.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Microsoft Excel. Робота з листами. Створення таблиці. 


Microsoft Excel. Робота з листами. Створення таблиці.
Тема1: Microsoft Excel. Робота з листами. Створення таблиці.
Мета: Ознайомити учнів з поняттям «електронні таблиці» на прикладі Microsoft Excel. Ознайомити учнів з інтерфейсом редактора, його призначенням та основними можливостями. Навчити учнів створювати книги та листи. Ознайомити учнів з поняттями «ім»я комірки (чарунки)», «типи даних». Навчити учнів вводити дані та виконувати найпростіші форматування.
ХІД УРОКУ.
І. Актуалізація опорних знань. Створення проблемної ситуації.
Вивчаючи текстовий редактор ми працювали з таблицями, зокрема здійснювали найпростіші розрахунки, вводячи формули у комірки. Але можливості таблиць у текстовому редакторі обмежені (відносно невелика кількість функцій, передбачених для використання в таблицях текстового редактора).
ІІ. Оголошення теми уроку.
Одним з найпопулярніших засобів керування електронними таблицями є редактор Microsoft Excel. Ця програма розрахована на роботу в середовищі ОС Windows.
ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
Запуск програми. Створення нового документу.
Програма належить до пакету Microsoft Office. Усі дії стосовно запуску програми, створення, збереження, закриття та відкриття документу відбуваються аналогічно як і для текстового редактора. Файл електронної таблиці має розширення .XLS
Загальний вигляд редактора:
рядок заголовку
рядок меню
панель інструментів
робоче поле (або поле листа)
рядок стану.
Принцип побудови книг, листів.
Документ (або книга) складається з одного або кількох листів (sheet – лист). Зазвичай листи книги між собою зв»язані тематично. Книга може містити десятки, а то й сотні листів. Кожен лист має свою назву.
Кожен лист, як правило, містить в собі електронну таблицю. Таблиця розбита умовними лініями на стовпці і рядки.
Стовпці позначаються великими латинськими літерами А, В, С. Якщо літер не вистачає, використовуються двобуквені позначення АА, АВ, АС, ВА, ВВ, ВС і т.д. Максимальне число стовпців в таблиці – 256 (стовпчик – IV). Рядки нумеруються цілими числами. Максимальне число рядків – 65536.
Комірки (чарунки) розташовуються на перетині стовпців та рядків. Номер комірки складається з літери та цифри А1, А2 … IV65536. Редактор автоматично нумерує стовпці, рядки, комірки.
Одна з комірок завжди є активною (поточною) – вона обведена широкою рамкою, а її номер і вміст відображаються у рядкові формул.
Робота з книгами та листами.
Створення книги:
а) ФайлСоздатьКнига…
б) Ctrl+N
в) кнопка «Создать» на панелі інструментів
Додавання листа до книги:
а) ВставкаЛист
б) ПКМ по змінімізованому вигляду листаДобавить…
Перейменування листа:
а) активізувати листа, ФорматЛистПереименовать…
б) ПКМ по змінімізованому вигляду листаПереименовать…
Знищення листа:
а) ПКМ по змінімізованому вигляду листаУдалить…
Переміщення (копіювання) листа:
а) ПКМ по змінімізованому вигляду листаПереместить (скопировать…) – відбувається переміщення (копіювання) в межах відкритих на момент книг.
б) перетягнути ЛКМ змінімізований вигляд листа у потрібне місце – відбудеться переміщення, виконати цю ж операцію з натисненою клавішою Ctrl – відбудеться копіювання. (Цей спосіб використовують про потребі перемістити або скопіювати лист в межах однієї книги.)
Типи даних.
Текстові дані – рядок тексту довільної довжини (вирівнювання по лівому краю). Комірка, які містить текстові дані не може використовуватися в обчисленнях.
Числові дані – число, формат якого передбачений табличним процесором (звичайні числові формати, формат дати, грошовий формат та ін.) Комірка, які містить числові дані не може використовуватися в обчисленнях.
Форматування даних, що вводиться.
Для вводу даних в певну комірку її спочатку слід активізувати. Усі операції, що стосуються форматування тексту (колір, гарнітура, кегль) виконуються аналогічно, як і в текстовому редакторі.
Зміна величини комірок.
навести на межу між стовпцями (рядками)
утримуючи ЛКМ змінити розмір стовпця (рядка)

IV. Закріплення вивченого матеріалу. Виконання практичної роботи.

V. Підсумок уроку. Виставлення оцінок.

Search:
????????...

безпека газом

твір захар беркут

задачи с физики на прискорення

твір на тему:"Не роби іншому того,чого не бажаєш собі"

Молодь та згубні звички

фонетичний розбір дорогоцінний

наука та методологія наукового пізнання

принципи психологічного консультування

малюнки графічні будинок

нестандартні задачі з планіметрії?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010