.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Виховний захід на тему "Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях. В.Винниченко “Солдатики!”" 


Виховний захід на тему "Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях. В.Винниченко “Солдатики!”"

Тема. Володимир Винниченко. Життєвий і творчий шлях. В.Винниченко “Солдатики!”.
Мета. Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом письменника, багатогранністю його творчої особистості; розкрити учням зміст та ідейно-тематичну спрямованість оповідання;
розвивати усне мовлення учнів, їх вміння будувати підготовлені виступи; розвивати в них уміння добирати матеріал для характеристики персонажів, подій;
виховувати інтерес до українських митців слова, їх творів.
Обладнання. Портрет письменника, виставка його творів, таблиця “Творча спадщина В.Винниченка”, таблиця “Життєвий і творчий шлях В.Винниченка в фотографіях”, тести, реферат “Життєвий і творчий шлях В.Винниченка”, короткий літопис життя і творчості В.Винниченка, епіграф.
Завдання 1-го міні-модуля: Ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом В.Винниченка.
1. Слово вчителя.
Завдання 1-го міні-модуля: ознайомитися із життєвим і творчим шляхом В.К.Винниченка.
Девіз нашого модуля (дод. №1):
Я – старшокласник!
Я – особистість творча.
Я – думаю, замислююсь.
Я – аналізую, висловлюю свої судження.
2. Опрацювання нового матеріалу.
Епіграф 1-го мінімодуля:
Кого у нас читають? Винниченка.
Про кого скрізь йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури? Про Винниченка
Кого купують? Знов Винниченка.
М.Коцюбинський.
(Запис в зошитах)
– Як ви розумієте ці слова?
Вчитель. В особі Володимира Кириловича Винниченка поєднанні якості одного з найталановитіших українських прозаїків та драматургів і видатного політичного діяча. Його романи, повісті, оповідання, п’єси, статті перекладені багатьма мовами. Вони відображали непідробну правду тогочасного життя і своєю демократичною та гуманістичною спрямованістю привертали увагу мільйонів читачів.
3. Повідомлення учнів.
Реферат на тему:
“Життєвий і творчий шлях В.К.Винниченка” (дод. №2).
(При розповіді учні демонструють таблицю “Життєвий і творчий шлях В.Винниченка в фотографіях”, дод. №3)
Робота в зошитах:
Складання хронологічної таблиці. (На допомогу учням при складанні хронологічної таблиці додається: “Короткий літопис життя і творчості В.К.Винниченка” (дод. 4)).
1. Життєві дороги В.Винниченка.
2. Штрихи до політичного портрета письменника.
3. Характеристика творчої спадщини В.Винниченка.
– Творчість В.Винниченка мало досліджена в нашому літературознавстві. Певне уявлення про його спадщину дає таблиця (дод. №5)
4. Робота в зошитах.
В.Винниченко – автор 14 романів, 100 оповідань, 14 п’єс і величезної кількості статей та листів.
(Запис на дошці)
5. Підсумок 1-го міні-модуля.
– Які причини еміграції В.Винниченка?
– Чим найбільше запам’ятався вам В.Винниченко?
– Якою Людиною ви уявили В.Винниченка?

 

Завдання 2-го міні-модуля: Охарактеризувати оповідання В.Винниченка “Солдатики!”.
1. Слово вчителя.
Завдання 2-го міні-модуля: Розглянути композицію оповідання, охарактеризувати героїв.
– Винниченко, як і багато інших відомих письменників, не оминув теми визвольного руху на початку століття. В оповіданні “Солдатики!” показано типову картину придушення селянського повстання.
– Оповідання “Солдатики!” вперше вийшло окремим виданням за кордоном царської Росії в Чернівцях під псевдонімом В.Деде. в цьому виданні твір не був датований а відсутність рукопису у вітчизняних архівах не дає можливості точно встановити час написання оповідання.
2. Повідомлення учнів.
1) В.Винниченко надав особливого значення поширенню “Солдатиків!” серед народу. Твір нелегально привозили в Росію. Друге видання здійснене 1906 року в Санкт-Петербурзі під тим же псевдонімом, а значно пізніше друкувалося під прізвищем автора у Києві-Харкові в 1917 році, у Відні в 1919 році та включалося до видань творів різних часів.
2) Оповідання В.Винниченка “Солдатики!” цікаве з погляду розкриття психології лідерства, взаємин особистості і маси. “Малюнок із селянських розрухів” – такий підзаголовок дав твору автор, маючи на увазі, що матеріалом для нього послужили епізоди селянських бунтів 1902 року.
3. Перевірка знань тексту.
– Зараз перевіримо, як ви зрозуміли оповідання.
Тести (дод. №6)
Перевірка тестів (обмін зошитами):
1) б; 2) а; 3) б; 4) а; 5) а; 6) а; 7) б; 8) а; 9) б; 10) про солдатів; 11)в солдатів; 12) а.
4. Робота з текстом оповідання “Солдатики!” В.Винниченка.
Композиція твору:
Експозиція (початок оповідання)
Зав’язка (розмова селян про солдат)
Інсценізація уривка
Розвиток подій (селяни чекають каральний загін, викликаний поміщиком. І ось зійшлися солдатська шеренга і селяни).
Кульмінація (офіцер рубає шаблею Явтуха, а його убиває селянин Микола).
Розв’язка (останні два абзаци)
(Зачитати)
Бесіда:
1. Чому раптово збунтувалося село?
2. Який колір, на вашу думку, автор обрав для написання оповідання? (сірий).
Зачитання цитат.
Ось ранок: “…сірий, холодний, мартовський ранок. Хмари темним, густим димом навили над селом і незграбними величезними клубками низько повзуть кудись далеко-далеко. Січе пронизуючий, тонкий дощик і сріблястим порохом вкриває хати і землю, і жовто-зелену травичку, що з’явилася з-під снігу.”
3. Охарактеризувати Явтуха.
Явтух – “Невеличкий, сухенький чоловік у рудій, рідкій свиті” з “доброю, ясною усмішкою” “твердим, ясним поглядом”, “щось таке тверде, ненарушене ніби світиться на його маленькому, гостренькому лиці”, мокрий ранок не може зігнати з Явтухового лиця “того спокою й твердої віри, що світиться в маленьких, сіреньких очах”. У нього “рідке русяве волосся. Бліде, зморене голодом і тяжкою роботою лице його було гостро-спокійне і тверде”.
4. Селяни – “худі, бліді лиця їх похмурі і болісно-сердиті, очі дивляться кудись у поле…”, “бліді лиця поблідли ще більше, засвітилися мукою, груди важко, глибоко зітхають, мов на всіх навалилася якась непосильна вага!!!”.
5. Якими бачать селяни солдат?
“…всі напружено дивляться на щось сіре і довге, що повзе з-за лісу по чорному зораному полю”; “А сіре повзло та повзло, мов велика гадюка, то скручуючись по дорозі, то розтягаючись у довгу, рівну низку”. У солдатів “червоні, заляпані грязюкою лиця”.
6. Охарактеризуйте пана Парінера.
7. Як зображено офіцера у творі?
І “білявенького офіцерика в сивій шинелі” “жовте, безвусе, прищувате обличчя. Потім, бачачи непокору солдат, “офіцерик з червоного зразу зробився білий, як крейда і для чогось став витягати дрижачими руками шаблю, яка як на те не виймалася чогось.”
5. Підсумок 2-го міні-модуля.
– Що вас найбільше вразило в оповіданні?
– Хто з героїв найбільше запав у душу? Чому?
Виставлення балів.

Search:
????????...

Характеристика Галі в романі Хіба ревуть воли

хвилина без мами твір-опис

злочин і кара скорочено

Генеральний підскарбний

переказ з української мови на тему Дім яковаЛизогуба в Чернігові

діалог між двома учнями

ставлення до чипки

"Облога Буші" - скорочена версія

у яких галузях економіки існування монополій є суспільно виправданим?

Твіт Осінь трудівниця.?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010
��������...