.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему "Надзвичайні ситуації природнього походження" 


План-конспект уроку на тему "Надзвичайні ситуації природнього походження"

Тема: Надзвичайні ситуації природнього походження. (9 клас)
Мета: Ознайомити учнів із надзвичайними ситуаціями, із видами і причинами аварій, виховати почуття обов’язку перед природою, розвинути дисциплінованість та відповідальність .
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Вид уроку: лекція.
Наочність: плакати та схеми.
Обладнання: відеопроектор.
Тривалість: 45 хвилин.

План уроку:
1.    Класифікація стихійних лих та етапи боротьби з ними.
2.    Промениста енергія Сонця і життєдіяльність людини.
3.    Сонце і людкна.
4.    Магнітні бурі.
Хід уроку
І.  Організаційна частина.
Заходжу в клас. Вітаюся з учнями. Дозволяю їм сісти на свої місця. Запитую чергового – хто відсутній. Перевіряю готовність учнів до уроку. Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову тему “ Надзвичайні ситуації техногеного походження”, зосередьтися будь-ласка.

ІІ.  Пояснення нового матеріалу.
Класифікація стихійних лих та етапи боротьби з ними
Згідно номенклатури аварій і катастроф, запропонованої ВООЗ, розрізняють:
а) стихійні лиха - метеорологічні (бурі та урагани), топологічні (повені, снігові обвали, зсуви, осипи тощо), телурічні (землетруси, виверження вулканів) та тектонічні;
б) аварії - вихід з ладу технічних споруд (гребель, тунелів, будівель, шахт), пожежі, аварії кораблів, поїздів, отруєння води в системах водопостачання тощо.
Лише аварії є антропогенними катастрофами, а всі інші -стихійними лихами. За визначенням ВООЗ, катастрофа- це ситуація, яка представляє неочікувану, серйозну і непередбачувану загрозу для здоров'я людей. Комітет ВООЗ з проблем сучасного суспільства визначає катастрофи як явища природи чи акції людини, які представляють чи несуть загрозу для людського життя в такій мірі, що вимагають негайної додаткової допомоги. Є й інше, більш коротке формулювання: "Катастрофа - це непередбачувана і неочікувана ситуація, з якою потерпіле населення не здатне справитися самостійно".
В залежності від характеру дії стихійних лих розрізняють миттєво розповсюджувані (землетрус) і поступово розповсюджувані (урагани, бурі, повені, пожежі). Коли при поступово розповсюджуваних лихах є можливість провести доволі широкий комплекс попереджувальних робіт до виникнення лиха і в період попередження до самої дії стихії, то при миттєвих лихах мова може іти лише про відновлювальні роботи (профілактика можлива не у конкретному місці землетрусу, а в доволі широкій сейсмічній зоні).
Існує градація стихійних лих і за можливістю їх локалізації. До стихійних лих поступової локалізації можна віднести, наприклад, пожежі, повені, сельові потоки, до нелокалізованих - урагани, бурі, циклони.
Як правило, боротьба зі стихійними лихами має три етапи:
Перший етап - проведення профілактичних робіт, головною метою яких є недопущення стихійного лиха, коли це можливо, чи зменшення його наслідків, коли біда неминуча. Такі роботи проводяться задовго до початку дії сил стихії і можуть охоплювати дуже тривалий відрізок часу.
Другий етап - роботи з локалізації, а в ряді випадків і з ліквідації стихійного лиха в період його дії. Мета цих робіт -максимально зменшити зони найбільш тяжких наслідків, звести їх до мінімуму, надати своєчасну допомогу потерпілим, терміново ліквідувати найнебезпечніші аварії.
Третій етап - ліквідація стихійного лиха після того, як сили стихії заспокоїлися. На цьому етапі продовжують надавати допомогу потерпілому населенню і проводять широкий комплекс відновлювальних робіт.
Тривалість етапу залежить від об'єму руйнувань, і в більшості випадків він триває значний час, інколи декілька років. Найбільш складний і відповідальний другий етап, так як доводиться працювати в умовах безпосередньої дії стихії. Найбільш трудомісткий третій етап.
Досвід показує, що найбільш тяжка обстановка виникає там, де мають місце
неорганізованість, відсутність необхідних знань у людей, які потрапили в зону стихійного лиха.
При певних обставинах стихія, яка розбушува-іася, стає непідвладною людині, на тривалий час своєю руйнівною дією охоплює величезні простори, спустошуючи все навкруги, приносячи людям горе і страждання. Стихійне лихо - явище природи, яке має надзвичайний характер і приводить до різкого порушення нормального способу життя великих груп людей, до пошкодження, а часом до знищення значних матеріальних цінностей. У ряді випадків стихійні лиха викликають загибель людей чи наносять суттєві збитки їх здоров'ю.
Так, за даними Міжнародного Червоного Хреста, стихійні лиха за 100 останніх років забрали більше 11 млн людських життів, в тому числі від повенів - 9, від ураганів -1, від землетрусів -1. В наш час спостерігається тенденція росту чисельності потерпілих від стихійних лих через збільшення загальної чисельності населення Землі і заселенням раніше непридатних для проживання районів, які найбільше потерпають від дії стихії. Картини після деяких стихійних лих можуть зрівнятися з наслідками сучасної війни, і для ліквідації їх потрібні зусилля багатьох країн світу.І як би людство не хотіло змиритися з проявами розбурханої сили стихії, на сьогодні воно мусить у більшості випадків виконувати пасивну роль, проводячи лише комплекс робіт з ліквідації її наслідків.
Промениста енергія Сонця і життєдіяльність людини
Людина на кожному етапі свого життя і діяльності користується сонячною енергією. Цю енергію вона одержує як безпосередньо у вигляді сонячного тепла і світла, так і шляхом використання найрізноманітніших продуктів і сил природи. Споживаючи будь-яку їжу як рослинного, так і тваринного походження, ми використовуємо сонячну енергію, засвоєну рослинами і тваринами в процесі життєдіяльності.
Сонце і людкна. Сонячна радіація справляє вплив на людину всіма ділянками свого спектра, але найбільш активним є ультрафіолетове проміння. Видиме та інфрачервоне пооміння тільки прискорює і посилює дію ультрафіолетових променів.
Основний вплив ультрафіолетове проміння має на колоїдний стан клітинних білків організму. При тривалому опроміненні спостерігається загибель тканин. Ця властивість ультрафіолетового проміння сонячного спектра широко використовується в медицині для боротьби із збудниками хвороб - різними бактеріями. Так, наприклад, застосовується опромінювання ран, деяких ділянок шкіри при шкірних захворюваннях тощо.
Прямий вплив сонячного проміння на бактерії можливий тільки при розміщенні їх на поверхні тканини, бо всередину тканин ультрафіолетові промені мало проникають. Водночас опромінювання організму сприяє виробленню в ньому ряду корисних речовин.
При опроміненні сонячною радіацією в клітинах шкіри людини утворюються продукти білкового розщеплення, які мають високу активність і відіграють роль подразників ряду органів і тканин людського організму. Медицина використовує. цю властивість продуктів білкового розщеплення з лікувальною метою, бо під їх впливом в організмі відбуваються зміни в процесах обміну речовин, які підвищують опірність тканин і цілого організму.
Під впливом сонячного проміння в шкірі людини відбуваються біохімічні реакції, які призводять до виникнення почервоніння окремих ділянок шкіри або еритеми, що з'являються не відразу, а через 3-6 годин після опромінювання. При дослідженні шкіри в цей час можна встановити всі ознаки запального процесу, який виник під дією ультрафіолетового проміння.
Слід зазначити, що при тривалому перебуванні людини лід дією сонячного проміння (перший раз - півгодини, годину) почервоніння може наступити відразу після опромінювання. Це почервоніння викликається інфрачервоним промінням .внаслідок перегрівання. Почервоніння викликане ультрафіолетовим промінням, с більш стійким, воно зникає тільки через 2-3 дні. Якщо опромінювання було тривалим, то після зникнення почервоніння починається лущення шкіри, викликане загибеллю поверхневих клітин.
Поступове збільшення тривалості опромінювання призводить до потемніння шкіри, до утворення засмаги, причиною якої є відкладення в клітинах шкіри -меланіну, особливої речовини-барвника білкового походження, що містить у собі сірку. Меланін виробляється в самій шкірі особливими клітинами з речовин, що надходять з кров'ю, і має велике значення для людського організму, бо захищає від перегрівання. Вбираючи інфрачервону частину сонячної радіації, меланін викликає підвищення температури шкіри, на що організм реагує інтенсивним потовиділенням і випаровуванням. На ці процеси затрачається тепло, що і захищає внутрішні органи від перегрівання.
Незважаючи на важливу роль засмаги для людського організму, не варто прагнути швидко засмагнути, бо цим можна завдати собі значної шкоди. Тільки поступове збільшення тривалості опромінювання сприяє нагромадженню речовини-барвника в організмі, а отже формуванню стійкої засмаги. Перегрівання організму може викликати сонячний удар.
Магнітні бурі. У роки підвищеної сонячної активності спостерігається значне посилення циркуляції повітряних мас, зіткнення теплих і холодних повітряних течій. Контрасти між масами повітря, що рухаються, зростають, на межі їх зустрічей з'являються величезні циклони і антициклони. Досить подивитися барограми за ряд років, щоб переконатися в існуванні великих коливань атмосферного тиску в роки максимуму сонячних плям - в цей час градієнти тиску завжди зростають. Циклони, в свою чергу, породжують часті грози, бурі, урагани, зливи. Звідси зрозуміло, що атмосфера в цю пору знаходиться в більш напруженому стані, ніж в роки мінімуму плям. Одинадцятирічний цикл сонячних плям повторюється незмінно. Протягом 4-5 років їх кількість зростає до максимуму, після цього впродовж 6-7 років знижується до мінімуму. Потім усе повторюється спочатку. Посухи завжди мають причину астрономічного характеру. Крива гроз іде за кривою діяльності Сонця. Поява факелів на Сонці дає підвищення температури. Як бачимо, залежність атмосферних процесів від сонячної активності закономірна. Всі бурхливі процеси на Сонці викликають електромагнітні збурення на Землі. Магнітні збурення позначаються особливо сильно, коли сонячні плями проходять поблизу центра видимого диска Сонця.
Під час вибухів на поверхні Сонця з'являються вогнища, які посилено випромінюють корпускули. Вони можуть бути не зв'язані з сонячними плямами, і тоді вони зовнішнім виглядом мало, чим відрізняються від інших ділянок сонячної поверхні. Корпускулярне випромінювання дуже впливає на стан атмосфери Землі, тому його і називають геоактивним (гео - земля). Геоактивні корпускулярні потоки, що їх викидає Сонце, складаються з однакової кількості часток, які мають заряди протилежних знаків. Швидкість польоту цих часток визначається часом пробігу ними віддалі Сонце - Земля. Для' цього беруть різницю між часом викидання корпускулярного потоку (початок сильного спалаху) і моментом його приходу на Землю (початок магнітної бурі).
А.Л.Чижевський показав, що розвиток всього живого на Землі проходить під безпосередньою дією факторів космосу, вплив яких відчувається на всіх рівнях організації живих систем: від окремих організмів до великих популяцій. В 1915-1924 рр. він встановив зв'язок між циклічною діяльністю Сонця і цілим рядом явищ в біосфері (епідемії, масові захворювання дерев і тварин тощо).             
Крива смертності змінюється також синхронно з максимумом сонцедіяльності. В Угорщині при геомагнітних бурях в 1963-64 рр. збільшилося число нещасних випадків на дорогах на 101%. У вугільних шахтах Рура найбільше аварій сталося у дні підвищення сонячної активності. В дні геомагнітних спалахів кількість серцево-судинних криз збільшується в середньому в 1,5 рази. Крім цього, при хромосферних спалахах на Сонці в 4 рази сповільнюється швидкість реакції у людини і одночасно зростає частота помилкових дій. Знання несприятливих змін у атмосфері допомагають попередити нещасні випадки.
Одним із головних завдань науки є прогноз. Знання взаємозв'язків в системі Сонце-Біосфера дозволить робити різні передбачення. Служба повідомлення про несприятливі космічні і геомагнітні ситуації допомагає підвищити ефективність профілактики захворювань. Для нас стали звичними повідомлення в засобах масової інформації про магнітно активні дні.
Більш деталі'но поо вплив магнітних бур на здоров'я і працездатність людини подано в книзі Мизуна Ю.Г. і Хаснуліна В.І. "Ваше здоровье й магнитньїе бури"- М.: 1991р.
Сильні вітри. Бурею називається триваливий сильний вітер, який дме з швидкістю, що перевищує 15 м/сек (за міжнародною вітровою шкалою - 8 балів і більше). На суші вітер у своєму нижньому приземному шарі, внаслідок тертя об земну поверхню, звичайно стає нерівномірним і за швидкістю і за напрямом. В ньому з'являються дрібні вихори і окремі струмені. Чим більша швидкість вітру, тим він рвучкіший. Пориви вітру при бурі перевищують його середню швидкість у півтора-два рази. Цілком зрозуміло; що за інших однакових умов вітер на суші не може досягти такої сили, як, скажімо, у відкритому океані. Тут бурі значно сильніші, ніж на суші.
Тому, що сильні бурі частіше бувають на морях і океанах, моряками їм присвоєні власні назви. Так вітер у 9 балів називається штормом, у 10 балів - сильним штормом і в 11 балів - жорстким штормом. Коли швидкість вітру перевищує ЗО м/ сек (12 балів), починається ураган. Ці назви характеризують силу вітру, хоч по суті всі вони означають одне і те ж явище - бурю.
Відомо, що першопричиною виникнення вітру є різний ступінь нагрівання повітря, який спричиняє різницю в його щільності. А це в свою чергу спричиняє різницю в тиску повітря на суміжних ділянках земної поверхні. Над ділянками, що сильно прогріваються, повітря від тепла, розширюється, стає легшим і піднімається, і а на його місце поступає холодне повітря з сусідніх, 'менш нагрітих областей. Так утворюється вітер, і якщо різниця тисків дуже велика, він рухається з величезною швидкістю. Утворення бур у більшості випадків пов'язане з величезними атмосферними вихорами - циклонами. Циклон - це колова система вітрів, які рухаються під деяким кутом до центра вихора проти годинникової стрілки. Найнижчий тиск повітря в центрі циклону, а в усі сторони від нього тиск зростає. Такі циклони характеризуються сильними градієнтами тиску, що приводить до бур. Вітер дме з місць з вищим тиском повітря в пункти, де тиск нижчий. При цьому швидкість вітру завжди більша там, де тиск змінюється різкіше. Місце утворення циклонів - ц6 зона, де зустрічаються тепла і холодна повітряні течії (район Ісландії, біля берегів Північної Америки, над Середземним мррем). Глибокі циклони з великими. швидкостями вітру завдають сильних руйнувань. Урагани супроводжуються водяними смерчами і градом. У низинах товщина шару граду, що випав, може досягати півметра. Опади можуть підняти рівень рік на 2-5 м і викликати повені.
Урагани забирають воду в морів, гонять її у гирла рік, тим самим руйнуються дамби та захисні споруди морського узбережжя; родючі землі засолює морська вода; з'являються людські жертви; гинуть на морі кораблі. Снігові бурани є причиною того, що товща снігу подекуди може досягти 4-5 метрів. В результаті тайфуну, що пройшов над островом Лусон (Філіпіни) 21 жовтня 1852 р. загинуло 444 чоловік, 27 чоловік було поранено, пропало безвісті 460 чоловік. Ураган цілком знищив місто Легасті з населенням 80 тис.чоловік і порт Табака. Найсильніші урагани проносяться в тропічній зоні (тропічні циклони). Вітер дме з швидкістю до 50 м'яза секунду, на кожний квадратний м,етр площі тисне з силою приблизно в .200 кг. Помилково думати, що на Європейський 'материк діють тільки циклони помірних широт. Відомі випадки, коли тропічні урагани, які зароджуються у центральній Атлантиці, спочатку переміщувалися на захід, а потім міняли курс на північний схід та схід і, проходячи величезний шля)( по океану, вривалися у Європу. .
Так, ураган "Деббі", який зародився біля островів Зеленого Мису досить довго мандруючи океаном, 16 вересня 1961 р. обрушився на Великобританію, наніс великі руйнування і забрав багато людських Життів.
Урагани є носіями колосальної енергії. За підрахунками вчених, енергія, яка виділяється середнім за потужністю ураганом за 1 годину рівна енергії 36 водневих бомб з тротиловим еквівалентом кожної в 1 Мт. За один день виділяється така кількість енергії, якої вистачило б для піврічного забезпечення електричним струмом такої розвинутої країни як США.,А,.за два тижні (середня тривалість існування урагану) такий ураган виділяє енергію, рівну енергії Братської ГЕС, яку вона може виробити за 26 000 років. Дуже високим є і тиск в зоні урагану. Він досягає декілька сот кілограмів на 1 кв.м нерухомої поверхні, яка розташована перпендикулярно до напряму руху вітру.
Ураганний вітер руйнує міцні і досить легкі будівлі, спустошує засіяні поля, рве дроти і звалює стовпи ліній електропередач і зв'язку, пошкоджує транспортні магістралі і мости, ламає гілля і вириває з корінням дерева, пошкоджує і затопл'ює кораблі як у відкритому морі, так і в портах, викликає аварії на комунальних і енергетичних Магістралях та виробництві. Бували випадки, коли ураганний вітер руйнував дамби і греблі, що. приводило до великих повенів, скидав з рейок поїзди, зривав з опор меіралеві -мости, звалював фабричні труби, викидав далеко на сушу океанські кораблі, переносив по повітрю людей, тварин, автомобілі. навіть невеликі будинки.
Шквалом називають раптове посилення вітру з різкою зміною напряму. Шквальний вітер нагадує собою удар. Від звичайних бур, які тривають порівняно довго, шквали відрізняються тим, що завжди налітають раптово і так само раптово йдуть далі. Проте за своєю силою шквальний вітер не тільки не поступається перед 'ураганними, але нерідко і перевищують їх. Шквал, як правило, супроводжується короткочасним сильним дощем. У висоту шквал простягається на .2000-3000 м, але завихрення повітря особливо сильні і небезпечні в нижніх шарах, при землі.
Виникає шквал при вторгненні потоку холодного повітря в тепле. При зустрічі двох потоків, якщо існує значна різниця температури між холодною і теплою масами, шквал проходить дуже бурхливо. Чим більша різниця в температурі, тим більша сила шквалу. Інтенсивність шквалу зростає також із збільшенням кількості водяної пари в приземному шарі повітря.
Шквал супроводжується грозою, зливою і градом. Дощові краплини, роздрібнені вітром, несуться суцільною завісою, обгинаючи перешкоди і створюючи завихрення. Денне світло меркне. Через гул і свист вітру не чутно грому, хоч спалахи блискавки безперервно пронизують небо.
Смерч. У другій половині задушливого літнього дня сонце раптом сховалось у величезній чорній хмарі. Гроза ще далеко, але ж гримить. В природі все стихло - це затишшя перед бурею. Грім стає все сильнішим, хмара виростає на очах. Раптом з-за завіси дощу показується обертовий вал хмар, підходить до краю хмари, вигинається і рине вниз, до зем,.;. Назустріч валу з землі піднімається завихрений стовп пилу. Все зливається в одну колону, яка нагадує своїм виглядом хобот гігантського слон?. Всередині хобота повітря обертягться з величезною швидкістю і одночасно по спіралі стрімко піднімається вверх. Видно, як вихор захоплює пил, гілки, навіть дошкі-і і ці;:; колоди. Вихор крутить, вертить їх, забирає з собою і мчить далі. Він зриааь дах'і, салить паркани, вириває,з корінням і скручує дерева. Все це триває 1-2 хв., потім вихор зникає і починається сильний дощ з грозою. Ось таким є смерч. Вихор з вертикальною віссю супроводжується вітром колосальної швидкості. Всередині смерчу швидкість вітру досягає 100 і більше метрів за секунду, в багато разів перевищуючи найжорстокіші урагани. На водній поверхні діаметр смерчу досягає 25-100 м. На суші він ще більший - від 100 до 1000 м, а іноді до 1,5-2 км. Видима висота хобота 800-1500 м. Смерч має багато назв. У Західній Європі його називають тромбом, а у США - торнадо. Смерч, як і циклон, - вихровий рух повіїря. Проте на цьому і закінчується подібність між ними. В той час як циклон - вихор величезних розмірів, який захоплює цілі країни, смерч - явище чисто місцеве. Смерчі дуже часті в Америці. Для захисту від них в сільських місцевостях жителі влаштовують спеціальні льохи, куди і ховаються при наближенні цього грізного явища природи.
Зародження смерчу в хмарі, очевидно, відбувається на висоті 3-4 км. "Всмоктувальна" дія смерчу така велика, що вихор може захоплювати разом з водою рибу, жаб, медуз і викидати їх далеко від берега. Цим пояснюються "рибні дощі", які були раніше предметом забобонного жаху.
Нерідко смерчі завдають великих руйнувань. Дерев'яні будівлі розсипаються, віковічні дерева вириваються з корінням, а уцілілі закручуються гвинтом. Іноді смерч руйнує навіть кам'яні будівлі. 17 серпня 1951 р. в с.Сходня під Москвою пів на п'яту вечора на півдні з'явилася надзвичайних розмірів грозова хмара зловісного вигляду, її часто пронизували блискавки. З правої (за рухом) сторони хмари виникли видовжені опуклості, спрямовані до землі, які то спускалися, то піднімалися/Одна з опуклостей, спустившись до землі, перетворилася в смерчовий стовп. Стало темно, ніби вночі. Долинув шум вихору, що наближався, і тріск дерев, які ламалися. Смерч супроводжувався зливою, з кількістю опадів 40-55 мм. Місцями випав град величиною з волоський горіх, а окремі градини досягали розмірів гусячого яйця. Серед звалених дерев були столітні сосни, берези завтовшки 60-80 см. Деякі дерева занесло від узлісся на сотню метрів. Було зруйновано багато будинків.
Метеорологи, складаючи деталізовані карти погоди (метеокарти) для районів проходження смерчу і вивчаючи умови його виникнення, помітили характерні особливості, при яких смерч з'являється. Це важливо для встановлення методів прогнозу не тільки смерчів, а також і шквалів, які виникають звичайно в смерчовій обстановці. Необхідна детальна робота і по вивченню природи смерчів. І теоретичні дослідження з метою оволодіння методами прогнозу небезпечних вихорів. Адже передбачення явища - один із способів боротьби з ними.


ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу.
1.    Які ви  знаєте аварії природнього походження?
2.    Що розуміють під поняттям катастрофа?
3.    Які ви знаєте антропогенні забруднювачі довкілля?
4.    Що називають магнітними бурями.?
5. Поясніть явище, яке називають “ефектом сумації дії шкливих речовин”?

IV.     Підсумок уроку.
Бачу ви непогано засвоїли новий матеріал. Можливо виникли якісь запитання до мене? (якщо є запитання, то відповідаю на них).
Урок закінчено.
До побачення.

Search:
????????...

Допомога при переломах

завдання на розвиток памяті з зображеннями

??????? ?????? ? 8 ???? ??????????

роль лесі українки в історії укр мови

цивілізація кочівників на українських теренах

Спільне між Чіпкою і Максимом

агітаційна промова приклад

Григорий Сковорода в социологии

конспект штучний інтелект експертні системи

охорона праці жінок?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010