.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Засоби, що впливають на центральну нервову систему 


Засоби, що впливають на центральну нервову систему

Засоби для наркозу – це засоби, в результаті введення яких в організм виникає стан наркозу (від грец. narcosis – оніміння).
Наркоз – це оборотне пригнічення центральної нервової системи, яке супроводжується знепритомленням, втратою больових та інших видів чутливості, пригніченням рефлекторної активності і розслабленням скелетних м'язів за умови збереження серцево-судинної діяльності і дихання.
Наркоз – один із методів загального знеболення.
Фармакодинаміку засобів для наркозу остаточно не вивчено. Усі препарати порушують синаптичну передачу в ЦНС. За послідовністю пригнічення ЦНС виділяють чотири стадії наркозу:
I. Стадія анальгезії. Спочатку знижується больова чутливість, а потім додається амнезія. Інші види чутливості, тонус скелетних м'язів і рефлекси збережені.
II. Стадія збудження. Ця стадія характеризується мовною та руховою активацією, підвищенням AT, порушенням дихання, підсиленням усіх рефлексів (можлива зупинка серця, блювання, бронхо- і ларингоспазм).
III. Стадія хірургічної анестезії. У пацієнта відсутні всі види чутливості, пригнічені рефлекси м'язів; відновлюється нормальне дихання, стабілізується AT. Зіниці розширені, очі відкриті. На цій стадії виділено чотири рівні.
IV. Стадія відновлення функцій ЦНС. Спочатку відновлюються функції спинного мозку, а потім функції кори великих півкуль.

Класифікація препаратів для наркозу
1. Засоби для інгаляційного наркозу:
а)  леткі рідини – ефір, фторотан (галотан), метоксифлуран, десфлуран, енфлуран, ізофлуран тощо;
б)   гази – азоту закис, циклопропан тощо.
2. Засоби для неінгаляційного наркозу:
а)    порошки у флаконах – тіопентал-натрій, кеталар (кетамін, каліпсол);
б)  розчини в ампулах – натрію оксибутират, пропанідид (сомбревін), тропофол (диприван).

Загальна характеристика засобів для інгаляційного наркозу:
– уводять за допомогою спеціальної апаратури;
– наркоз легко керується;
– більшість препаратів справляють подразливу дію на слизові оболонки дихальних шляхів, спричинюють відчуття ядухи, травмують психіку пацієнта;
– потрапляють в атмосферу і можуть мати шкідливий вплив на медичний персонал.
Ефір для наркозу – летка рідина з різким запахом, що швидко руйнується на світлі, тому необхідно перевіряти якість перед застосуванням. Температура кипіння – 35 °С. Вогненебезпечний. Ефір добре розчиняється у воді, жирах та ліпідах. Є сильним анестезувальним засобом. Має широкий спектр наркотичної дії і великий коефіцієнт безпеки застосування.
Побічні явища:
– виразна стадія збудження;
– сприяє звільненню катехоламінів, що може призвести до, аритмії, підвищенню рівня глюкози в крові;
– після наркозу можуть з'явитися нудота, блювання і закрепи;
– унаслідок швидкого випаровування ефіру з поверхні дихальних шляхів можуть розвинутися пневмонії;
– у дітей може спричинити судоми. Для їх усунення використовують тіопентал.
Фторотан (галотан) – летка рідина. Руйнується на світлі, температура кипіння – 50 °С. Фторотан не горить і в суміші з ефіром запобігає горінню останнього. Фторотан погано розчиняється у воді, але добре – в жирах та ліпідах. Фторотан сильний анестетик (перевищує властивості ефіру як анестетика втричі, а азоту закис – у 50 разів), але справляє помірну анальгетичну дію.
Побічні явища:
– пригнічення дихання;
– аритмія серцевих скорочень, пов'язаних зі збудженням  -адренорецепторів міокарда, тому під час наркозу не можна вводити атропін і катехоламіни (адреналін, норадреналін). У разі появи аритмії вводять  -адреноблокатори (анаприлін);
– серцева недостатність;
– артеріальна гіпотензія;
– психічні зміни;
– гепатотоксичний, нефротоксичний, мутагенний, канцерогенний і тератогенний ефекти;
– в осіб, що працюють з фторотаном, можуть бути алергійні реакції.
Ізофлуран, ефлуран, десфлуран справляють менший вплив на серцево-судинну систему.
Азоту закис – газ, що не вибухає, але підтримує горіння. Препарат не подразнює слизові оболонки дихальних шляхів. Вводять у суміші 80% азоту закису та 20% кисню. Анестезія настає через 3–5 хв. Стадії збудження немає. Наркоз поверхневий, тому азоту закис використовують для базисного наркозу і нейролептоанальгезії. Використовують препарат для знеболювання при тяжких травмах, гострому панкреатиті, інфаркті міокарда, під час пологів тощо.
Побічні явища:
– зрідка – нудота, блювання, аритмії серцевих скорочень, артеріальна гіпертензія;
– гіпоксія – виникає внаслідок тривалого введення азоту закису.
Важливо підтримувати вміст кисню в газовій суміші на рівні не менше ніж 20%. Після закінчення подачі азоту закису продовжують давати кисень протягом 4–5 хв.

Загальна характеристика засобів для неінгаляційного наркозу:
– вводять внутрішньовенне, внутрішньом'язово або ректально;
– наркоз настає відразу без стадії збудження;
– не забруднює атмосферу;
– наркоз погано керується.

Класифікація засобів для інгаляційного наркозу за тривалістю дії:
– препарати короткої тривалості дії (тривалість наркозу 5–10 хв): пропандид (сомбревін), кетамін (кеталар, каліпсол), альтезин, диприван;
– препарати середньої тривалості дії (тривалість наркозу 20–40 хв): тіопентал-натрій, гексенал;
– препарати довгої тривалості дії (тривалість наркозу 90–120 хв): натрію оксибутират.
Тіопентал-натрій – порошок жовтуватого або жовтувато-зеленого кольору, легко розчинний у воді. Розчин готовлять ex tempore на стерильній воді для ін'єкцій. Вводять внутрішньовенно (повільно) або ректально (дітям). Наркоз настає відразу і триває 20 хв.
Побічні явища:
– артеріальна гіпотензія;
– ларингоспазм, бронхоспазм, рефлекторна зупинка серця;
– підсилення секреції бронхіальних залоз.
Натрію оксибутират – білий порошок, легко розчинний у воді. Випускається в ампулах 20% по 20 мл. Вводять внутрішньовенно повільно, зрідка – внутрішньом'язово або внутрішньо. В результаті внутрішньовенного введення настає стадія наркозу через 30 хв і триває 2–4 год.
Побічні явища:
– рухове збудження, судомні тремтіння кінцівок і язика – внаслідок швидкого внутрішньовенного введення;
– блювання;
– рухове і мовне збудження під час виходу з наркозу.
Кетамін (кеталар, каліпсол) – білий порошок, легко розчинний у воді і спирті. Кетамін призводить до дисоційованої загальної анестезії, яка характеризується кататонією, амнезією і анальгезією. Кетамін вводять внутрішньовенно або внутрішньом'язово. Тривалість наркозу – 10–15 хв залежно від способу введення. Застосовують препарат для введення в наркоз, а також для його підтримання. Кетамін можна використовувати також амбулаторне під час короткочасних хірургічних втручань.
Побічні явища:
– артеріальна гіпертензія, тахікардія;
– підвищення внутрішньочерепного тиску;
– гіпертонус; м'язовий біль;
– галюцинаторний синдром (хворі потребують спостереження після операції).
Кетаміновий наркоз не слід застосовувати хворим з порушенням психіки та епілепсією.
Пропанідид (сомбревін) вводять внутрішньовенно повільно. Наркоз настає через 20–40 с і триває 3–5 хв. Використовують препарат для введення в наркоз, а також в амбулаторних умовах під час короткотривалих операцій і для діагностичних досліджень (біопсія, зняття швів, катетеризація).
Побічні явища:
– брадикардія, артеріальна гіпотензія, серцева недостатність;
– бронхоспазм, анафілактичний шок;
– тромбофлебіт.

Особливості роботи із засобами для наркозу:
– тіопентал-натрій та інші барбітурати не можна змішувати в одному шприці з кетаміном, дитиліном, пентаміном, аміназином і піпольфеном, оскільки внаслідок фізико-хімічної взаємодії утворюється осад.

Заходи запобігання ускладненням унаслідок застосування засобів для наркозу:
– вибухонебезпечні речовини комбінують з фторотаном;
– неінгаляційні анестетики комбінують з інгаляційними засобами для наркозу, щоб зменшити або усунути стадію збудження, відчуття ядухи, психічну травму;
– перед наркозом для зменшення рефлекторних реакцій і обмеження секреції залоз пацієнтам роблять премедикацію (підготовку до операції) – вводять атропін (або інший м-холіноблокатор); для усунення болю – анальгетики (фентаніл, промедол тощо), для посилення розслаблення скелетних м'язів – міорелаксанти (губо-курарин); для зменшення проявів алергії – антигістамінні (димедрол, Ігіпольфен) препарати. Для премедикації призначають також транквілізатори, нейролептики, гангліоблокатори, клофелін та інші лікарські засоби.

 
Засоби для наркозу
Назва препарату Форма випуску Спосіб застосування
Засоби для інгаляційного наркозу
Ефір для наркозу (Aether pro narcosi)  Флакони по 100 і 150 мл 2–4 об.% – анальгезія та втрата свідомості;
5–8 об.% – поверхневий наркоз;
10-12 об.% – глибокий наркоз.
Інгаляційне
Фторотан (Phthorothanum)  Флакони по 50 мл 3–4 об.% – для введення в наркоз;
0,5–2 об.% – для підтримки хірургічної стадії наркозу.
Інгаляційне
Азоту закис (Nitrogenium oxydulatum)  Стальний балон 70-80 об.%.
Інгаляційне
Засоби для неінгаляційного наркозу
Пропанідид (Propanididum)  Ампули по 10 мл 5% розчину Внутрішньовенне 0,005-0,01 г/кг
Тіопентал-натрій (Thiopentalum-natrium)  Флакони по 0,5 і 1 г Внутрішньовенне 0,4-0,6 г
Натрію оксибутират (Natrii oxybutyras)  Порошок; ампули по 10 мл 20% розчину; 5% сироп у флаконах по 400 мл Внутрішньовенне 0,07-0,12 г/кг; внутрішньо 0,1–0,2 г/кг
Кетамін (Ketaminum)  Флакони по 20 мл (з умістом в 1 мл 0,05 г препарату) Внутрішньом'язово 0,006 г/кг; внутрішньовенне 0,002 г/кг
Спирт етиловий при місцевому застосуванні дає виразний антисептичний, а також подразливий та в'яжучий ефект (див. лекцію № 3). Резорбтивна дія препарату проявляється пригніченням ЦНС, що є причиною гострих і хронічних отруєнь при вживанні спиртних напоїв. Спирт етиловий при внутрішньому застосуванні швидко всмоктується (особливо натще) в основному в тонкій кишці і приблизно 20% – у шлунку. В організмі 90% етилового спирту підлягає біотрансформації до вуглекислого газу і води. Окиснюється в печінці з виділенням енергії (7,1 ккал/г). Спирт етиловий у незміненому вигляді виділяється легенями, нирками і потовими залозами.
Пригнічувальна дія спирту етилового залежно від концентрації в крові і тканинах мозку має 3 стадії:
– стадію збудження;
– стадію наркозу;
– агональну стадію.
Як засіб для наркозу спирт етиловий не використовують, оскільки він має неширокий спектр наркотичної дії, а також спричинює виражену стадію збудження. Слід зазначити його дію на центри терморегуляції, яка проявляється підвищенням тепловіддачі за рахунок розширення судин шкіри, що вказує на пригнічення судинно-рухового центру. Ось чому на холоді спирт етиловий сприяє переохолодженню.
Спирт етиловий підсилює секреторну активність слинних та шлункових залоз. Активність пепсину за низьких концентраціях (до 10%) спирту не змінюється, а при збільшенні концентрації знижується. Спирт етиловий 40% пригнічує не тільки секрецію соляної кислоти, але і травну активність шлункового соку.
Застосування резорбтивної дії спирту етилового:
– парентеральне годування хворих на кахексію, що перебувають у критичному стані. Додають 5% розчину етанолу в протишокові рідини;
– при отруєнні спиртом метиловим вводять у вену у вигляді 10% розчину;
– припинення передчасних пологів.
Унаслідок тривалого застосування виникає звикання та лікарська залежність (психічна і фізична).
Гостре отруєння спиртом етиловим відбувається при його концентрації 3–4 г/л і характеризується ознаками глибокого пригнічення ЦНС. Стадію ейфорії та збудження змінює кома. Потерпілі втрачають свідомість, знижується температура тіла, шкіра стає вологою, холодною на дотик, пульс частий, слабкого наповнення, з'являється асфіксія, ціаноз, знижується серцева діяльність, можливі судоми, марення, мимовільне виділення сечі та калу. Смерть настає від паралічу дихального центру і зниження серцевої діяльності.

Під час лікування гострого отруєння спиртом етиловим слід:
– запобігти припиненню дихання і аспірації блювотними масами;
– для підтримання функції серцево-судинної системи призначають серцеві глікозиди;
– якщо збережена функція нирок, проводять форсований діурез за допомогою фуросеміду;
– вводять препарати: натрію гідрокарбонат (для усунення ацидозу), глюкозу з інсуліном (для окиснення спирту) тощо.
Хронічне отруєння (алкоголізм) характеризується звиканням, психічною і фізичною залежністю, синдромом абстиненції. Постійне тривале застосування алкоголю призводить до порушення функції внутрішніх органів і систем. У вагітних вживання спиртних напоїв може стати причиною алкогольного синдрому плода: мікроцефалія, затримка розумового розвитку дитини аж до олігофренії, м'язова гіпотонія, аномалія розвитку серця і статевих органів. Особливо небезпечний період з 4-го по 10-й тиждень вагітності.
Серед фармакологічних засобів для лікування алкоголізму ефективним є тетурам (дисульфірам, антабус). Суть лікування полягає у тому, що коли призначають тетурам разом з 20–30 мл горілки, порушується окиснення спирту на рівні ацетальдегіду, у пацієнта з'являються гіперемія обличчя, артеріальна гіпотензія, тахікардія, підвищення потовиділення, порушення дихання, блювання, страх смерті. Це може тривати від 30 хв до декількох годин. Таким чином у пацієнта виробляється відраза до алкоголю. Тетурам не призначають особам віком понад 50 років, при серцево-судинних захворюваннях, патології печінки, нирок і обміну речовин.
Є пролонгована форма тетураму – стерильні таблетки для імплантації еспераль. У деяких випадках з метою негативної реакції на алкоголь також використовують блювотний засіб – апоморфін, різні психотропні засоби. Але поки що ефективних лікарських засобів для лікування алкоголізму немає.

Search:
????????...

закони множення

твори на тему прийшла осінь

малюнки на тему безпека та мир в україні

моральні уроки комедії мольєра міщанин шляхтич

Оборона Буші повністю

Оборона Буші повністю

Твір про космос

Єгипет середне царство

Твір про космос

чим буржуазія відрізнялася від феодалів скорочено?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010