.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Тестовий редактор WordPad. Ведення, редагування і форматування тексту.. 


Тестовий редактор WordPad. Ведення, редагування і форматування тексту..
План конспект уроку з інформатики на тему Теми: Тестовий редактор WordPad. Ведення, редагування і форматування тексту..
Мета: Дати учням знання про текстовий редактор WordPad. Та введення, форматування та редагування тексту. Розвивати логічне мислення, враховуючи вікові особливості та рівень засвоєння навчального матеріалу учнів. Розвивати вміння виділяти головне та систематизувати отриману інформацію. Виховувати зосередженість, увагу та спостережливість. Формувати навички роботи на комп»ютері.
Конспект уроку:
І. Оголошення теми та мети уроку.
Аналіз тематичної атестації
ІІ. Пояснення нового матеріалу.
Текстові редактори призначені для опрацювання текстів. За допомогою комп»ютера користувач створює тексти, редагує їх, матує, зберігає і пересилає на відстань. У текст можна внести доповнення, вставити або викинути літеру чи абзац і записати його в пам.ять. І так — багато разів. Процес унесення змін у текст називається редагуванням. Текстові можна надати бажаного вигляду, наприклад, як ось у цій книжці. Це називається форматуванням тексту. Текст (незалежно від змісту) і відповідний файл, що опрацьовується текстовим редактором, прийнято називати документом.
Зручність і ефективність застосування комп.ютерів для опрацювання текстів, оформлення звітів, статей, книжок, листів та інших документів зумовили створення великої кількості текстових редакторів різної складності та призначення.
Є декілька десятків текстових редакторів. Найпоширеніші такі: WordPerfekt, Microsoft Word, WordStar, XyWrite тощо. Популярними також є редактори «Лексикон», «Твір», LaTeX.
Один з найпростіших — текстовий редактор «Лексикон» призначений для створення й опрацювання документів українською, російською чи англійською та іншими мовами. Можна вносити зміни у документ, автоматично формувати абзаци, заголовки, зміст, розбивати текст на сторінки, переносити фрагменти тексту з одного місця в інше.
Редактор LaTeX зручний для роботи з математичними формулами і підготовки до друку наукових статей та книжок.
Текстовий редактор WordPad використовується для підготовки документів нескладної форми.
Запустити редактор можна із головного меню, пункт Програми, група Стандартные.
По умовчанню ім»я створеного файла – Документ. Закінчивши роботу , користувач повинен зберегти створений документ, давши йому ім»я і вказавши папку, в яку потрібно покласти цей документ. По умовчанню в вікні WordPad знаходяться дві панелі інструментів – стандартна і панель форматування. Перша потрібна для виконання основних дій із документами – створення, відкриття, збереження, печатання, перегляду. Друга – для форматування, тобто оформлення текста документа: вибора шрифтів, їх розмірів, вирівнювання абзаців, створення маркірованих списків. Кожну панель можна розташувати у зручному місці вікна, перенести мишею за любе місце. Пункт меню Вид дозволяє переключатися між присутністю і відсутністю на екрані кожної із панелей, лінійки тощо. Якщо панель інструментів знаходиться в робочій області (область, де розташований документ), вона має вид вікна із заголовками і кнопкою закриття .
Лінійка зручна для відсліджування розмірів відступів абзацах, розмірів полів. Якщо текст не поміщається повністю в вікні, у нього автоматично включаються лінії прокруток для перегляду тексту.
Текстовий редактор WordPad може працювати із файлами різних типів:
Документами, створеними текстовим процесором Word. імена таких файлів м мають розширення doc. вони зберігають не тільки текст документа, але й повну інформацію про його оформлення, вставлених малюнках, таблицях.
Файлами типа RTF . такі файли мають розширення rtf. вони зберігають текст фрагмента і елементи його форматування.
Виділення заголовків, вирівнювання абзаців, шрифт. Інформація про внесені об»єкти в таких файлах не зберігаються, скоріше всього вони використовуються для переносу документів із одного редактора в інший.
Текстовими файлами, які мають розширення txt і зберігають тільки текстовий документ.
IV. Закріплення нового матеріалу.
Для чого використовується текстовий редактор?
Форматування документа.
Форматування абзаців.
Форматування символів.
V. Підсумок уроку.
1. Що ми сьогодні вивчили на уроці?
2. Для чого це нам потрібно?
3. Де це ми використовуємо у нашому повсякденному житті?
VI. Домашнє завдання.
Вивчити конспект

Search:
????????...

характеристика панас мирний мотря галя грицько

вимоги до сучасного уроку за Макаренком

Михайло Старицький Не судилось короткий змыст

етапи та механізм реалізації державної регіональної економічної політики

план роботи гуртка екології

Які чергування голосних звуків

туризм як спорт

таблиця синусів і косинусів

Михайло Старицький Не судилось короткий змыст

старицький не судилось критика?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010