.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Підпрограми функції. Реалізація програм на використання функцій. 


Підпрограми функції. Реалізація програм на використання функцій.
План конспект уроку з інформатики на тему Тема: Підпрограми функції. Реалізація програм на використання функцій.
Мета: Ознайомити учнів з особливостями процедур-функцій. навчити вводити формули і основні функції. Формувати навики потрібні для створення програм з використання функцій. Виховувати спостережливість, уважність, бережливе ставлення до комп»ютерної техніки.
Технічні засоби навчання: комп»ютери, ОС Windows XP,середовище програмування Pascal.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку.
І. Організація класу. Повторення правил ТБ і роботи учнів у кабінеті інформатики (2 хв.)
ІІ. Перевірка домашнього завдання (5 хв.)
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Що таке підпрограми.
Чим відрізняються фактичні і формальні параметри.
Визначте, що буде виведено на екран в результаті виконанняп програми. Розгляньте фрагмент програми.
Procedure Vikl(x:integer. var y:integer).
Begin
Y:=x+5.
End.
Procedure VIKl2(x,y:integer)
Begin
Y:=x+5.
End.
Begin
A:=5.
B:=1.
Vikl(a,b).
Writeln(b).
Vikl2(a.b).
Writeln(«b»).
End.
ІV. Мотивація теми і мети.
Якщо результатом виконання підпрограми є одне скалярне значення, то цю процедуру оформляють як функцію.
V. Виклад нового матеріалу.
Формат опису функції:
Function <�ім»я функції>(список формальних параметрів):тип результату.
Звернення до функції має такий вигляд
<�ім»я функції>(список фактичних параметрів).
VІ. Задача Знайти значення числа комбінацій n!

Program Kombin.
Var n,m:integer. C:real.
Function Fact(k:integer):integer.
Var I,F:integer.
Begin
F:=1.
For i:=1 to k do F:=F*I.
Fact:=F.
End.
Begin
Write(«n=,m=»).
Readln(n,m).
C:=Fact(n)/fact(m)*fact(n-m).
Writeln(«C=»,C).
End.
Запуск програми на компютері. Виправлення пимилок, одержання результату.

Додаткова задача Знайти довжини сторін трикутника АВС, якщо відомі координати його вершин А(х1,у1), В(х2,у2), С(х3,у3). Скласти функцію Dovg(a1,b1,a2,b2:integer):real.

Підсумок уроку.
Розгляньте задачу запущеня вами на комп»ютері. Прокоментуйте скільки разів і де ви викликали функцію.
Оцінки за урок.
Дом. Завдання. Знайти довжини сторін чотирикутника АВСD, якщо відомі координати його вершин А(х1,у1), В(х2,у2)б С(х3,у3), D(x4,y4). Скласти функцію Dovg(a,b:integer):real.

Тема: Підпрограми функції. Складання програм.
Мета: Навчати учнів створювати підпрограми-функції. Формувати навики потрібні для створення програм з використання функцій. Виховувати спостережливість, уважність, бережливе ставлення до комп»ютерної техніки.
Технічні засоби навчання: комп»ютери, ОС Windows XP,середовище програмування Pascal.
Тип уроку: урок закріплення набутих знань
Хід уроку.
І. Організація класу. Повторення правил ТБ і роботи учнів у кабінеті інформатики (2 хв.)
ІІ. Перевірка домашнього завдання Запуск програми на комп.ютері, одержання результату.
ІІІ. Актуалізація опорних знань.
Що таке підпрограми.
Чим відрізняються фактичні і формальні параметри.
Загальний вигляд підпрограми функції. Виклик підпрограми функції.
ІV. Мотивація теми і мети.
Використання підпрограм функцій дозволяє розв»язати простіше розв»язувати складні задачі.
V. Складання програм
Задача Протабулювати функцію у=х2sinx з кроком р=0,1 на проміжку [0,п]
Program MMM.
Var xk,h:real.
Function y(x:real):real.
Begin y:=x*x*sin(x)
End.
Begin
xk:=0. h::=0.1.
writeln(«x»,» y»).
while xh
writeln(x,» « , y(xh)).
xh:=xh+h.
end.
end.

Задачі на використання математичних функцій.
, де
при розв»язування задачі використати функцію:
Function F(a:real):real.
Begin
If a>=0 then F:=sin(a)/cos(a) else f:=abs(a).
End.
Begin

VI. Підсумок уроку.
Розгляньте задачу запущену вами на комп»ютері. Прокоментуйте скільки разів і де ви викликали функції.
V. Дом. Завдання. Задача 7.3 Знайти значення функції
де
Search:
????????...

вільне падіння формули

Хто такий Чіпка - правдошукач чи злочинець? - твір

жиночи образи роману хиба ревуть воли як ясла

вільне падіння формули

розвиток риторики в епоху відродження

план-конспект однієї з творчих справ

вірш про мальви

чого навчає нас Мольєр

правила розведення антибіотиків

Хто такий Чіпка месник чи бунтар?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010