.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Консолідація даних. 


Консолідація даних.
Дата_________ ТБ№_________

Тема12: Консолідація даних.

Мета:  Ознайомити учнів з можливістю консолідації даних в електронних таблицях. Вдосконалювати навички роботи з табличним процесором Microsoft Excel.

ХІД УРОКУ.

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.
Що таке підведення проміжних підсумків?
Що потрібно виконати перед підведенням проміжних підсумків?
З якою метою виконують сортування перед проведенням проміжних підсумків?
Яки здійснити підведення проміжних підсумків?
Які додаткові параметри та опції слід вказати в проміжних підсумках?
Як знищити рядки проміжних підсумків?

ІІ. Оголошення теми уроку.
Тема сьогоднішнього заняття: «Консолідація даних».
Іноді виникає необхідність в створенні таблиці, яка б містила лише підсумкові рядки інших таблиць та зведений підсумок. Така таблиця називається результуючою.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
Консолідація – це процес вибирання даних (як правило – підсумкових рядків) і створення зведеного підсумку в новій таблиці (результуюча таблиця).
перейти у той лист, де слід створити результуючу таблицю (яка міститиме результати консолідації).
Данные Консолидация…
вказати функцію, яка оброблятиме дані (сума, найбільше чи найменше значення, середнє арифметичне та ін.).
створити перелік діапазонів для консолідації:
ввести в ручну або автоматично ЛКМ діапазон в графу Ссылка.
натиснути кнопку Добавить.
при потребі можна знищити діапазон – виділити його і натиснути кнопку Удалить).
у розділі Использовать в качестве имени вибрати потрібний пункт – підпис верхнього рядка чи значення лівого стовпця (або обидва) для використання назв із вихідної області при консолідації, якщо назви були включені у виділені дані (ці назви повинні бути однакові для всіх діапазонів).
при недотриманні цих вимог буде повідомлення: «Дані не консолідуються», причиною чого є: прапорець поставлений, а назви не були включені у діапазон даних, над якими слід здійснити консолідацію.
якщо назви, які включені в діапазон даних, не однакові, то консолідація відбудеться окремо для кожного групи даних, назви у яких однакові.
якщо поставити прапорець у розділі Создавать связи с исходными даными, то при зміні вихідних даних (діапазонів консолідації) будуть змінюватися результати консолідації, в протилежному випадку вони будуть сталими.
кнопка Обзор… дозволяє відшукати діапазон даних для консолідації з іншої книги (накладаючи умову).
для того, щоб змінювався результат консолідації при зміні вихідних даних, які містяться в іншій книзі, слід виконати:
Правка Связи…


IV. Закріплення вивченого матеріалу. Виконання практичної роботи.

V. Підсумок уроку. Виставлення оцінок.

Search:
????????...

соцiологiчнi дослiдження на тему

осінній бал

лабораторні роботи з фізики 11 клас

шкiдливi звички молодi соцiологiчне дослiдження

сучасний комп ютер принцип будови

трудове навчання конспекти уроків

не судилось переказ

соціально-економічної безпека

прислівя про природу

сценарії у віршах?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010