.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Противогаз та його застосування на практиці 


Противогаз та його застосування на практиці

До основних способів захисту населення выд сильнодыючих речовин належать: використання засобыв ындивыдуального захисту органыв дихання; використання захисних споруд (сховищ); тимчасове укриття населення в житлових і виробничих спорудах; евакуація населення із зон можливого зараження.
Використання засобів індивідуального захисту органів дихання – найбільш ефективний спосіб захисту населення в реальних умовах зараження оточуючого середовища сильнодіючими хімічними речовинами. Цей спосіб широко застосовують на хімічних виробництвах для захисту персоналу. По мірі накопичення засобів індивідуального захисту в найближчі роки він знайде широке застосування і для захисту населення, яке мешкає поблизу хімічно небезпечних об'єктів.
Захисні властивості цивільних протигазів ГП-5, ГП-5М, ГП-7 без додаткових патронів і з додатковими патронами ДПГ-1 і ДПГ-31.
Захисні властивості цивільних протигазів
Отруйна речовина     Концентрація, мг/л     Час захисної діі, хв.
без ДПГ    з ДПГ-1    з ДПГ-3
Аміак     5     —     30    60
Диметиламін     5     —     60     80
Хлор     5     40     80     100
Сірководень     10     25     50     50
Соляна кислота     5     20     30     30
Тетраетилсвинець     2     50     500     500
Двоокис азоту     1     —     30    —
Етилмер каптан     5     40     120     120
Окис етилену     1     —     25     —
Метил хлористий     0,5     —     40     —
Окис вуглецю     3     —     40     —
Нітробензол     5     40     70     70
Фенол     0,2     200     800     800

Протигази для захисту населення (цивільні протигази) зараз  зберігаються на складах органів місцевої влади; для забезпечення Я робітників і службовців (промислові протигази) — безпосередньо нашхімічно небезпечних об'єктах. В табл. 9 наведені характеристики промислових протигазів і респіраторів.
Класифікація промислових протигазів і респіраторів
Тип
коробки     Колір коробки     ПРОТИГАЗИ Від яких шкідливих речовин захищає
А     Коричневий     Від фосфор- і хлорорганічних отрутохімікатів, парів органічних сполук (бензин, гас, ацетон, бензол, сірковуглець, тетраєтилсвинець, толуол, ксилол, спирт, ефір)
В     Жовтий     Від фосфор- і хлорорганічних отрутохімікатів, кислих газів і парів (сірчаний газ, хлор, сірководень, синильна кислота, окисли азоту, фосген, хлористий водень)
Г     Одна половина жовта, а друга — чорна     Від парів ртуті, ртутьорганічних отрутохімікатів на основі етилмеркур хлориду
Б     Чорний     Від миш'яковистого і фосфористого водню
кд     Сірий     Від аміаку, сірководню та їх сумішей
БКФ     Захисний     Від парів органічних речовин, миш'яковистого і фосфористого водню
М     Червоний     Від окису вуглецю в присутності малих доз аміаку, сірководню, парів органічних сполук
CO     Сірий     Від окису вуглецю
РЕСПІРАТОРИ
Марка патрону     Марка респіратора     Від яких шкідливих речовин захищає
А     РПГ-67А     Від парів органічних речовин (бензин, гас, сірковуглець, ксилол, толуол, ацетон, спирти, ефіри, бензол), хлор- і фосфорорганічних отр утохімікатів
В     РПГ-67В     Від кислих газів (сірчаний газ, сірководень, хлористий водень), парів хлор- і фосфорорганічних отрутохімікатів
кд     РПГ-67КД     Від аміаку, сірководню та їх сумішей
Г     РПГ-67Г     Від парів ртуті і ртутьорганічних сполук
Коли під рукою нема ані протигазу, ані респіратора, можна скористатись ватно-марлевою пов'язкою.
Ватно-марлеву пов'язку виготовляють з куска марлі розміром 80 х 40 см.
На його середину кладуть шар вати розміром 20 х 15 см і товщиною 1—2 см. Верхню і нижню сторони марлі загинають і кладуть на вату. Кінці марлі, що залишились зліва і справа, розрізають на 25-30 см для зав'язування. Надягають ватно-марлеву пов 'язку на обличчя так, щоб вона закривала підборіддя, рот і ніс до очей. Кінці зав'язують: нижні — на тім'ї, верхні — на потилиці. Для захисту очей використовуються протипилові захисні окуляри.

Використання захисних споруд дозволяє забезпечити більш високий рівень захисту людей від шкідливих речовин. Сховища можуть бути в підвалах і заглиблених приміщеннях підприємств, житлових споруд. Крім цього є сховища, які розташовані поза спорудами.
Тимчасове укриття населення в житлових і промислових будовах. З метою зменшення шкідливого впливу сильнодіючих хімічних речовин на людей, які знаходяться в будинках, доцільно використовувати побутові і підручні засоби для додаткової герметизації приміщень.
Герметизацію приміщень треба проводити в такій послідовності:
—    зачинити двері, вікна (в першу чергу з навітряної сторони);
—    заклеїти вентиляційні отвори щільним матеріалом або папером;
—ущільнити двері вологими матеріалами (мокрим простирадлом, ковдрою);
—щілини вікон заклеїти з середини папером, клейкою стрічкою або ущільнити ватою, поролоном тощо.
Необхідно враховувати, що концентрація сильнодіючих хімічних речовин в приміщеннях багатоповерхових будинків буде відрізнятися поверхами, особливо взимку. Найбільша кількість зараженого повітря буде поступати на перші поверхи. Більш надійний захист від нього буде забезпечений на верхніх поверхах. Влітку концентрація тих сильнодіючих >імічних речовин, які легші від повітря (аміак, сірководень, формальдегід, метил хлористий), буде найбільшою на верхніх поверхах. Важкі сильнодіючі хімічні речовини (хлор, фосген, сірчаний ангідрид), як правило, затримуються на нижніх поверхах.
Евакуацію населення організують комісії з надзвичайних ситуацій на основі прогнозування можливої небезпечної хімічної обстановки. її можуть проводити з використанням автомобільного транспорту і пішим порядком. Маршрути для евакуації вибирають з урахуванням метеорологічних умов, особливостей місцевості та інших факторів.
Практичне заняття з противогазом
1.    Визначення зросту протигазу (дорослого, дитячого).
2.    Підготовка протигазу до експлуатації. При використанні протигаз збирають у єдиний комплект і вдягають, починаючи із потиличної частини голови. Дихання при цьому затримується.
3.    Вдягання і знімання протигазу.
«Вдягання фільтрувального протигазу»
Учні знаходяться на підготовленому майданчику (у класі). Преш тигази у «лоходному положенні» (сумка з протигазом на лівошВ боці, закріплена на тулубі за допомогою тасьми, клапан протигази ної сумки застебнутий).
Керівник подає команду: «Гази!» Учні вдягають протигази.
Оцінка виконання нормативу за часом: 12—10 балів — 10 с; 9—7 балів — 11 с; 6—4 бали — 12 с.
Помилки, через які оцінка зменшується на один бал:
—    при вдяганні протигазу учень не закрив очі (1 бал) і затамував дихання (1 бал);
—    після вдягання протигазу учень не зробив різкого видиху;
—    шолом-маска вдягнений так, що окуляри розміщені проти очей (з перекосом).
Помилки, що визначають оцінку 3—1 бал:
шолом-маска вдягнена з перекосом, при якому зовнішнє повітря може проникнути під шолом-маску;
—    при вдяганні порвана шолом-маска;
—    не повністю нагвинчена гайка з'єднувальної трубки.
«Вдягання протигазу на «ураженого»
Група учнів вишикувана у два ряди в потилицю один одному. Для задньої шеренги подається команда: «Гази!», за якою учні вдягають протигази. За командою: «Протигази на «ураженого» надіти!» — учні вдягають протигази на «ураженого».
Час зараховується від моменту подачі команди. Оцінювання виконання нормативу за часом: 12—10 балів — 16 с; 9—7 балів — 17 ся 6—4 бали — 18 с. Помилка, яка зменшує оцінку на 1 бал:
— шолом-маска вдягнена так, що окуляри не розміщені проти очей. Помилки, що визначають оцінку «незадовільно»:
— шолом-маска вдягнена з перекосом, що може спричинити по-трапляння зовнішнього повітря під шолом-маску;
—    при вдяганні порвана шолом-маска.

Search:
????????...

інтелектуальні питання

план виховно роботи для 8 класу

реферат зображення покріпачення україни в романі панаса мирного хіба ревуть воли як ясла повні

Позитивістська філософія О. Конта.

біорубін

філософські ідеї в культурі київської русі

Духовна культура українського народу XVI – першої половини XVII ст. Український Ренесанс, його особливості

Позитивістська філософія О. Конта.

Історична зумовленисть украинського ренесансу

поняття втоми та перевтоми?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010