.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Створення та реалізація програм опрацювання масивів. Самостійна робота. 


Створення та реалізація програм опрацювання масивів. Самостійна робота.
План конспект уроку з інформатики на тему УРОК 4

Тема уроку: Створення та реалізація програм опрацювання масивів. Самостійна робота.

Навчальна мета: узагальнити і систематизувати знання по лінійним масивам (опис, заповнення та вивід масивів, типовим алгоритмам опрацювання масивів). Перевірити й оцінити ступінь засвоєння знань, умінь і навичок учнів за даним матеріалом

Розвиваюча мета: розвивати в учнів творче ставлення до виконання самостійної роботи та її сумлінного виконання


Виховна мета: виховувати прагнення до навчання та самоосвіти в учнів
Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок
Хід уроку

На початку уроку оголошую тему та мету уроку.
Шляхом бесіди повторюємо пройдений матеріал по темі «Табличні величини».
Розгядаю приклади опрацювання масивів.

Приклад 1

В складі баскетбольної команди 12 гравців. Скільки гравців команди мають зріст, менший за середній зріст команди?
Програма, що реалізує розв.язок цієї задачі, має наступний вигляд:
Program Basketbol.
Uses crt.
Var i, Sum, Kil:word.
A:array[1..12] of real.
Ser_zrist: real.
Begin
Clrscr.
Sum:=0. {Sum – сума зростів усіх гравців команди}
For i:=1 to N do
Begin
Write(.Введіть ріст », i, «гравця команди .).
Readln(A[i]). {Заповнення масиву }
End.
For i:=1 to N do Sum:=Sum+A[i].
Ser_zrist:=Sum/12. {середній зріст команди}
Kil:=0. {Спочатку кількість гравців, що мають зріст менший за середній рівна 0}
For i:=1 to N do if A[i]
{Вивід результату на екран}
Writeln(«Кількість гравців, що мають зріст менший за середній рівна - »,Kil).
Readkey. {Затримка зображення на екрані}
End.

Приклад 2

Дано два однакові за довжиною одновимірні масиви. Об»єднати їх у третій масив, чергуючи елементи першого та другого масивів.
Програма, що реалізує розв.язок цієї задачі, має наступний вигляд:
Program Masiv_3.
Uses crt.
Const n=10.
Var i:word.
A, B: array[1..n] of real.
C: array[1..2*n] of real.
Begin
Clrscr.
For i:=1 to N do
Begin
Write(«A[«.i.»]=»).
Readln(A[i]). {Заповнення першого масиву}
Write(«В[«.i.»]=»).
Readln(В[i]). {Заповнення другого масиву}
End.
i:=1.
While i<=2*N do
Begin
C[i]:=A[i]. {Заповнення нового масиву}
C[2*i]:=B[i].
i:=i+2
End.
For i:=1 to 2*N do write(«C[«.i.»]=»,C[i]). {Вивід створеного масиву}
Readkey. {Затримка зображення на екрані}
End.
Якщо дозволяє час, то одну з програм бажано реалізувати на комп»ютері.
САМОСТІЙНА РОБОТА
(20-25 хвилин)

Варіант 1
Скласти програму, яка збільшує кожний елемент лінійної дійсної таблиці Y[1..N] на одиницю.
Для лінійної дійсної таблиці А[1..50] визначити кількість елементів, що не перевищують задане число m.

Варіант 2
Скласти програму заміни кожного елемента лінійної дійсної таблиці Z[1..M] на його квадрат.
Для лінійної дійсної таблиці В[1..40] знайти суму елементів, що мають парні порядкові номера.
Варіант 3
Скласти програму, яка зменшує ненульові елементи лінійної дійсної таблиці С[1..20] на одиницю.
Для лінійної дійсної таблиці А[1..N] визначити кількість елементів, що рівні заданому числу К.

Варіант 4
Скласти програму заміни елементів лінійної дійсної таблиці В[1..К], що не перевищують 15, їх кубами.
Для лінійної дійсної таблиці С[1..40] знайти суму елементів, що перевищують задане число А.

Варіант 5
Скласти програму заміни елементів лінійної дійсної таблиці А[1..30], що мають парні порядкові номера, на 100.
Для лінійної дійсної таблиці С[1..N] визначити кількість елементів, значення яких не перевищує 10.

Варіант 6
Для лінійної дійсної таблиці К[1..N] визначити порядкові номера нульових елементів.
Для лінійної дійсної таблиці А1..20] знайти добуток елементів, що мають непарні порядкові номера.

Варіант 7
Для лінійної дійсної таблиці А[1..N] визначити порядкові номера цілих елементів.
Для лінійної дійсної таблиці К[1..30] знайти суму всіх додатніх елементів.


Варіант 8
Для лінійної дійсної таблиці С[1..К] визначити порядкові номера елементів, рівних заданому числу Р.
Для лінійної дійсної таблиці А[1..60] визначити кількість від»ємних елементів.

Варіант 9
Для лінійної дійсної таблиці В[1..100] визначити порядкові номера додатніх елементів.
Для лінійної дійсної таблиці X[1..N] знайти добуток елементів, що перевищують задане число К.

Варіант 10
Для лінійної дійсної таблиці С[1..200] визначити порядкові номера елементів, що не перевищують задане число К.
Для лінійної дійсної таблиці В[1..М] знайти суму всіх від»ємних елементів.

Варіант 11
Скласти програму заміни елементів лінійної дійсної таблиці В[1..100], що мають непарні порядкові номера на 5.
Для лінійної дійсної таблиці А[1..М] знайти кількість додатніх елементів.

Варіант 12
Скласти програму заміни елементів лінійної дійсної таблиці А[1..N], що перевищують 9, їх квадратами.
Для лінійної дійсної таблиці D[1..40] знайти добуток всіх елементів, що мають парні порядкові номера.

Варіант 13
Скласти програму, яка збільшує ненульові елементи лінійної дійсної таблиці В1..М] на 7.
Для лінійної дійсної таблиці В[1..40] визначити кількість елементів, що перевищують задане число К.

Варіант 14
Скласти програму заміни кожного елемента лінійної дійсної таблиці D[1..N] на його куб.
Для лінійної дійсної таблиці А[1..80] знайти суму елементів, значення яких не перевищує задане число Р.Варіант 15
Скласти програму, яка зменшує кожний елемент лінійної дійсної таблиці С[1..М] на 19.
Для лінійної дійсної таблиці А[1..30] знайти суму елементів, що мають непарні порядкові номера.

Варіант 16
Для лінійної дійсної таблиці А[1..40] визначити порядкові номера елементів, що перевищують задане число К.
Для лінійної дійсної таблиці Х[1..М] знайти добуток всіх додатніх елементів.

Варіант 17
Для лінійної дійсної таблиці С[1..50] визначити порядкові номера від»ємних елементів.
Для лінійної дійсної таблиці A[1..N] знайти добуток елементів, що не перевищують задане число М.

Варіант 18
Для лінійної дійсної таблиці D[1..40] визначити порядкові номера елементів рівних останьому елементу таблиці.
Для лінійної дійсної таблиці А[1..М] визначити кількість елементів, значення яких рівні 21.

Варіант 19
Для лінійної дійсної таблиці В[1..М] визначити порядкові номера елементів, що рівні першому елементу таблиці.
Для лінійної дійсної таблиці К[1..70] знайти добуток всіх елементів, значення яких більше 17.

Варіант 20
Скласти програму заміни елементів лінійної дійсної таблиці В[1..40], що не перевищують задане число М, на 3.
Для лінійної дійсної таблиці Х[1..N] знайти суму елементів, значення яких більші 21.

Варіант 21
Скласти програму, яка зменшує елементи лінійної дійсної таблиці А[1..20], що рівні заданому числу К, на 5.
Для лінійної дійсної таблиці Х[1..N] визначити кількість елементів, значення яких перевищує 19.Варіант 22
Дано лінійну дійсну таблицю А[1..N]. Скласти програму визначення порядкового номера першого елемента таблиці, який більший заданого числа С. (Вважати, що такий елемент існує).
Для лінійної дійсної таблиці С[1..90] знайти добуток всіх від»ємних елементів.

Варіант 23
Скласти програму, яка збільшує елементи лінійної дійсної таблиці D[1..70], що менші заданого числа М, на 15.
Для лінійної дійсної таблиці А[1..N] знайти суму всіх елементів, значення яких ціле число.

Варіант 24
Дано лінійну дійсну таблицю В[1..М]. Скласти програму визначення порядкового номера першого елемента таблиці, який менший заданого числа А. (Вважати, що такий елемент існує).
Для лінійної дійсної таблиці Х[1..30] знайти добуток всіх додатніх елементів.

Варіант 25
Дано лінійну дійсну таблицю В[1..50]. Скласти програму визначення порядкового номера першого елемента таблиці, який рівний заданому числу К. (Вважати, що такий елемент існує).
Для лінійної дійсної таблиці С[1..N] знайти добуток всіх ненульових елементів.


Домашнє завдання :

Повторити пройдений матеріал по масивах.

2) Початковий рівень
Дано натуральне число n та послідовність дійсних чисел a1, a2, … an. Визначити в цій послідовності кількість нульових елементів.

Середній рівень
Дано натуральне число n та послідовність дійсних чисел a1, a2, … an. Визначити в цій послідовності кількість цілочисельних елементів.

Достатній рівень
Дано два одновимірних масиви. Утворити новий масив, у якому спочатку будуть розташовані всі елементи першого масиву в зворотній послідовності, а потім елементи другого масиву в первісній послідовності.

Високий рівень
У змаганнях з стрибків у довжину кожен спортсмен має право на 5 спроб. До підсумкового результату зараховується найкраща. Скласти програму, яка визначає учасників, що зайняли перші три призові місця і виводить на екран прізвища переможців з вказівкою місця, що посів спортсмен і його результат. Кількість спортсменів не перевищує 20.


Завдання до даної теми

Знайти різницю в рості між найвищим і найнижчим футболістом команди, якщо в складі команди 20 чоловік.
В зв»язку з економічною кризою в країні і скороченням коштів на потреби освіти в школі два 10 класи по 18 учнів у кожному було об»єднано в один. Вважаючи, що в класах навчались одні хлопці, об»єднати дані про зріст хлопців з двох масивів в один, але зберегти порядок шикування по зросту на уроці фізкультури (від вищих до нижчих). Вхідні масиви вважати відсортованими і заданими у вигляді констант.
Описати числові масиви з цілих чисел X, Y, Z і виконати наступні перетворення:
а) переписати елементи масиву Х в масив Y в зворотному порядку.
б) сформувати масив Y таким чином: Y[1] := X[1] + X[N]. Y[2] := X[2] + X[N–1], ..., Y[N] := X[N] + X[1].
в) в масив Y занести лише ті елементи масиву Х, що знаходяться в заданому діапазоні [A, B].
г) в масив Y занести 10 найменших додатних елементів, а в масив Z – 15 найбільших за модулем.
д) записати в масив Y лише парні елементи, а в масив Z – лише ті, що діляться на 3.
е) в масив Y занести лише ті елементи масиву Х, що є числами Фіббоначі, а в масив Z – лише ті, квадратні корені яких є цілими числами.
Шкільній футбольній команді з 15 чоловік потрібно закупити форму для участі у змаганнях. Підприємці пропонують М видів форми (10 М 5). Скільки найбільше футбольних м»ячів вартістю Р зможе купити команда, якщо вибере не найкращу форму? Яку форму при цьому буде закуплено для команди?
При складанні бухгалтерського звіту за рік від бухгалтера кооперативу Колобок, що займається виготовленням і продажем хлібопекарних виробів забажали отримати відомості про кількість виробів, що продаються за найвищою ціною. Виготовлялось протягом року М виробів (10 М 20). Дані про ціни на вироби знаходяться в масиві Х. Скласти програму для полегшення роботи бухгалтера.

Search:
????????...

харчування школярів меню

перші школи в Єгипті

схема електричного кола для вольтметру

Історія Своєї сім'ї в соціОлогії

захист вид ионизуючого випроминювання

віце президент правила написання

сценарий здоровій образ життя

статут зсу

вірші про особисту гігієну

принципи на яких базуються методи психологічних досліджень?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010