.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Сестринська справа як наука 


Сестринська справа як наука
Сестринська справа як наука
Сестринська справа – це наука, то як і будь-яка наука повинна мати свою наукову теорію, яка вивчає усі варіанти можливої поведінки медичних сестер у роботі з пацієнтом.
А якщо явище занадто велике і абстрактне тоді воно замінюється моделлю, що полегшує його вивчення і аналіз. Модель сестринської справи орієнтована на людину, а не на хворобу. Ця модель повинна бути пристосована до потреб пацієнтів, їхніх сімей і суспільства, надавати медичним сестрам широкий вибір ролей і функцій для роботи не тільки з хворими й вмираючими пацієнтами, але й зі здоровим контингентом населення.
На даний час у світовій практиці сестринської справи нараховується більше 30-ти концептуальних моделей сестринської допомоги. Вони містять основні положення:
обстеження пацієнта.
виявлення його проблем.
встановлення сестринського догляду.
планування сестринської допомоги.
здійснення плану сестринських втручань.
оцінка ефективності сестринського догляду.
Найбільше розповсюдження одержали 6 моделей:
еволюційно-адаптаційна (Канадська асоціація сестер).
модель поведінкової системи (Джонсон).
адаптаційна модель (Рай).
модель дефіциту самодогляду (Орем).
вдосконалена оздоровча модель (Аллен).
додатково доповнююча модель (Хендерсон).
модель по Маслоу.

1. Еволюційно-адаптаційна модель. Розглядає пацієнта як особистість, індивідуум. Джерелом проблем пацієнта є дійсні або потенційні зміни в його житті, особливо в критичні періоди, що роблять негативний вплив на стан здоров»я. Завданням сестри є надання допомоги пацієнту в досягненні і підтримці оптимального рівня здоров»я в критичні періоди життя. Сестра виступає в ролі наставника-координатора.
2. Модель розглядає пацієнта як поведінкову систему. Джерелом проблем пацієнта є функціональний і структурний стрес. Медсестра виступає в ролі регулятора і контролера. Засоби втручання це дії, які попереджують, захищають, стимулюють і розслаблюють пацієнта в ситуаціях функціонального або структурного стресу.
Очікуваний результат – адекватна поведінка пацієнта у відповідь на стресову ситуацію.
3. Адаптаційна. Джерелом проблеми пацієнта є дефіцит активності (пасивність) в результаті захворювання. Медична сестра навчає пацієнта адаптуватися до навколишнього оточення в період хвороби. Сестра виступає в ролі педагога-організатора. Засоби сестринського втручання є адаптація в результаті пристосування до умов, які змінюються.
4. Модель дефіциту само догляду розглядає пацієнта як істоту, яка може здійснювати сообслуговування.
Джерелом проблем пацієнта є нездатність здійснювати турботу про себе. Сестра виступає в ролі вчителя і контролера. Предмет втручання – порушення виконання компонентів самодогляду. Засіб втручання – асистування. Очікуваний результат – досягнення пацієнтом оптимального рівня самообслуговування.
5. Вдосконалена оздоровча модель Аллен розглядається через «сімейний фільтр», визначається як вплив сім»ї на нього, так і вплив кожного індивідуума на сім»ю. Проблема пацієнта розглядається як проблема всієї сім»ї. Сестра виступає в ролі вчителя. Предметом втручання є втручання в сім»ю пацієнта. Засіб втручання – навчання відбувається в сімейному середовищі.
6. Додатково-доповнююча модель розглядає пацієнта у нерозривній сутності з його потребами, які людина повинна задовольнити для певної гармонії в цивілізованому суспільстві. Ця модель рекомендована європейським регіональним бюро ВООЗ для медичних сестер Європи.
Вірджінія Хендерсон виділяє 14 потреб людини:

І. Фізіологічні проблеми:
Дихання.
Харчування.
Фізіологічні виділення.
Рухова активність.
Сон і відпочинок.

ІІ. Потреби в безпеці:
Здатність вдягатися і роздягатися.
Температура тіла та її регулювання.
Здатність підтримувати особисту гігієну.
Здатність забезпечити безпеку життя.

ІІІ. Соціальні потреби:
Спілкування.
Дотримуватися звичаїв та обрядів згідно з віросповіданням.

ІV. Потреба в повазі та самоповазі:
Працездатність, задоволення.
Захоплення працею, іграми, відпочинок.
Знання, рухливий спосіб життя та задоволення допитливості.

Завдання сестри є надання допомоги пацієнту для гармонійного забезпечення всіх потреб. Сестра виступає в ролі наставника і вчителя. предмет втручань – порушення однієї з потреб. Очікуваний результат – гармонія задоволення потреб.
Так як Україна належить до Європейських держав то медичні сестри України повинні б узяти за основу своєї діяльності модель В. Хендерсон. Але з економічною відсталістю України медсестри можуть зосередити свою увагу тільки на задоволення фізіологічних потреб пацієнта, а тоді до вищого рівня.

Search:
????????...

твір на тему зображення життя пореформеного сіла

твір на тему по роману Хіба ревуть воли як ясла повні Мій улюблений герой

кросворд на тему:Українське козацтво

історичний процес соціальна філософія

написати твір-роздум над романом "Хіба ревуть воли,як ясла повні"

основні риси Соціальних конфліктів

китайська - тибетські мови

тезис михайло старицького

Чіпка Варениченко бунтар правдошукач чи пропаща сила

відповідальність неповнолітніх-вікіпедія?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010