.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Фосфати. Фосфатні добрива 


Фосфати. Фосфатні добрива
21. Фосфати. Фосфатні добрива

Солі фосфатної кислоти називають фосфатами.
Фосфорна кислота Н3РО4 як триосновна утворює три ряди солей:
Nа3РО4, Са3(РО4)2 - третинні фосфати, середні солі.
Nа2НРО4, СаРО4 - вторинні фосфати, кислі солі-гідрофосфати.
NаН2РО4, Са(Н2РО4)2 - первинні фосфати, кислі солі-дигідрофосфати.
* Розгляньте наведені вище приклади і зробіть висновок, які фосфати називають первинними, вторинними, третинними. Як ви можете пояснити назви |гідрофосфат| і |дигідрофосфат|?
Фосфати, як правило, у воді нерозчинні, за винятком фосфатів лужних металів і амонію. Але кислі фосфати розчиняються у воді. Цю властивіть фосфатів використовують у сільськогосподарській практиці. Через те що рослини можуть вбирати з грунту солі з корисними елементами лише у вигляді розчинів, фосфат, необхідний для їх живлення, може засвоюватися тільки у вигляді розчинних сполук. Ось чому при виробництві фосфорних добрив добувають кислі фосфати із середніх, які зустрічаються в природі у вигляді мінералів фосфоритів і апатитів.
Лабораторний дослід. Ознайомлення із зразками фосфорних добрив.
Розгляньте видані вам фосфорні добрива і занотуйте у зошит їхню назву, хімічну формулу, опишіть їх зовнішній вигляд.
Важливими фосфорними добривами є:
подвійний суперфосфат - Са(Н2РО4)2
простий суперфосфат - Са(Н2РО4)2 + СаSО4
преципітат - СаНРО4 ( 2Н2О
фосфоритне борошно - Са3(РО4)2
Останнім часом широкого розповсюдження набули комбіновані добрива, що містять кілька необхідних рослинам елементів. Наприклад, азот у комбінації з фосфором входить до складу добрив, які називаються амофосами, - (NН4)3РО4,
NН4Н2РО4, (NН4)2НРО4.
* Хімічні формули амофосів запишіть у зошит і для кожного з них зазначте хімічну назву.
Якщо амофоси змішати з калійною селітрою, то утворюється амофоска - комбіноване добриво, що містить азот, фосфор і калій.

Завдання для самопідготовки

74. Напишіть рівняння таких реакцій у молекулярній, повній і скороченій іонних формах
а) фосфат калію + нітрат барію.
б) фосфат кальцію + сірчана кислота.
в) фосфат кальцію + фосфорна кислота.
75. Унаслідок нейтралізації гідроксиду натрію масою 20 г фосфорною кислотою масою 49 г утворюється сіль:
(1) фосфат натрію. (2) гідрофосфат натрію. (3) дигідрофосфат натрію.
Маса утвореної солі становить:
(4) 30 г. (5) 60 г. (6) 90 г. (7) 120 г.
76. Якщо відомо, що масова частка дигідрофосфату кальцію в суперфосфаті становить 35 %, то масова частка оксиду фосфору (V) в цьому добриві становитиме:
(1) 21,2 %. (2) 42,4 %. (3) 68,6 %. (4) 50 %.

Search:
????????...

провідна ідея і найвищий закон життя епохи просвітництва

Промови видатних ораторів античності

дофілософські типи світогляду

дофілософські типи світогляду

набутий імунітет

Виховний захід на тему

цифри крапками розпечатать дошкільнятам

мова міста

Мастурбація чоловіків

Біографія Сагайдачного?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010