.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Вивчення руху тіла кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту - рух тіла кинутого під кутом до горизонту 


Вивчення руху тіла кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту

РОБОТА
Фізичного
Практикуму

Тема: Вивчення руху тіла кинутого вертикально, горизонтально і під кутом
до горизонту.2001

Вивчення руху тіла кинутого вертикально, горизонтально і під кутом до горизонту.
Мета роботи: вивчити складний рух на прикладі руху тіла, кинутого горизонтально, вертикально, до горизонту.
Потрібне приладдя:
балістичний пістолет.
лінійка або стрілка з ціною поділки 1см/под чи 5 см/под.
штатив з хрестоподібною муфтою і затискачі.
дошка фанери.
довга смужка паперу.
Теоретичні відомості.
Рух тіла, кинутого із швидкістю V0 під кутом до горизонту описується рівнянням.

де Vх – горизонтальна, а Vу – вертикальна складові швидкості. Траєкторія руху тіла парабола оскільки в найвищій точці (В) траєкторії Vу = 0, то рівняння (3) матиме вигляд 0 = . Отже, час піднімання тіла до точки (В) становить:


підставивши значення у рівняння (4) одержимо. Максимальну висоту тіла Н.
.
Якщо задана початкова швидкість V0, то максимальне значення буде
при .
.
Через те, що в точці піднімання у = 0 рівняння (4) матиме вигляд:

Звідси можна визначити час польоту тіла.
Дальність польоту тіла дорівнює: .
Оскільки t2=2t1, що не важко помітити, то найбільшої висоти тіло досягне коли x = l/2. Дальність польоту l залежить від добутку при сталій швидкості V0 із збільшенням кута значення синуса збільшується, а значення косинуса зменшується. При значенні кута 450 добуток має

очевидно повинна існувати дана пара кутів причому . Оскільки , що можливо, коли останні рівності правильні, коли . Справді, коли . Отже l1=l2, якщо .
Вказівки до роботи.
укріпити пістолет на краю стола і встановити його під кутом 450 до горизонту, зробити постріл. Змінюючи стиск пружини домогтися, щоб куля на протилежному краю стола.
закріпити на столі довгу смужку паперу, щоб кулька падала на стіл і на неї. Зверху поставити копіювальний папір.
визначити і записати характеристику засобів вимірювання, що використовувалися у роботі.
встановити пістолет під кутом 700 до горизонту і зробити постріл.
виміряти дальність польоту l. H піднімання кулі для вимірювання встановити екран з прикріпленим до нього аркушем паперу на відстані1/2 l від точки кидання.
результати вимірювання , l. H. Записати в таблицю.
Примітка: вимірюючи l і H не обчислюючи випадкової похибки, значення теж абсолютної похибки вимірювання вважати рівним 3 см, , l. H. Виміряти один раз.
Похибкою вимірювання знехтувати. Аналогічні досліди виконання встановити під кутом 300, 400, 450,500,600,700 і 900 до горизонту. Вимірюючи H при =900 закріпити над балістичним пістолетом. Знімаючи висоту екрану над столом і повторюючи постріли, домагатися, щоб кулька доторкнулася до екрану.
Обробка результатів експериментів.
За результатами спільних вимірювань і l визначити, при яких кутах дальність польоту кульки була максимальною.
Порівняти дальність польоту при кутах 700 і 200, 300 і 600, 450 і 500. Зробити висновки.
Визначити швидкість, яку надає пружина кульці.
На основі результатів спільних вимірювань і H визначити, при яких значеннях висота піднімання кульки і порівняти його з результатами безпосереднього вимірювання.


l
H

1
300
0,8
0,17

2
400
0,8
0,22

3
450
0,90
0,25

4
500
0,83
0,40

5
600
0,70
0,44

6
700
0,50
0,46


Висновки: за результатами вимірювань досліду видно, що чим менший кут нахилу балістичного пістолету відносно горизонту, тим дальність польоту більша, а висота, піднімання кульки менша, і навпаки, коли кут нахилу більший то дальність польоту менша, а висота більша.

Search:
????????...

Що таке допоміжна клавіатура

У чому полягає майстерність описів та діалогів Нечуя-Левицького?

Значення економічної теорії Ф. Кенє

конспект з фізики маса -інтертивності тіла сили

сутність переяславсько-московський угоди та її наслідки

позитивні і негативні риси мазепи

регулювання посередницьких операцій

правила переливання препаратів крові

фото дохристиянської давньоруської пам'ятки

читати Оборона буші?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...