.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Українська вишивка  


Українська вишивка


Українська вишивка . Рушники .Історія народної вишивки на Україні сягає своїм
корінням у глибину віків .Дані археологічних розко-
пок та свідчення мандрівників і літописців доводять
, що вишивання як вид мистецтва на Україні існує з незапам.ятних часів .Вишивкою , за свідченням Геро-
дота , був прикрашений одяг скіфів.Знайдені на Чер-
кащині срібні бляшки з фігурками чоловіків ,які да-
туються Viст., при дослідженні показали ідентичність не лише одягу ,а й вишивки українсько-
го народного костюма XVIII-XIXст.Арабський мандрів-
ник Хст.н.е. у своїх розповідях про русів зазначає,
що вони носили вишитий одяг .На жаль , пам.ятки ук-раїнської вишивки збереглись лише за останні кілька століть , але й цього достатньо , щоб виявити ,що елементи символіки орнаментів української вишивки співпадають з орнаментами,які прикрашали посуд дав-ніх мешканців території України доби неоліту , три-пільської культури .
Вишиванням споконвіку займались жінки ,які з по-коління впокоління передавали найтиповіші,найяскра-віші зразки орнаменту , кольору , вишивальну техні-ку. Вишивки , передаючи характерні ознаки місцевос-ті ,різняться між собою орнаментом , технікою вико-
нання та гамою барв .


Протягом багатьох віків безпосередній конкрет-ний зміст символів на вишивках втрачався , але тра-диції використання їх не зникли .За мотивами орна-менти вишивок поділяються на три групи : геометрич-ні , рослинні , зооморфні (тваринні) й відображають
елементи символіки стародавніх вірувань ,культів .
Геометричні орнаменти , наприклад , притаманні всім видам народного мистецтва і всій слов.янській міфо-логії .Різноманвтні кружальця , трикутники , ромби, кривульки , лінії , хрести символічно відображали уявлення нашіх предків про світобудову , тож їхнє значення відповідне .На основі стародавніх космоло-
гічних символфів у народі створенна своя система назв .Це «баранячі ноги» , «кучері» , «гребінчики»,
«кривульки» , «сосонка» , «перерва» тощо.
В основі рослинного орнаменту лежить культ пок-лоніння природі , рослині . Крім поширеного символу
«дерево життя» , який зображається стилізовано у формі листя або гілок ,у вишивках з рослинним орна-
ментом популярні стилізовані зображення Берегині ,
використання таких мотивів , як «виноград» -символ добробуту , щасливого одруження , «барвінок» - сим-вол кохання тощо .
На зооморфних вишивках зображуються тотемічні й солярні тварини , а також звірі , що позначають три


яруси «дерева життя» . Інколи вишивальниці викорис-товують індивідуальні мотиви , які властиві баченню
візерунка певної особи . Ними можуть бути заячі та вовчі зуби , волове око , риб.яча луска тощо.
Полтавські вишивки виконуються хрестиком , плу-таним хрестиком , подвійним прутиком , зубчиками ,
мережкою , ланцюжком тощо . Візерунки виконуються окремими швами і поєднанням кількох швів .Вишивають переважно білими нитками ,зрідка - червоними та сі-рими , візерунок обводять чорними або кольоровими смугами .
Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометрич-ний орнамент із стилізованими гронами винограду , цвітом хмелю , ромбами , квадратами .Основні кольо-ри білий , коралово-червоний , трапляється жовтий і голубий . Виконується вишивка хрестиком , знизуван-ням , гладдю .
Для вишивок Закарпаття характерний мотив «криву-ля» у різних техніках виконання . Переважає техніка «заволікання» і вишивання хрестиком ,часто викорис-
товується вирізування та гаптування .Кольорова гама
вишивок широка червоне поєднується з чорним , при цьому виділяється один з кольорів . поширені як бі-лі , так і багатокольорові орнаменти.
Вишивкою оздоблювали рушники , фіранки , жіночий та чоловічий одяг . Особливої уваги надавали рушни-

кам - старовинним оберегам дому , родини . У давни-ну рушник , вишитий відповідними візерунками-симво-лами , був неодмінним атрибутом багатьох обрядів : з рушником приходили до породіллі вшанувати появу нової людини , зустрічали , і проводжали дорогих гостей , справляли шлюбні обряди , проводжали в ос-танню путь , прикрашали , образи та накривали хліб на столі . Крім обрядового значення , рушники мали і чисто практичне застосування .Відповідно до функ-
цій ,які вони виконували , рушники мали свої назви.
Наприклад , для втирання обличчя і рук - утирач , посуду і стола - стирок , для прикрашення образів - покутник , для шлюбних церемоній - весільний , для похорон - поховальний , для пов.язування сватів - плечовий тощо . Рушники були своєрідною освятою по-чатку справи чи її закінчення , так , при зведенні хати рушниками застелялися підвалини , хлібом-сіллю на рушнику освячувався початок жнив , на рушниках опускалась домовина з небіжчиком , рушниками скріп-лювали купівлю-продаж тощо . Відповідно до призна-чення рушники розрізнялись за технікою виготовлення
та вишивання . Кольори та орнамент рушників харак-терні регіональним особливостям , за якими розріз-няються «подільські» , «поліські» , «київські» , «гуцульські» , «галицькі» і «буковинські» .
Українська вишивка,рушники на перший погляд не мають ніякого значення в житті сучасної людини,але вони віють на серце кожного з нас чаром рідної стихії і є живущим бальзамом,який сповнює нас споконвічною могутньою силою українського народу .


Search:
????????...

Про шо йдеться в комедії Міщанин і шляхтич

спецгрупа з фізкультури программа

визначення з української мови

Твір-мініатюра Квітка сонця

діалоги на різні теми

витоки української культури

панас мирний роман хіба ревуть волі як ясла повні на тему чіпка борець чи злочинець?

хто такий Чипка

актуальність міщанин шляхтич

спецгрупа з фізкультури программа?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010