.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Запуск програми. Створення нового документу. 


Запуск програми. Створення нового документу.
Вивчаючи текстовий редактор ми працювали з таблицями, зокрема здійснювали найпростіші розрахунки, вводячи формули у комірки. Але можливості таблиць у текстовому редакторі обмежені (відносно невелика кількість функцій, передбачених для використання в таблицях текстового редактора).
Одним з найпопулярніших засобів керування електронними таблицями є редактор Microsoft Excel. Ця програма розрахована на роботу в середовищі ОС Windows.
Запуск програми. Створення нового документу.
Програма належить до пакету Microsoft Office. Усі дії стосовно запуску програми, створення, збереження, закриття та відкриття документу відбуваються аналогічно як і для текстового редактора. Файл електронної таблиці має розширення .XLS
Загальний вигляд редактора:
рядок заголовку
рядок меню
панель інструментів
робоче поле (або поле листа)
рядок стану.
Принцип побудови книг, листів.
Документ (або книга) складається з одного або кількох листів (sheet – лист). Зазвичай листи книги між собою зв»язані тематично. Книга може містити десятки, а то й сотні листів. Кожен лист має свою назву.
Кожен лист, як правило, містить в собі електронну таблицю. Таблиця розбита умовними лініями на стовпці і рядки.
Стовпці позначаються великими латинськими літерами А, В, С. Якщо літер не вистачає, використовуються двобуквені позначення АА, АВ, АС, ВА, ВВ, ВС і т.д. Максимальне число стовпців в таблиці – 256 (стовпчик – IV). Рядки нумеруються цілими числами. Максимальне число рядків – 65536.
Комірки (чарунки) розташовуються на перетині стовпців та рядків. Номер комірки складається з літери та цифри А1, А2 … IV65536. Редактор автоматично нумерує стовпці, рядки, комірки.
Одна з комірок завжди є активною (поточною) – вона обведена широкою рамкою, а її номер і вміст відображаються у рядкові формул.
Робота з книгами та листами.
Створення книги:
а) ФайлСоздатьКнига…
б) Ctrl+N
в) кнопка «Создать» на панелі інструментів
Додавання листа до книги:
а) ВставкаЛист
б) ПКМ по змінімізованому вигляду листаДобавить…
Перейменування листа:
а) активізувати листа, ФорматЛистПереименовать…
б) ПКМ по змінімізованому вигляду листаПереименовать…
Знищення листа:
а) ПКМ по змінімізованому вигляду листаУдалить…
Переміщення (копіювання) листа:
а) ПКМ по змінімізованому вигляду листаПереместить (скопировать…) – відбувається переміщення (копіювання) в межах відкритих на момент книг.
б) перетягнути ЛКМ змінімізований вигляд листа у потрібне місце – відбудеться переміщення, виконати цю ж операцію з натисненою клавішою Ctrl – відбудеться копіювання. (Цей спосіб використовують про потребі перемістити або скопіювати лист в межах однієї книги.)
Типи даних.
Текстові дані – рядок тексту довільної довжини (вирівнювання по лівому краю). Комірка, які містить текстові дані не може використовуватися в обчисленнях.
Числові дані – число, формат якого передбачений табличним процесором (звичайні числові формати, формат дати, грошовий формат та ін.) Комірка, які містить числові дані не може використовуватися в обчисленнях.
Форматування даних, що вводиться.
Для вводу даних в певну комірку її спочатку слід активізувати. Усі операції, що стосуються форматування тексту (колір, гарнітура, кегль) виконуються аналогічно, як і в текстовому редакторі.
Зміна величини комірок.
навести на межу між стовпцями (рядками)
утримуючи ЛКМ змінити розмір стовпця (рядка)
ФОРМАТУВАННЯ КОМІРОК.
І спосіб. Виділити комірку, Формат Ячейки…
ІІ спосіб. ПКМ по комірці Формат ячеек…
Вікно «Формат ячеек» містить шість вкладок:
Число – вибір числового формату.
Выравнивание:
вирівнювання по горизонталі та вертикалі
вибір орієнтації (кут написання)
переносити по словах
автопідбір ширини
об»єднання комірок
Шрифт – форматування шрифтів
Граница – вибір ліній та встановлення границь обрамлення.
Вид – вибір заливки.
Защита – розглядатиметься пізніше.

КОПІЮВАННЯ ФОРМАТУ ЗА ЗРАЗКОМ.
Копіювання формату за зразком – це надання комірці формату іншої комірки (числовий формат, вирівнювання, орієнтація, перенесення по словах, шрифт, заливка та ін.).
Виділити комірку, яка є зразком.
Натиснути кнопку «Формат по образцу».
Інструментом, що з»явився, виділити комірки, для ких слід застосувати форматування за зразком.

ФОРМАТУВАННЯ РЯДКІВ ТА СТОВПЦІВ.
Формат Строка
задання висоти рядка
автоматичний підбір висоти рядка
приховування та відображення рядків.
Формат Столбец
задання ширини стовпця
автоматичний підбір ширини стовпця
приховування та відображення стовпців
задання ширини стовпців, які не були відформатовані вручну

ФОРМАТУВАННЯ ЛИСТА.
Формат Лист
перейменування листа
приховування та відображення листа
створення та знищення фону (Подложка).


Search:
????????...

твір на тему трагізм жіночої и материнської долі Мотрі

методика проведення уроків української мови в 5 класах

діалог двох друзів

переказ одного з подвигив геракла використовуючи елементи характеристики геракла

Особливості біологічної зброї реферат

каштан аплікація

характеристика образу Чiпки

підручник про меружу інтернет

твори фільм

пмд при охолодженні?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010