.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
МКТ газів 


МКТ газів
Заняття №
Тема: МКТ газів.
Питання:
Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ газів.


Залежність тиску газів від температури при постійному об»ємі.


Абсолютний нуль. Термодинамічна шкала температур.


Зв»язок між термодинамічною температурою і середньою кінетичною енергією поступального руху молекул.

Д/з: § 4.1-6

Конспект.

1. В фізиці широко використовують моделі – ідеалізовані поняття.

Ідеальним газом називається такий газ, молекули якого ні при яких умовах не взаємодіють одна з одною і розмірами молекул можна знехтувати.
Ідеальний газ - це теоретична модель реальних газів. До цього поняття найкраще підходить водень і гелій при невеликих тисках. Тиск газу залежить від кількості молекул в одиниці об»єму – і від середньої кінетичної енергії поступального руху молекул - . Ця залежність виражається основним рівнянням МКТ.


- кількість молекул в одиниці об»єму.
- середня кінетична енергія поступального руху.
- тиск газу.

2. Оскільки тиск газу залежить від кінетичної енергії молекул, а кінетична енергія залежить від швидкості руху, а швидкість від температури, то тиск газу залежить і від температури, то тиск газу залежить і від температури. Графічно ця залежність зображується прямою лінією, тому вона називається лінійною.

- тиск прямопропорційний температурі.

- формула тиску при певній температурі.


3. Якщо температуру зменшити, то і тиск газу зменшиться, оскільки зменшується швидкість руху молекул. Даний графік перетинається з віссю температур в точці –237,150. Значить при цій температурі тиск газу має дорівнювати нулю, тобто швидкість молекул теж має дорівнювати нулю.
Температура, при якій повинен припинитись поступальний рух молекул, називається абсолютним нулем.
Шкала температур, в якій за початок відліку взята температура абсолютного нуля, називається термодинамічною шкалою температур (шкалою Кельвіна).
Температура по цій шкалі називається термодинамічною і вимірюється у кельвінах.Формула переходу від термодинамічної шкали до шкали Цельсія.


4. Зв»язок між кінетичною енергією молекул і термодинамічною температурою виражається рівнянням Больцмана:


- стала Больцмана.

Search:
????????...

активізація пізнавальної діяльності при розвязуванні фізичних задач

громадянська лірика

Цитати до образів твору Не судилось М.Старицький

застосування неметалів

елементи фольклору у творі оборона Буші

ПОРІВНЯНЯ ГЕКТОРА І АХІЛА

Грицько хіба ревуть воли

завдання шкільної олімпіади з математики

Причини, що викликають олігофренію та її винекнення у дітей

речення з словом закінчити?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010