.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


загрузка...

 
��������...
Виховний захід на тему "Вікторина з економіки" - позитивні риси ринкової економіки України. 


Виховний захід на тему "Вікторина з економіки"

Економічна освіта в Україні набуває свого розвитку. Одночасно зростають і вимоги до неї. Тому дедалі частіше при вивченні економіки доводиться відходити від використання традиційних форм навчання, їхнє місце займають інші – активні методи та форми навчання.
3 метою підвищення інтересу до економічних знань, розвитку творчого мислення, ініціативи, вміння обґрунтовувати свої думки і організації колективної розумової діяльності учнів, необхідно урізноманітнювати навчальний процес.
Значне місце серед активних форм навчання економіки посідає гра. Саме під час гри учні активізують свою пізнавальну діяльність, вони окрилені духом змагання і бажання перемогти.
Тому пропонуємо вашій увазі гру “Економічний брейн-ринг”, як одну з можливих активних форм проведення позакласних заходів з економіки.
Підготовка до гри
Гру доцільно проводити між двома класами однієї паралелі наприкінці вивчення розділу або ж кінця чверті, півріччя. Вчитель або група вчителів з економіки розробляють запитання, відповідно до пройденого навчального матеріалу, та необхідний дидактичний матеріал (таблиці, схеми, ребуси, кросворди).
Визначають склад команд: по 6 чоловік у кожній команді на чолі з капітаном. Капітани, класні керівники і вчителі економіки, відповідають за підготовку членів команди: визначення назви команди, девіз, емблему, презентацію та відповідну теоретичну підготовку. Гру краще проводити в кабінеті економіки або в яскраво прикрашеному залі, якщо проводити брейн-ринг на загальношкільному рівні.
Для успішного проведення гри необхідно мати двох учителів-ведучих, які виконують усі функції журі і працюють по черзі, допомагаючи один одному в організації початку гри, повідомленні правил гри, оголошенні запитань та відповідей до них, проведенні конкурсів, веденні обліку рахунку гри та врахуванні штрафних очок, стеженні за часом обговорення, оголошенні переможця.
Повідомлення правил гри
Гра відбувається майже за тими ж правилами, що й звичайна телевізійна інтелектуальна гра “Брейн-ринг”. Вона складається з 5 раундів, і в кожному з них для перемоги команді необхідно набрати 6 очок. Виграє той, хто переможе у 3 раундах. Переможець отримає приз, і всі члени команди будуть відзначені відмінними оцінками з економіки.
Час на обговорення кожного запитання – 1 хв, але для деяких завдань більш складного рівня цей час можна продовжити до 2 хв. Причому потрібно застерегти гравців, щоб вони не поспішали давати відповіді на запитання, бо за кожні 3 неправильні відповіді буде знято 1 очко. Крім цього, очки з тієї чи іншої команди можуть бути зняті за шум і підказки з залу.
Сигналом до відповіді буде піднята pукa капітана Тільки він приймає рішення про готовність команди до відповіді, а відповідати може будь-який член команди. Причому свої відповіді на запитання гравцям потрібно чітко обґрунтовувати. За неповну і нечітку відповідь очко не буде нараховане.
Якщо 2 команди не зможуть дати відповіді на запитання або дадуть неправильні, то їм можуть допомогти глядачі в залі. Хто першим підніме руку і дасть правильну відповідь, той зможе заробити для своєї команди 0,5 очка. Тобто уболівальники є теж активними учасниками гри. Якщо щось не зрозуміло гравцям, то всі питання потрібно зразу ж з'ясувати.
КОРОТКИЙ ЗМІСТ РАУНДІВ ТА ЗАВДАНЬ ДО НИХ:
1-й раунд. “Презентація”
Кожна команда проводить заздалегідь підготовлену презентацію компанії або організації, яка продає певний товар або надає послуги, у вигляді рекламного міні-сюжету. Перемагає в цьому раунді та команда, презентація якої була найоригінальнішою за змістом і формою, у якій наявні елементи гумору. Команду-переможця в цьому раунді визначають учителі-ведучі або ж оголошують нічию.
– Презентація іноземного банку, який хоче відкрити своє представництво в Україні.
– Презентація консультативного центру податкової інспекції.
2-й раунд. “Екослово”
Це економічна розминка для команд. Ведучий дає визначення економічних понять, деякі їхні ознаки, властивості, а гравці повинні їх назвати. Хто з команд швидше визначить, про яке економічне поняття йдеться, отримує 1 очко.
1. Посередник на біржі, який укладає операції купівлі-продажу за дорученням клієнта. (Брокер)
2. Обмін одного товару на інший. (Бартер)
3. Перевищення видатків над доходами. (Дефіцит)
4. Ринок, для якого характерними рисами є обмежений контроль над ціною і найбільш типова нецінова конкуренція. (Олігополія)
5. Боргове зобов'язання. (Вексель)
6. Доходи, які отримують власники акцій. (Дивіденди)
7. Ринок, для якого характерними рисами є диференційований тип продукту І незначний контроль над ціною. (Монополістична конкуренція)
8. Дохід власників землі. (Рента)
9. Незаконне виробництво, яке уникає оподаткування. (Тіньове виробництво)
10. Процес передачі державної власності в приватну. (Приватизація)
11. Довгострокова оренда машин, обладнання, яка дає можливість їх викупу. (Лізинг)
12. Обов'язкові платежі, які здійснюють фізичні і юридичні особи в бюджет. (Податки)
13. Документ, що посвідчує якість товару. (Сертифікат)
14. Грошове вираження вартості товару. (Ціна)
3-й раунд. “Ерудит”
Командам ставлять різні цікаві запитання творчого і проблемного характеру з економіки. Гравці у відповідях мають показати: ґрунтовні знання з економіки, свій творчий потенціал, ерудицію, фантазію, почуття гумору, вміння обґрунтовувати свої думки.
1. Чому вода, яка настільки потрібна людям, що без неї не можна жити, так мало коштує, в той час як діаманти, без яких можна обійтися, такі дорогі?
Відповідь: Висока ціна діамантів пояснюється їхньою рідкістю, унікальністю, високими затратами праці І капіталу на їх видобуток і виробництво, можливістю вигідно вкласти гроші, купуючи їх.
2. Чи може реальна ставка банківського відсотка бути від'ємною?
Відповідь: Може, якщо рівень інфляції перевищує номінальну ставку відсотка за даний період часу.
3. Як вплине на ціну м'яса телятини збільшення ціни на курей?
Відповідь: Ціна на телятину збільшиться, бо телятина і кури – це товари-замінники у споживанні, і при збільшенні ціни на курей споживачі почнуть віддавати перевагу дешевшій телятині, ще призведе до збільшення попиту на цей товар і, відповідно, до збільшення ціни.
4. Що таке інфляція і хто від неї програє, а хто виграє?
Відповідь: Інфляція – це зростання цін, у процесі якого відбувається знецінення грошей. Програють: громадяни з фіксованими доходами, вкладники, кредитори, підприємці. Виграють: позичальники, держава.
5. Закінчіть вислів М.Задорнова: “Щасливий не той, у кого багато грошей, а той, ... (кому їх вистачає)”.
6. Якщо б, за помахом чарівно! палички, всі люди мали змогу отримувати все, що забажають, то як би це вплинуло на економічну науку?
Відповідь: Оскільки в даній ситуації всі потреби можуть бути задоволені і немає обмеженості в ресурсах, то немає потреби їх альтернативного вибору. Отже, непотрібним стає вивчення економіки як науки про ефективне використання обмежених ресурсів.
7. Чи вірно, що конкуренція має тенденцію до монополізму? Чому?
Відповідь: У конкурентній боротьбі перемагає той, хто найефективніше використовує ресурси у виробництві. Тим самим він може знизити ціну і, отримуючи більший обсяг збуту свого товару, відповідно отримуватиме й більший прибуток, витісняючи інших з ринку.
8. Послухайте уважно вислів одного з економістів: Бджола збирає нектар не для того, щоб запилювати квіти, вона бажає отримати мед. Та врешті, вона служить Інтересам квітів. Те ж саме відбувається і з підприємством”. Поясніть, до чого тут підприємство – і бджола?
Відповідь: Підприємство виготовляє товари та надає послуги не для того, щоб задовольняти потреби споживачів, а для того, щоб отримати прибуток. Але завдяки автоматизму ринкового регулювання, підприємство задовольняє потреби споживачів
9. Назвіть продукт, який почав свій шлях від сільського господарства до переробної промисловості і ціну якого контролює держава. (Хліб.)
10. Яку функцію виконують гроші, якщо їх віддають у банк під процент? (Нагромадження.)
11. Чи діє закон попиту на монополістичному ринку?
Відповідь: НІ, бо монополіст виробляє унікальний продукт, який не має близьких замінників, і тому споживачі змушені будуть його купувати навіть при збільшенні ціни на нього.
12. Чи є різниця між товаром і продуктом ?
Відповідь. Будь-який товар є продуктом, але не будь-який продукт може стати товаром, бо для цього він повинен мати суспільну цінність і бути виставлений на продаж на ринку, а не використаним для власного споживання.
13. Що станеться на товарному ринку з ціною на молоко, якщо збільшиться кількість корів І зменшаться доходи споживачів?
Відповідь: Ціна фактично не зміниться, бо збільшення кількості корів є позитивним чинником впливу на пропозицію, а зменшення доходів споживачів є негативним чинником впливу на попит. Ці чинники фактично компенсують дію один одного.
14. Як можна використати Internet в економіці і до чого це може призвести?
Відповідь: Сфери використання: реклама, торгівля, банківські послуги, послуги зв'язку, дистанційна освіта, проведення аукціонів, тендерів тощо. Наслідки: глобалізація та інформатизація економічних відносин, послаблення позицій роздрібної торгівлі та надання переваг Internet-магазинам, прискорення обігу грошової маси, доступність швидкого зв'язку і мобільності в управлінні компаніями тощо.
15. Продовжить прислів'я: “Хочеш втратити друга – ... (дай йому в борг гроші)”.
4-й раунд. “Комбінований”
Для урізноманітнення гри цей раунд складається з різних конкурсів і вікторин. За перемогу в кожному з них команда одержує 2 очка і можливий час вирішення завдань до 2 хв., оскільки завдання будуть більш складного характеру, порівняно з попередніми.
1. Вікторина “Ти мені – я тобі”.
Команди ставлять одна одній запитання, яке вони завчасно підготували супернику. Причому організатори гри повинні попередньо перевірити ці завдання. Вони мають бути не дуже складними І розрахованими на те, що гравці на базі своїх знань та досвіду зможуть за 1 –2 хв. відповісти на них.
2. Конкурс “Головоломка”.
Командам дають завдання скласти схему або таблицю.
- Скласти схему ринкового кругообігу товарів, ресурсів, грошей (див. мал.).
- Скласти порівняльну таблицю характерних рис економічних систем (див. табл. 1).
- Скласти таблицю різних видів ринку та їх характерних особливостей (див. табл. 2).

 

Таблиця 1
Типи економічних систем Позитивні риси Негативні риси
Ринкова
 Висока ефективність виробництва Кризи перевиробництва
 Широке застосування досягнень науки і техніки Безробіття і банкрутства
 Свобода господарської діяльності Поділ суспільства на бідних і багатих
 Приватна власність Затухання конкуренції
 Поліпшення асортименту І якості продукції Незацікавленість у фінансуванні розвитку науки культури, освіти, охорони природи
 Формування енергійного, ініціативного і відповідального робітника Егоїзм, індивідуалізм робітника
 Повна зайнятість Низька ефективність виробництва
Командно адміністративна Соціальний захист Низький рівень життя
 Стабільні тни Безініціативність робітника
 Можливість швидкого нагромадження виробничих ресурсів і перерозподілу їх в пріоритетні галузі Постійний дефіцит споживчих товарів

Таблиця 2
Характерна риса Досконала конкуренція Монополістична конкуренція Олігополія Досконала монополія
Кількість фірм дуже багато багато Декілька Одна
Тип продукту стандартизований диференційований Стандартизований або диференційований Унікальний
Контроль над ціною відсутній незначний, в доволі вузьких межах Обмежений взаємною залежністю, значний при таємній змові Значний
Умови вступу в галузь дуже легкі перешкоди відсутні порівняно легкі Наявні суттєві перешкоди Блоковано
Нецінова конкуренція відсутня значне використання реклами, торговельних марок, знаків дуже типова, особливо при диференціації продукту головним чином, реклама зв’язку з громадськими організаціями
Приклади сільськогосподарська продукція, ринок цінних паперів. Іноземної валюти, товарні біржі роздрібна торгівля, виробництво одягу, взуття, парфумів, система банківських послуг, станції технічного обслуговування Виробництво сталі, алюмінію, нафти, цементу, автомобілів, оператори мобільного зв’язку, ОПЕК місцеві підприємства комунального господарства, система зв'язку пошта, телеграф, телефон, виробництво військової техніки і зброї


3. Вікторина “Учень скаже, як зав'яже”.
Командам дають завдання пригадати 2 народних прислів'я або приказки, в яких ідеться про певне економічне поняття або явище
- Пригадайте 2 прислів'я або приказки про гроші
Можливі відповіді Коли гроші говорять – правда мовчить Не май 100 рублів, а май 100 друзів
- Пригадайте 2 прислів'я або приказки про працю (роботу)
Можливі відповіді Праця годує, а лінь марнує Хто не робить – той не їсть
4. Конкурс “Економічна загадка”
Хто з команд першим відгадає загадку, той одержить 1 очко Без рук, без ніг, без голови, а весь світ обійшли (Гроші)

5-й раунд. “Розв'яжи задачу”
Командам пропонують розв'язати економічні задачі на практичне застосування пройденого навчального матеріалу Задачі мають бути не дуже складного рівня, щоб гравці змогли за 2 хв. зробити необхідні обчислення і записи. За кожну правильно розв'язану задачу команді дають 2 очка.
І. На яку суму треба видати кредит підприємству на умовах 40% річних, щоб через 3 місяці з моменту кредитування отримати гроші в обсязі 3300 грн.?
II. За 3 дні роботи кондитер виготовив 120 виробів. Після цього вій використав новий пристрій, в результаті застосування якого продуктивність праці кондитера збільшилася на 10 вир./день. Яку кількість виробів він виготовив її 10 днів роботи?
III. Підприємець видав банку 4-місячний вексель на суму 2000 грн. Ставка дисконту дорівнює 9%. Необхідно визначити, яку суму він отримав у банку?
IV Для потреб господарської діяльності фірма хоче отримати в банку 9000 гривень на 6 місяців Банк пропонує дисконтний вексель Із ставкою дисконту 20% Визначити, скільки коштуватиме користування 9000 грн. протягом 6 місяців, згідно з цим дисконтним векселем?
V Фірма отримала кредит в розмірі 100 тис грн. на таких умовах повернути через рік 60 тис грн. і ще через рік – 81 тис грн. Під яку ставку відсотку банк видав кредит?
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ГРИ
Після закінчення 5 раунду ведучий оголошує підсумковий рахунок гри Ту команду, яка виграла в 3 раундах, оголошують переможцем І їй вручають приз, крім того, всі члени цієї команди отримують відмінні оцінки з економіки

Search:
загрузка...

Наскільки актуальна повість Гобсек сьогодні?

Цитати до образу Мартина Борулі

Філософія середньовіччя - теологія

вислови про сутність пед майстерності

принципи і методи психологічної науки взаємозв язок між ними

чи зробило золото когось щасливим гобсек

Скачать твір на тему "Людина починається з родини" за повістю "Кайдашева сімя"

чинники виробництва субєктивний та обєктивний

твір захар беркут патріот київської землі твір

виховна година на тему дружбаУкраинская Баннерная Сеть
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010