.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Побудова діаграм та графіків 


Побудова діаграм та графіків
Тема 14-15: Побудова діаграм та графіків.
Мета: навчити будувати графіки за допомогою майстера діаграм. створювати діаграми на діаграмному листку. застосовувати різні типи діаграм.

Хід уроку:
Повторення.
Що таке процес консолідації даних?
Що таке результуюча таблиця?
Як здійснюється процес підбору параметра?
Для чого використовується таблиця підстановки?
Пояснення нового матеріалу.

В Excel є можливість графічного представлення даних у вигляді діаграми. Діаграми пов»язані з даними листку, на основі яких вони була створена і змінюються, коли змінюються дані на листку.
Діаграми можуть використовувати дані несуміжних комірок, а також використовувати дані результуючої таблиці.
Можна створити внутрішню діаграму (розташована на тому самому листку, зберігається разом з листком при збереженні книги) або лист діаграми (лист книги, що містить лише діаграму).
Виділити комврки, які містять дані, які необхідно відобразити на діаграмі. Якщо потрібно, щоб в діаграмі були відображені назви рядків або стовпців, виділити також вміс цих комірок.
Натиснути кнопку Мастер діаграм або Вставка Диаграмма

Слідувати інструкціям майстера.
Вікно майстера діаграм містить дві вкладки стандартні і нестадартні, вибрати необхідний тип.
Визначити діапазон даних (категорія – значення відображаються по осі Х) та діапазон рядків (легенда – значення відображаються по осі У)
Вказуємо місце знаходження діаграми (на окремому чи тому ж самому листку).

Можна створити діаграму за один крок, тобто використовуючи тип діаграми по замовчуванню (гістограма). Для створення листку діаграми, виділити необхідні дані і натиснути F11. Для створення внутрішньої діаграми виділити необхідні дані і натиснути кнопку Создать диаграмму текущего типа (якшо ця кнопка на панелі інструментів відсутня, то її необхідно добавити)Search:
????????...

важливість освіти в державі

Чому в природі найчастіше зустрічаються гібриди між різними видами рослин,ніж між різними видами тварин?

порівняти Київська Русь і античність

оператори циклу.урок презентація

обряди стародавнього риму

яку небезпеку для людини та природи в цілому становить біологічні обєкти

Класифікацію друкованих джерел інформації, які використовуються у наукових дослідженнях, подано у таблиці.

інформатика Гаєвська

Застосування засобыв ындивыдуального захисту при НС

. Колесникова Н.В. Лексичні неологізми в рекламі // Вісник - Запоріжжя, 2002. - №3. - с.77-78.?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010