.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Автосума. Формули. Зсилки. 


Автосума. Формули. Зсилки.
Дата_________ ТБ№_________

Тема7: Автосума. Формули. Зсилки.

Мета:  Ознайомити учнів з автосумою в електронних таблицях, використанням формул для певної комірки та масиву комірок (формула масиву), ознайомити з поняттями абсолютна та відносна зсилки, зсилка на лист, зсилка на книжку. Вдосконалювати навички роботи з табличним процесором Microsoft Excel.

ХІД УРОКУ.

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.
Які комбінації клавіш забезпечують зручне і швидке переміщення по листку?
Перелічіть способи переміщення комірки (діапазону комірок) використовуючи буфер обміну.
Перелічіть способи копіювання комірки (діапазону комірок) використовуючи буфер обміну.
Як не використовуючи буфер обміну здійснити переміщення комірки (діапазону комірок) в електронних таблицях?
Як не використовуючи буфер обміну здійснити копіювання комірки (діапазону комірок) в електронних таблицях?

ІІ. Оголошення теми уроку.
Тема сьогоднішнього заняття: «Автосума. Формули. Зсилки».
Окрім того, що в електронних таблицях зберігаються великі масиви літерних та числових даних, в даному редакторі можна здійснювати досить складні обчислення. Принцип роботи з числовими даними в табличному процесорі нагадує в деякій мірі текстових редактор.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
Усі числові дані в таблиці розділяють на основні і похідні. Основні числові дані вводяться з клавіатури і змінюються автоматично внаслідок зімни інших даних. Похідні ж дані – це результат певних операцій над основними даними і їм властиво змінюватися в залежності від того, як змінилися основні дані (якщо вони пов»язані).

АВТОСУМА.
виділити комірки по горизонталі чи вертикалі, для яких слід знайти автосуму і ще одну, в якій буде міститися кінцевий результат.
натиснути кнопку автосуми на панелі кнопок.
Ще одна комірка виділяється для того, щоб вказати чи слід знайти суму по горизонталі чи по вертикалі, якщо виділений прямокутний (а не лінійний) діапазон комірок.

ФОРМУЛИ.
В електронних таблицях вміст комірки розглядається як формула, якщо він починається зі знаку =.
Під словом формула розуміють набір чисел та зсилок на комірки, які з»єднані знаками математичних операцій та функціями (тема наступного заняття).
Вставка формули в комірку:
ввести знак = в комірку
ввести формулу (числа, знаки операцій, імена комірок)
натиснути Enter
Формули можна вставляти як в самій комірці, так і в рядкові формул. Імена комірок можна вводити безпосередньо з клавіатури, або клацнувши ЛКМ по комірці під час вводу формули.
Іноді доцільним буде застосування формули не в одній комірці, а в масиві (за умови, що дані рядках чи стовпцях масиву однотипні і над даними виконуються одна і та ж операція).
Вставка формули масиву:
виділити комірки, в яких буде кінцевий результат
ввести знак =
ввести формулу (числа, знаки операцій, імена комірок)
натиснути Shift+Ctrl+Enter
В таблиці відображаються результати виконання формул. Якщо виділити комірку, то формула буде відображатися в рядку формул. Іноді після обчислення формули в комірці з»являється #######, швидше всього це ознака того, що число не поміщається в комірці, слід збільшити комірку або зменшити шрифт.
ЗСИЛКИ НА КОМІРКИ.
По замовчуванню в електронних таблицях створюються відносні зсилки на комірки. Тобто формула, яка знаходиться в комірці С3, (А3+В3) трактується так: додати значення комірки, що знаходиться лівіше на 2 позиції, до значення комірки, яка знаходиться лівіше на 1 позицію. Для доведення цього слід скопіювати комірку С3, що містить формулу у чистий рядок і значення цієї комірки буде 0.
Іноді потрібно зберегти абсолютну зсилку на комірку. Для цього в імені комірки слід поставити знак $. Причому абсолютною вважається лише та частина комірки перед якою стоїть знак $. Таким чином, зсилка на комірку С3 може варіюватися так: С3, $С$3, $С3, С$3.
ЗСИЛКА НА ЛИСТ ЦІЄЇ Ж КНИГИ.
(Назва листа)!(Комірка)
Наприклад: Лист1!А5
ЗСИЛКА НА ЛИСТ ІНШОЇ КНИГИ.
([Назва книги])(Назва листа)!(Комірка)
Наприклад: [Книга1.xls]Лист1!А5
IV. Закріплення вивченого матеріалу. Виконання практичної роботи.
V. Підсумок уроку. Виставлення оцінок.

Search:
????????...

прислівья про людину

чи можна виправдовувати чіпку

Які уроки я винесла з "Міщанин-шляхтич"

метод Керна-ірасека визначення рівня адаптації дитини

Чіпка Вареник - борець за справедливість чи злочинність?

Як знищити нумерацію сторінок

характеристика жульєна

панас мирний повія скорочено

педро кальдерон твір на тему

прислівя про людину?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010