.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Перенесення і копіювання комірок та діапазонів комірок. Переміщення по робочому листку. 


Перенесення і копіювання комірок та діапазонів комірок. Переміщення по робочому листку.
Дата_________ ТБ№_________

Тема6: Перенесення і копіювання комірок та діапазонів комірок. Переміщення по робочому листку.

Мета:  Ознайомити учнів з різними способами перенесення і копіювання комірок та діапазонів комірок, показати різні способи переміщення по робочому столі. Вдосконалювати навички роботи з табличним процесором Microsoft Excel.

ХІД УРОКУ.

І. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.
Як ви розумієте поняття ієрархічна структура таблиці?
Як згрупувати певні рядки чи стовпці в один рівень?
Яр розгрупувати певний рівень?
Як знищити всю структуру.
Розкажіть про елементи управління структурою.
Для чого призначені примітки?
Які способи перегляду приміток ви можете назвати?
Як змінити примітку?
Як знищити примітку?
Опишіть процес форматування приміток.
Для яких елементів можна встановлювати захист?
Як встановлюється захист листа (книги)?

ІІ. Оголошення теми уроку.
Тема сьогоднішнього заняття: «Перенесення і копіювання комірок та діапазону комірок. Переміщення по робочому листку».
Окрім звичайних способові переміщення по листку існує ще кілька способів, які дозволяють швидко перемістити курсор у потрібне місце і дозволяють ефективно використовувати робочий час. Процеси переміщення та копіювання майже не відрізняються від принципів роботи в текстовому редакторі, однак розглянемо їх.

ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО РОБОЧОМУ ЛИСТКУ.
Комбіновані способи переміщення по листку:
Home – на початок даного рядка.
Ctrl + Home – в комірку А1.
Ctrl + End – в останню заповнену комірку документу.
Ctrl + ^ – вверх до першої заповненої комірки.
Ctrl + > – вправо до першої заповненої комірки.
Ctrl + v – вниз до першої заповненої комірки.
Ctrl + < – вліво до першої заповненої комірки.
Page Up – вверх на один екран.
Page Down – вниз на один екран.
Alt + Page Up – вліво на один екран.
Alt + Page Down – вправо на один екран.
Ctrl + Page Up – до наступного листка робочої книги.
Ctrl + Page Down – до попереднього листка робочої книги.

ПЕРЕМІЩЕННЯ КОМІРОК ТА ДІАПАЗОНІВ КОМІРОК.
Перетягнути ЛКМ.
Правка Вырезать, Правка Вставить.
ПКМ Вырезать, ПКМ Вставить.
Комбінації клавіш Ctrl+X (вирізати) та Ctrl+V (вставити).
Кнопки Вырезать та Вставить на панелі інструментів.

ПЕРЕМІЩЕННЯ КОМІРОК ТА ДІАПАЗОНІВ КОМІРОК.
Перетягнути ЛКМ утримуючи Ctrl.
Правка Копировать, Правка Вставить.
ПКМ Копировать, ПКМ Вставить.
Комбінації клавіш Ctrl+C (копіювати) Ctrl+V (вставити).
Кнопки Копировать та Вставить на панелі інструментів.

IV. Закріплення вивченого матеріалу. Виконання практичної роботи.


V. Підсумок уроку. Виставлення оцінок.

Search:
????????...

чіпка і грицько

цитати характеристики Гобсека

слово про похід ігорів план уроку

ДІяльнісь

вислови про золото

цитати до жіночих образів "Хіба

будь який конспект з інформатики

Витоки давньоруськоi культури

Вільне падіння тіл

построитель выражений запит?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010