.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
MICROSOFT EXCEL. РОБОТА З ЛИСТАМИ. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦІ. 


MICROSOFT EXCEL. РОБОТА З ЛИСТАМИ. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦІ.
MICROSOFT EXCEL.
РОБОТА З ЛИСТАМИ. СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦІ.
Microsoft Excel – це програма для обробки електронних таблиць (великої кількості даних, що містяться в пам»яті комп»ютера).
Файл електронної таблиці має розширення .XLS
Документ (або книга) складається з одного або кількох листів (sheet – лист). Кожен лист має свою назву.
Стовпці позначаються великими латинськими літерами А, В, С. Якщо літер не вистачає, використовуються двобуквені позначення АА, АВ, АС, ВА, ВВ, ВС і т.д. Максимальне число стовпців в таблиці – 256 (стовпчик – IV). Рядки нумеруються цілими числами. Максимальне число рядків – 65536.
Комірки (чарунки) розташовуються на перетині стовпців та рядків. Номер комірки складається з літери та цифри А1, А2 … IV65536. Редактор автоматично нумерує стовпці, рядки, комірки.
Одна з комірок завжди є активною (поточною) – вона обведена широкою рамкою, а її номер і вміст відображаються у рядкові формул.
Робота з книгами та листами.
Створення книги:
а) ФайлСоздатьКнига…
б) Ctrl+N
в) кнопка «Создать» на панелі інструментів
Додавання листа до книги:
а) ВставкаЛист
б) ПКМ по змінімізованому вигляду листаДобавить…
Перейменування листа:
а) активізувати листа, ФорматЛистПереименовать…
б) ПКМ по змінімізованому вигляду листаПереименовать…
Знищення листа:
а) ПКМ по змінімізованому вигляду листаУдалить…
Переміщення (копіювання) листа:
а) ПКМ по змінімізованому вигляду листаПереместить (скопировать…) – відбувається переміщення (копіювання) в межах відкритих на момент книг.
б) перетягнути ЛКМ змінімізований вигляд листа у потрібне місце – відбудеться переміщення, виконати цю ж операцію з натисненою клавішою Ctrl – відбудеться копіювання. (Цей спосіб використовують про потребі перемістити або скопіювати лист в межах однієї книги.)
Типи даних.
Текстові дані – рядок тексту довільної довжини (вирівнювання по лівому краю). Комірка, які містить текстові дані не може використовуватися в обчисленнях.
Числові дані – число, формат якого передбачений табличним процесором (звичайні числові формати, формат дати, грошовий формат та ін.) Комірка, які містить числові дані не може використовуватися в обчисленнях.
Форматування даних, що вводиться.
Для вводу даних в певну комірку її спочатку слід активізувати. Усі операції, що стосуються форматування тексту (колір, гарнітура, кегль) виконуються аналогічно, як і в текстовому редакторі.
Зміна величини комірок.
навести на межу між стовпцями (рядками)
утримуючи ЛКМ змінити розмір стовпця (рядка)

Search:
????????...

що таке міфологічний

звіт з парктики

техногенні катастрофи пожежі повені

lcd монітори шкода

день кухаря

загальна характеристика констант кінематичних пар людини

філософія людина і космос

навчальна робоча програма з економіки 10 клас

навчальна робоча програма з економіки 10 клас

Що таке динамічна рівновага?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010