами – переносниками інфекційних хвороб людини і тварин).
3)    Як поділяються пестициди за призначенням?
(інсектициди – препарати для знищення шкідливих комах, акарициди – кліщів, фунгіциди – для боротьби з грибними хворобами, бактерициди – бактеріальними хворобами, нематициди – для знищення нематод, родентициди – гризунів, гербіциди – проти бур’янів).
4)    Які є добрива?
(Органічні і мінеральні).
5)    Які ви знаєте причини забруднення ґрунтів?
(використання с/г добрив та пестицидів; видобування корисних копалин і їх збагачення; викиди ТЕЦ; викиди сміттєспалювальних заводів).
6)    Які правила поводження з пестицидами?
(Всі види робіт з пестицидами слід проводити з обов’язковим використанням засобів індивідуального захисту (спецодягу, взуття, респіраторів, протигазів, захисних окулярів тощо); дотримуватися безпечних строків виходу людей на поля після обробки пестицидами та збирання врожаю тощо).

3.    Пояснення нового матеріалу.

Служби охорони громадського порядку.
Права і свободи людини, їх гарантії складають зміст і мету діяльності держави. Україна, як держава, відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Виконання вказаних завдань прокладено на всі державні органи і громадські організації. Разом з тим, серед державних органів є і такі, які створюються в основному для охорони, захисту прав громадян, тобто для здійснення правоохоронної діяльності. В статті 2 Закону України “Про державний захист працівників суду” дається перелік правоохоронних органів України.
Це насамперед органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, митні органи, органи охорони державного кордону, органи державної податкової інспекції та інші, які здійснюють правоохоронні функції, підтримують належний громадський порядок. Важливе місце серед них займають судові органи. Саме правосуддю належить провідне і найбільш відповідальне місце в охороні права.

Міліція.
Міліція в Україні є державним озброєним органом виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Найважливішими завданнями міліції є: 
    забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав, свобод, законних інтересів;
    попередження злочинів, правопорушень та їх припинення;
    охорона та забезпечення громадського порядку;
    виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб. Які їх скоїли;
    забезпечення безпеки дорожнього руху;
    захист власності від злочинних посягань;
    виконання кримінальних покарань та адміністративних стягнень;
    участь в надані соціальної і правової допомоги громадянам, сприяння в рамках своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків.
Міліція складається з підрозділів:
    кримінальної міліції;
    міліції громадської безпеки;
    транспортної міліції;
    ДАІ;
    міліції охорони;
    спеціальної міліції.

Суд.
В статті 124 Конституції України зазначається, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами або посадовими особами не допускається. Таким чином, суд є єдиним органом, який здійснює правосуддя.
Правосуддя – це діяльність суду з розгляду і вирішення цивільних та кримінальних справ в межах процесуальних норм, встановлених законом, застосування до правопорушників заходів державного примусу з метою захисту прав та інтересів суспільного і державного ладу, всіх форм власності, особистості і прав громадян.
Мета правосуддя і завдання суду визначені в Законі України “Про судоустрій України”. В цьому законі зазначається, що діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на зміцнення законності і правопорядку, попередження злочинів та інших правопорушень і має за мету охорону від всякого посягання:
    закріплених в Конституції України суспільного ладу, його політичної та економічної системи;
    соціально-економічних, політичних і особистих прав і свобод громадян, проголошених і гарантованих Конституцією України і законами України;
    прав і законних інтересів державних підприємств, установ, організацій, колективних господарств, інших кооперативних організацій, їх об’єднань, інших громадських організацій.
Всією своєю діяльністю суд виховує громадян у дусі точного виконання Конституції України і законів, дотримання дисципліни праці, чесного відношення до державних і громадських обов’язків, поваги до прав, честі і гідності громадян.
Суди в Україні мають певну систему.
Система судів загальної юрисдикції включає в себе:
    Верховний суд України;
    Верховний суд Автономної Республіки Крим;
    Обласні, Київський і Севастопольський міські суди;
    Міжобласний суд;
    Міжрайонні (окружні), районні (міські) суди;
    Військові суди регіонів, Військово-морських сил і гарнізонів.
У відповідності до Конституції України правосуддя в господарських відносинах здійснюється арбітражним судом.
Арбітражний суд є незалежним судовим органом в розв’язанні всіх господарських спорів, які виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також в розгляді справ про банкрутство.


Прокуратура.
Прокуратура призначена здійснювати дії, спрямовані на виявлення, усунення та попередження порушень Закону.
Реалізуючи свої повноваження, прокурори зобов’язані застосовувати заходи для усунення порушень Закону, від кого б вони не виходили, відновлення порушених прав і притягнення до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.
Прокуратура являє собою єдину централізовану систему органів, які зв’язані загальними задачами і функціями. Складовими частинами цієї системи є Генеральна прокуратура, прокуратура Автономної Республіки Крим, прокуратура міст Києва і Севастополя, прокуратури областей, міські, районі і міжрайонні прокуратури.
В статті 121 Конституції України викладені задачі органів прокуратури:
    підтримання державного обвинувачення в суді;
    представництво інтересів громадян або держави в суді у випадках, визначених законом;
    нагляд за додержанням законів органами, які ведуть оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
    нагляд за додержанням законів при виконанні  судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Адвокатура.
В сучасних цивілізованих демократичних державах необхідним фактором системи правового (юридичного) захисту особи, її прав і свобод є адвокатура. Саме вона представляє спеціалізований інститут для здійснення цієї гуманної місії.
У відповідності до Конституції України кожен громадянин може вільно обирати захисника своїх прав. Для забезпечення захисту від обвинувачення і надання правової допомоги при розв’язанні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.
Адвокати і адвокатські об’єднання виконують такі функції:
    дають консультації та роз’яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки із законодавства;
    складають заяви, скарги та інші документи правового характеру;
    посвідчують копії документів по справах, які вони ведуть;
    здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами і юридичними особами;
    надають юридичну допомогу підприємствам, установам і організаціям;
    здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;
    виконують свої обов’язки у відповідності з кримінально-процесуальним законодавством в процесі дізнання і попереднього слідства.При здійсненні професійної діяльності адвокат має право:
1)    представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їхнім дорученням в усіх органах, підприємствах, установах і організаціях;
2)    збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення;
3)    робити запити і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, а від громадян – за їхньою згодою.
4)    знайомитись на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними  для виконання доручення документами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом;
5)    отримувати письмові висновки спеціалістів з питань, що вимагають спеціальних знань;
6)    застосовувати науково-технічні засоби у відповідності з діючим законодавством;
7)    доповідати клопотання чи скарги на прийомі в посадових осіб і у відповідності з законом отримувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
8)    бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення по суті клопотань і скарг.

Поняття покарання.
Політика держави у боротьбі зі злочинністю передбачає комплекс заходів, серед яких головну роль виконують заходи соціального, економічного, політичного, правового, організаційного і культурно-виховного характеру. В системі цих заходів певне місце займає і покарання. Воно – необхідний засіб охорони суспільства від злочинних посягань. В покаранні від імені держави дається негативна оцінка скоєному злочину і самому злочинцю.
Застосування покарання завжди повинно здійснюватися з додержанням основних напрямків кримінальної політики:
1)    застосування суворих покарань до рецидивістів і до осіб, які скоїли тяжкі злочини, а також до активних учасників організованих злочинних груп;
2)    застосування покарань, не пов’язаних з ізоляцією винного  від суспільства, і навіть умовного засудження або відстрочки виконання покарання до осіб, які скоїли вперше менш тяжкі злочини або злочини, які немають великої суспільної небезпеки.
Покарання – це встановлена законом особлива міра державного примусу, яка є карою, застосовується за вироком суду тільки до особи, винної у скоєні злочину, виражає від імені держави осуд злочину і особи, яка його скоїла, і тягне за собою судимість.
4.    Закріплення  нового матеріалу.
Запитання:
1)    Що таке міліція?
(Міліція в Україні є державним озброєним органом виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань).
2)    Що таке Правосуддя?
(Правосуддя – це діяльність суду з розгляду і вирішення цивільних та кримінальних справ в межах процесуальних норм, встановлених законом, застосування до правопорушників заходів державного примусу з метою захисту прав та інтересів суспільного і державного ладу, всіх форм власності, особистості і прав громадян).
3)    Для чого призначена прокуратура?
(Прокуратура призначена здійснювати дії, спрямовані на виявлення, усунення та попередження порушень Закону).
4)    Що таке арбітражний суд?
(Арбітражний суд є незалежним судовим органом в розв’язанні всіх господарських спорів, які виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також в розгляді справ про банкрутство).
5)    Що таке покарання?
(Покарання – це встановлена законом особлива міра державного примусу, яка є карою, застосовується за вироком суду тільки до особи, винної у скоєні злочину, виражає від імені держави осуд злочину і особи, яка його скоїла, і тягне за собою судимість).
6)    Для чого діє адвокатура?
(Для забезпечення захисту від обвинувачення і надання правової допомоги при розв’язанні справ у судах та інших державних органах).

5.    Домашнє завдання
Запишіть  завдання до дому:
Вивчити конспект в зошиті.

6.    Висновки уроку.
На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули такі служби охорони громадського порядку: міліцію, суд, прокуратуру та адвокатуру. Дізналися про забезпечення прав і свобод людини у нашій державі. Все дякую за увагу. До побачення. Можете йти на перерву.

Література:
1)    Пістун І., Хобзей М. “Основи безпеки життєдіяльності 7-8 клас”.
2)    Желібо Є. П., Заверуха Н. М. “Безпека життєдіяльності”.
3)    О.В. Гнатюк, М.Р. Гнатюк “Основи безпеки життєдіяльності 8 клас”.


Підпис студента: __________

Підпис вчителя:   __________

Search:
загрузка...

Ознаки та аспекти культури мовлення

вологе і сухе утоплення

що таке самостійна робота

поняття про генетику

Хіба ревуть воли, як ясла повні.. зображення покріпачення україни

не судилось скорочено

гуморески про школу

образ христі в романі хіба ревуть воли

класифікація відбитків

класифікація відбитківУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010