.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Графічний редактор “Paint” - малюнки в Paint 


Графічний редактор “Paint”

ЗМІСТ

Вступ    2
Розділ 1. Уявлення про “Paint”    5
1.1Що собою являє редактор “Paint”    5
1.2 Як можна редагувати малюнок  редактором “Paint”    5
Розділ 2. Редагування малюнка.    7
2.1 Як розпочати роботу з редактором “Paint”    7
2.2 Якими засобами можна створити малюнок у редакторі  опис “Панель інстументів”    7
2.3.Очищення великої області    2
2.4 Вибір кольору    2
2.5 Інші можливості    2
2.6 Можливості підменю “Справка”    2
2.7 Збереження малюнка у файл    2
2.8 Друкуваннямалюнка…………………………………………………16
2.9 Завершення роботи з редактором “Paint”………………………….2
Розділ 3. Приклади застосування “Paint”………………………………18
3.1 Створення малюнка………………………………………………….19
3.2 Створення візитки……………………………………………..……..20
3.3 Побудова малюнків для задач з фізики……………………….…….21

Висновок    22
Список використаної літератури    23


ВСТУП
Графічний редактор — це програма, призначена для обробки графічної інформації.Різні графічні редактори створюють файли з різними розширеннями в іменах. Кожне розширення відповідає певному формату файла, а саме: способу зберігання графічної інформації. Найпощиренішіми форматами є: BMP (Bitmap — бітова карта), Gif (Graphics Interchange Format), JPEG (Joint Photographic Expert Group), TIFF (Tagged Image File Format.), PNG (Portable Network Graphics. Файли в таких розширеннях мають, відповідно, розширення: bmp, gif, jpg (jpeg), tif, png.
Формат BMP — “рідний” для ОС Windows: у ньому зберігаються малюнки фону, піктограми та інші зображення Windows.
Файли у форматі Gif займають менше місця порівняно з . bmp-файлами тих самих зображень. Це досягається не тільки за рахунок використання ефективного алгоритму стискання графічної інформації, а й за рахунок втрат у колірній гамі малюнка. Цей формат створювався передусім для передачі малюнків по мережі.
Файли у форматі JPEG зберігають колірну гаму малюнка. Їхні невеликі порівняно з bmp – файлами розміри забезпечуються завдяки зостосуванню високоефективних алгоритмів стискання. Наприклад, малюнок червоного кола на білому тлі, створений у графічному редакторі Paint , при збереженні у форматі BMP (8 бітів на піксель) – 939Кб, у форматі Gif — 4,16 Кб, а у форматі JPEG — 22 Кб.
Формат TIFF — це “розумний”  графічний формат,оскільки він дає змогу за допомогою спеціальних програм настроювати різні характеристики зображення, яке зберігається.
Формат PNG — потужний графічний формат, що його підтримує низка великих виробників програмного забезпечення і що переважає за рядом параметрів попередні графічні фрмати зі стисканням інформації без втрат. PNG можна вважати перспективним форматом з великими можливостями.

Paint являє собою програму для малювання, за допомогою якої можливо створити прості або складні малюнки. Ці малюнки можна робити чорно-білими або кольоровими та також зберігати їх у вигляді файлів. Створені малюнки можна виводити на друк, використовувати замість фону робочого столу, вставляти в інші документи. Paint можна використовувати навіть для перегляду та редагування знятих за допомогою сканера фотографій.
Графічний редактор використовується для роботи з «точковими» малюнками формату JPG, GIF або BMP, та також редактор дозволяє зберігати в цих форматах.


РОЗДІЛ 1. УЯВЛЕННЯ ПРО “PAINT”
1.1    Що собою являє редактор Paint


рис.1.1 Загальний вигляд вікна редактора Paint
1.2 Як можна редагувати малюнок  редактором “Paint”
У вашому розпорядженні різні інструменти для “художньої” творчості: палітра кольорів (рис.1.2), кисть (рис.1.3), аерозольний балончик (рис.1.4), гумки для стирання (рис.1.5), лінії для малювання геометричних фігур (різних ліній, прямокутників, еліпсів, багатокутників) (рис.1.6). Редактор дозволяє вводити тексти, і багатий набір шрифтів дають можливість виконувати на картинках ефектні написи (рис.1.7). Є і “ножиці” (рис.1.8), для вирізування фрагментів картинки, - вирізаний елемент можна перемістити, скопіювати, зменшити, збільшити, розвернути і т.д.


рис.1.2 Палітра кольорів

рис.1.3 кисть

рис.1.4 розпилювач

рис.1.5 гумка для стирання

рис.1.6 лінії для малювання
геометричних фігур

рис.1.7 редактор

рис.1.8 ножиці

рис.1.9 олівець

РОЗДІЛ 2. РЕДАГУВАННЯ МАЛЮНКА.
2.1 Як розпочати роботу з редактором “Paint”
Для запуску графічного редактора Paint використовується наступний спосіб: кнопка    ,пункти підменю   ,  і  .
Або іншим способом завдяки комбінації клавіш  +R з’явиться вікно  “Запуск програми” , яке дозволяє виконати програму яку задаєте, тобто швидкий запуск, там впишіть “mspaint” і натисніть “OK” запустиця програма графічного редактора Paint.

2.2 Якими засобами можна створити малюнок у редакторі  опис “Панель інстументів”
Для створення малюнка  та для втілення ваших художніх талантів є різні засоби, але для цього використовуєте програму Paint. Вньому було зібрано на перший погляд прості але водночас складні функції, а саме я про них опишу нище.
Для цього Вам треба: 
Гумка   призначена для стирання частини малюнка до кольору фона. Активізують кнопкою Ластик. Після активізації під панеллю інструментів відкривається вікно  , у якому можна вибрати розміри гумки, для того щоб можна було витерти велику або малу ділянку малюнка. [1]
Пензель   призначено для малювання довільних фігур. Вибирають натискуванням кнопки Кисть. При цьому під панеллю інструментів з'являється вікно, у якому можна вибрати форму пензля. Для малювання слід встановити курсор у точку початку малювання і при натиснутій кнопці миші перемістити до кінцевої точки.[1]
Розпилювач   призначено для створення плавних тонових зображень. Активізують кнопкою Распылитель і під панеллю інструментів відкривається вікно   де ти вибираєш  густину розпилюющої фарби
Олівець   призначено для малювання ліній. Вибирають натискуванням кнопки Карандаш. Після вибору інструменту курсор миші набирає форми олівця. Для малювання лінії слід встановити курсор в початок лінії і при натисненій кнопці миші протягнути до кінця лінії. Якщо при цьому була натиснута ліва кнопка миші, то лінія малюється основним кольором, а якщо права — то кольором фону.[1]
Валик   призначено для заповнення обмежених областей малюнка основним кольором або кольором фону. Активізується кнопкою Заливка. Для заповнення слід перемістити курсор у будь-яку точку замкненої області і натиснути ліву (заповнення основним кольором) або праву (заповнення кольором фону) кнопку миші [1].
Лінія  . Цей інструмент призначено для побудови прямих ліній. Активізують кнопкою Линия. Після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно  , в якому можна вибрати товщину лінії. Для побудови лінії слід встановити курсор у початкову точку лінії і при натиснутій лівій або правій кнопці миші перемістити курсор у кінцеву точку. Якщо при переміщенні курсора утримується натисненою клавіша [Shift], то кут нахилу лінії буде кратний 45 °[1].
Крива лінія  . Цей інструмент призначено для малювання дуг. Активізують кнопкою Кривая линия. Для побудови кривої слід намалювати пряму лінію, встановити курсор миші у вершину дуги, натиснути ліву або праву кнопку і переміщенням курсора змінити кривизну. Крива, що будується, є дотичною до двох прямих, проведених з поточної точки курсора до кінців прямої. Де також після активізації під панеллю інструментів з'являється вікно  , в якому можна вибрати товщину лінії[1]
Прямокутник.  Інструмент призначений для побудови прямокутників. Активізується кнопкою Прямоугольник. Для побудови прямокутника слід встановити курсор на одну з його вершин і при натиснутій лівій або правій кнопці перемістити в протилежну вершину. На екрані пунктирною лінією зображується контур прямокутника. Відпускання кнопки миші фіксує побудову. Прямокутник будується на діагоналі, утвореній початковою і кінцевою точками курсора. Якщо при переміщенні курсора утримується натиснутою клавіша [Shift], то будуватиметься квадрат.[1]
Округлений прямокутник.   Інструмент призначений для побудови прямокутника з округленими кутами. Активізується кнопкою Округленими прямоугольник. Побудова здійснюється аналогічно інструменту Прямокутник.[1]
Еліпс.   Інструмент призначений для побудови еліпсів. Активізується кнопкою Эллипс. Для побудови слід встановити курсор у центр еліпса і при натиснутій лівій або правій кнопці миші переміщувати курсор. На екрані пунктирною лінією зображується контур еліпса. Еліпс будується таким чином, що він є дотичним до вертикальної та горизонтальної ліній, проведених через поточну позицію курсора. Відпускання кнопки миші фіксує побудову еліпса. Якщо при переміщенні курсора утримувати натиснутою клавішу [Shift], то замість еліпса будується коло.[1]
Многокутник,   Цей інструмент призначено для побудови многокутників. Активізують кнопкою Многоугольник. Для побудови многокутника слід перемістити курсор миші за контуром многокутника, натискуючи ліву або праву кнопку миші в кожній з вершин. В останній вершині слід натиснути кнопку двічі. Якщо при переміщенні курсора утримується натиснутою клавіша [Shift], то многокутник міститиме кути тільки 90 і 45 °.[1]
Текст.   Інструмент призначено для введення текстових надписів на малюнках. Активізують кнопкою Надпись. Якщо ввімкнемо перемикач Панель атрибутов текста, то після активізації на екран виводиться панель атрибутів тексту, де можна вибрати шрифт, його розмір.
Для включення перемикача слід після активізації інструмента Текст виконати команду Вид/Панель атрибутов текста. Повторне виконання цієї команди виключає перемикач.
Далі в області малюнка слід виділити прямокутну, область (аналогічно побудові прямокутника), в яку вводитиметься текст. При переміщенні курсора всередину виділеної області він набере форми вертикальної мерехтливої риски. Ця риска позначає поточну позицію, в яку вводиться символ. Коли курсор доходить до правої межі області, він переходить у наступний рядок. Перейти у наступний рядок можна з будь-якої позиції, натиснувши клавішу [Enter]. Для редагування тексту можна використовувати клавіші переміщення курсора, [Backspace], (Del]. Де є також під меню для вибору прозорого   та не прозорого  фону.[1]
Прямокутні ножиці.     Інструмент призначений для вирізання (виділення) прямокутного фрагмента малюнка. Активізують кнопкою Выделение. Цей інструмент дає змогу виділити прямокутний фрагмент малюнка (за принципом побудови прямокутника). Виділений фрагмент оточується прямокутною рамкою. У подальшому цей фрагмент можна редагувати.
Довільні ножиці. Інструмент призначений для вирізання (виділення) довільного за контуром фрагменту малюнка. Активізують кнопкою Выделение произвольной области. Для виділення довільної області слід встановити курсор у будь-яку точку, що лежить на контурі області і при натисненій лівій кнопці миші описати курсором замкнений контур. Відпускання кнопки миші фіксує виділення. Виділена область оточується пунктирним прямокутником, який описано навколо виділеної області.
Для власне побудови малюнка користувач може вибрати необхідний інструмент з панелі інструментів, натиснувши відповідну кнопку. Розглянемо призначення основних інструментів малювання.[1]
2.3.Очищення великої області
Щоб очистити велику область потрібно:
1.    В наборі інструментів вибрати Выделение,  виділити прямокутну область, або Выделение произвольной области, щоб  виділити область будь-якої  формы.
2.    Виділіть область,яку потрібно  очистити.3.
3.    Очищена область буде заповнена кольором фону. Щоб змінити колір фону, клацніть потрібний колір на палітрі правою кнопкою.
4.    В меню Правка виберіть команду Очистить выделение.
А щоб очищати повністю весь малюнок  треба вибрати підменю “Рисунок” потім  “Очистить”, або комбінацією клавіш Ctrl+Shift+N. [4]

2.4 Вибір кольору
Для вибору кольору в палітрі кольорів (рис.1.2) можна використати два способи: По-перше, існує палітра кольорів з 28 кольорами . Для вибору кольору лінії і заливки потрібно клацнути лівою кнопкою миші над потрібним кольором. Для вибору кольори фону клацають правою кнопкою. Основний і фоновий кольори, що використовуються за умовчанням відображаються в лівому нижньому кутку вікна Paint. По-друге, можна вибрати інструмент “Вибір кольору" і клацнути їм в тому місці екрана, який зафарбований потрібним кольором. Можна також клацати лівою або правою кнопкою миші.
2.5 Інші можливості
1. В редакторі можна виробляти з малюнком все що забажаєте.
Для відображення або повернення частини малюнка використовується функція яка знаходиться в підменю “Рисунок” “Отразить/повернуть” що після активації з’явиться вікно:   яке дозволить поставити перемикач відображення зліва на право чи  зверху до низу, та обернути малюнок під певним кутом.2. Де також є така можливість як розтягнути та нахилити, де також знаходиться в підменю “Рисунок” “Растежениэ и наклон”,   а завдяки цій можливості дозволяє здійснити розтягування у відсотках, а нахил у градусах.

3. В під меню “Палитра”   “Изменить палитру”, де є кнопка “Опредилить цвет”де можна додати будь який колір із запропонованих кольорів та відтінків.[3]

2.6 Можливості підменю “Справка”
До будь- якої програми Windows можна викликати допомогу натиснувши клавішу F1 або в підменю “Справка” де з’являється довідка про програму. Так само і викликається довідка для Paint, натиснувши клавішу F1.

Є також  продивитися версію та авторів програми зайшовши в підменю “Справка” “О программе Paint” 2.7 Збереження малюнка у файл
Для збереження малюнка в файлі використовується підміню  “Файл". У ньому є дві команди -  “Зберегти" і  “Зберегти як". Команда “Зберегти" зберігає малюнок в файлі з раніше заданою назвою. Команда “Зберегти як" зберігає малюнок в файлі під новою назвою. Якщо зберігають щойно створений малюнок в перший раз, то комп'ютер для обох команд попросить вказати назву.


2.8 Друкування малюнка
Щоб попередньо побачити, як буде виглядати надрукований малюнок, треба в меню “Файл” виконати команду “Предварительньій просмотр”:


Щоб задати розмір паперу, поля або змінити орієнтацію малюнка (“книжная” або “альбомная”), треба вибрати в меню “Файл” команду “Параметры страницы…”.

У меню “Файл” вибрати команду “Печать…”. Удіалоговому вікні,  що відкриється:


Вибрати тип принтера і натиснути кнопку “Печать”.[5]2.9 Завершення роботи з редактором “Paint”
Для закінчення роботи з Paint можна використати пункти меню  , і далі  .І на цьому робота з редактором Paint завершиться.

Розділ 3. Приклади застосування “Paint”
3.1 Створення малюнка
Якщо Вам потрібно намалювати якийсь малюнок, тоце можна зробити у “Paint”.
Наприклад:

Щоб напечатати цей малюнок див.( Розділ II.8)
Алгоритм побудови малюнка:
1.    За допомогою кола малюємо голову.
2.    За допомогою кола малюємо вуха (півкола).
3.    Кистю домальовуємо решту малюнка.
4.    За допомогою заливки робимо потрібні нам кольори.
5.    За допомогою розпилювача робимо фон.
3.2 Створення візитки
Для створення візитки необхідно виконати такі дії:Мальована Оксана     
студентка 33 групи
моб.тел +38-097-89-79-475                По черзі різними
Email: [email protected]                       шрифтами набрати
текст візитки.
Знайти і перенести в робоче поле
потрібні малюнки.

В округлий прямокутник перенести текст і
малюнки, при потребі міняти їх розміри.


Скопіювати візитку кілька разів і розмістити
у робочому полі, надрукувати малюнок,
вирізати візитки, подарувати друзям.

3.3 ПОБУДОВА МАЛЮНКІВ ДЛЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ

Для  полегшення розв’язання задач з фізики часто доводиться робити малюнки. Це можна зробити у “Paint”. Наприклад, дано таку задачу:
Після того як в автомобіль масою 1 т сів пасажир масою 70 кг, пружини підвіски автомобіля деформувались на 1 см. Відстань між передніми й задніми колесами автомобіля 1,4 м. Визначити швидкість руху, при якій амплітуда коливань кузова автомобіля може стати максимальною, якщо не працюватимуть амортизатори.
Зробимо малюнок:

ВИСНОВОК
Отже, Paint – це графічний редактор, який використовується для зручності виконання завдань, що безпосередньо пов’язані зі створенням малюнку чи будь-якої схеми, що виконується за допомогою графічного редактора.У роботі було розглянуто будову вікна “Paint”(палітра кольорів,панель інструментів, рядок меню),основні можливості застосування цього редактора (побудова малюнків, створення візитки, створення малюнків для задач з фізики), основні операції щодо роботи в “Paint” (як створити малюнок, його збереження, друкування) .

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Довідка “Paint”
2.    Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики. – К.: Фенікс 2000
3.    Наєнко Г.В., Волобуєва Т.Б. Курс Пользователя ПК. – Донецк. Поник, 1997
4.    Фойє С. Введение в Windows 3/0/ - СПб.: Грифон, 1992.

Search:
????????...

цитати пузир

Чому образ Одіссея є втілення ідеї одвічного суму за батьківщиною?

терези вікіпедія

фильм про будову лейкоцити скачати

фильм про будову лейкоцити скачати

здоров’ я розповыдь для дытей

аплікації з каштанів

Характеристика біосферних заповідників Австралії

виховна година про партизанську славу

причини втоми підлітків?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010