.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
страхові пенсії - страхування пенсій це 


страхові пенсії

Зміст

 

Вступ 3

1. Пенсії за віком 5

2. Розмір пенсій за віком 8

3. Пенсії по інвалідності 8

4. Пенсії в разі втрати годувальника 9

5.Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії 11

6. Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії 12

Висновки 15

Список використаної літератури: 16

 

 

 

Вступ

 

З липня 2003 року в Україні триває пенсійна реформа, якою передбачено трирівневу систему пенсійного забезпечення. Це система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, накопичувальна складова, ще не введена в дію, та недержавне пенсійне страхування. В поданій роботі я хочу розглянути саме третій рівень пенсійного забезпечення, схему накопичення внесків, їх зберігання та збільшення за рахунок інвестування коштів в підприємства промислової та інших галузей економіки. Розглянути також доцільність існування такого ступеню пенсійного забезпечення, як недержавне, та довести відповідність чи навпаки, невідповідність існуючих на даний момент недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) існуючому законодавству.

Згідно з законодавством, недержавне пенсійне забезпечення – це процес накопичення грошових коштів фізичними особами за рахунок відрахувань від заробітної плати або інших внесків на рахунках спеціальних фондів з метою їх подальшого збільшення та здійснення грошових виплат учасникам після досягнення ними пенсійного віку.

Станом на 1 жовтня 2004 року в Україні зареєстровано 26 недержавних пенсійних фондів, зокрема, 4 корпоративних, 2 професійних та 20 відкритих.

На Донбасі утворено 2 НПФ – 1 відкритий та 1 корпоративний.

Залучення коштів до фондів впроваджується на засадах добровільного перерахування коштів громадян за рахунок відрахувань від зарплати у пенсійні фонди. На даний момент використовуються різні ставки відрахувань на різних підприємствах. Зокрема, Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення” передбачено, що величина відрахувань не повинна перевищувати 10% від суми заробітної плати громадянина (вкладника фонду).

Недержавні пенсійні фонди є важливим чинником в економіці держави. Це стосується, зокрема, залучення коштів до розвитку підприємств та інвестування коштів у різні рівні економіки.

Страхові пенсії – це щомісячні грошові виплати в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, яку отримує застрахована особа в разі досягнення пенсійного віку чи визнання її інвалідом, або отримують члени її сім’ї у випадках, передбачених законом.

Розрізняють наступні види страхових пенсій:

? за віком

? по інвалідності

? у зв’язку з втратою годувальника.

 

1. Пенсії за віком

 

Пенсія за віком як вид соціального забезпечення має ознаки, котрі відрізняють її від інших соціальних виплат. По-перше, вона призначається довічно, по-друге, право на отримання цієї пенсії обумовлюється страховим стажем, по-третє, пенсія призначається особам, котрі досягли певного віку.

Пенсії за віком  можуть призначатись на  загальних і пільгових підставах.

За  загальним правилом, особи  мають  право  на  призначення пенсії за віком після досягнення  чоловіками  60  років, жінками - 55 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років.

Діючим законодавством передбачено велику кількість пільгових підстав пенсійного забезпечення, з яким пов’язане  зниження пенсійного віку і тривалості страхового стажу.

Пільгові умови пенсійного забезпечення можна об’єднати  в декілька груп:

? В зв’язку з особливими умовами праці та за певними посадами.

Пенсійне  забезпечення  застрахованих осіб,  які працювали або працюють на  підземних  роботах,  на  роботах  з  особливо шкідливими  і  особливо  важкими  умовами  праці  за  списком  N 1 та  на  інших  роботах  із  шкідливими  і важкими умовами праці за списком  N  2  виробництв,  робіт,  професій,  посад і показників, затверджених  Кабінетом  Міністрів  України, та за результатами атестації робочих місць,  на посадах,  що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах або за  вислугу років, здійснюється  згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди. До запровадження пенсійного забезпечення через професійні  та корпоративні фонди вищевказаним особам, пенсії призначаються за нормами закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” в разі досягнення пенсійного віку  та наявності трудового стажу,  передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпечення". У цьому випадку розміри  пенсій  визначаються  відповідно до закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

? Жінкам:

Жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку,  а також матері інвалідів з дитинства,  які виховали дітей до восьмирічного віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, за наявності не менше 15 років  страхового  стажу.

Жінки, які працюють в сільському господарстві та виховали 5 і більше дітей до 14-річного віку мають право на пільгову пенсію незалежно від віку і трудового стажу.

Жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, доярки, свинарки, за умови виконання встановлених норм обслуговування, зайняті на вирощуванні, збиранні та обробці тютюну, в текстильному виробництві на роботах, передбачених відповідним списком.

? За станом здоров’я;

Особи, хворі на гіпофізарний    нанізм    (ліліпути), диспропорційні карлики  мають  право  на  призначення  дострокової пенсії  за  віком,  але  не  раніше  ніж за 15 років до досягнення пенсійного  віку,   за наявності  в  чоловіків  не  менше 20 років страхового стажу для чоловіків, а для жінок не менше 15 років страхового стажу.

Інваліди  по  зору  I групи - сліпі  та інваліди з  дитинства I групи  мають  право  на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 10 років для чоловіків  і  за  15  років  для жінок  до  досягнення  пенсійного  віку,    за наявності не менше 15 років страхового  стажу  в чоловіків і не менше 10 років страхового стажу в жінок.

? За вислугу років.

Законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” такого виду пенсій не передбачено.  Таке пенсійне забезпечення  повинно здійснюватись через професійні та корпоративні фонди. А до запровадження пенсійного забезпечення через професійні  та корпоративні фонди, пенсійне  забезпечення  застрахованих осіб,  які працювали на посадах,  що дають право на призначення пенсії  за  вислугу років, здійснюється   відповідно  до законодавства,  що діяло раніше, тобто в разі досягнення пенсійного віку  та наявності трудового стажу,  передбаченого Законом України "Про пенсійне забезпечення". Але, у цьому випадку розміри  пенсій  визначаються  відповідно до закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Право на отримання таких пенсій мають:

1. Працівники цивільної авіації:

Працівники льотного і льотно-випробного складу; працівники, котрі здійснюють управління повітряним рухом (диспетчери), працівники інженерно-технічного складу, бортпровідники.

Для працівників льотного і льотно-випробного складу єдиною умовою призначення пенсії є наявність спеціального стажу (чоловіки 25, жінки 20 років). Для авіадиспетчерів і працівників інженерно-технічного складу і бортпровідників - необхідно виконання ще двох умов – досягнення пенсійного віку і наявність загального і спеціального трудового стажу

? особи, які здійснюють організацію перевезень і забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені;

? водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у рудниках на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи;

? плавсклад морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості;

? докери , механізатори на вантажно-розвантажувальних роботах в портах;

? працівники експедицій, загонів, дільниць, бригад, безпосередньо зайнятих у пошукових, геологорозвідувальних, лісовпорядних, пошукових, геофізичних роботах;

? робітники зайняті на лісозаготівлі та лісосплаві;

? спортсмени – заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу, члени збірних команд;

? працівникам освіти, охорони здоров’я, соціального захисту і культури

 

2. Розмір пенсій за віком

 

Розмір пенсій за віком не обмежується і залежить від розміру заробітку та тривалості страхового стажу.

Особі,  яка  набула  права на пенсію за віком,  але після досягнення пенсійного віку виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього строку,  пенсія за віком  призначається в підвищеному розмірі за  кожний  повний рік страхового  стажу  після  досягнення  пенсійного  віку  в  порядку, визначеному ст.29 закону “Про загальнообов’язкове держане пенсійне страхування”.

 

3. Пенсії по інвалідності

Пенсія  по  інвалідності  призначається  в  разі  настання інвалідності,    що   спричинила   повну   або   часткову   втрату працездатності внаслідок загального  захворювання  (в  тому  числі каліцтва,  не пов'язаного з роботою,  інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу відповідної тривалості.

Пенсія  по   інвалідності   від   нещасного   випадку   на виробництві  та професійного захворювання призначається відповідно до Закону  України  "Про  загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Причина, група,  час  настання інвалідності,  строк,  на який  встановлюється інвалідність, визначаються органом медико-соціальної експертизи згідно із законодавством.

Пенсії  по інвалідності внаслідок загального захворювання призначаються за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності:

o до досягнення особою 23 років включно - 2 роки;

o від 24 років до досягнення особою 26 років включно - 3 роки;

o від 27 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

o для осіб 32 років і старших - 5 років.

Пенсія по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання призначається незалежно від тривалості трудового (страхового) стажу.

Пенсія по  інвалідності  залежно   від   групи   інвалідності призначається в таких розмірах:

1. інвалідам I групи - 100 відсотків пенсії за віком;

2. інвалідам II групи  -  90  відсотків  пенсії  за віком;

3. інвалідам  III  групи  -  50  відсотків  пенсії  за віком.

Пенсія по    інвалідності   призначається   на   весь   строк встановлення інвалідності. Інвалідам - чоловікам старше 60 років і жінкам  старше  55  років  пенсії  по  інвалідності  призначаються довічно.  Повторний огляд цих інвалідів провадиться тільки  за  їх заявою.

 

4. Пенсії в разі втрати годувальника

 

Пенсія  в разі  втрати годувальника – це щомісячна виплата непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які  були на його утриманні.

Сім’ї годувальника, який помер від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також сім’ї померлого пенсіонера, пенсія призначається незалежно від страхового стажу годувальника. Пенсія в разі втрати годувальника, який помер від загального захворювання призначається, якщо годувальник на день смерті мав стаж, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності.

Батьки і  чоловік  (дружина)  померлого,  які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні.

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

1) чоловік (дружина),  батько,  мати,  якщо вони є інвалідами або  досягли  пенсійного  віку;

2) діти  (у  тому  числі  діти,  які  народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника,  які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років;

Діти, які  навчаються  за  денною  формою  навчання  у  вищих навчальних     закладах     I-IV     рівнів     акредитації     та професійно-технічних  навчальних  закладах,  до  закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років,  та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні;

3) чоловік  (дружина),  а  в  разі  їх  відсутності  - один з батьків  або  брат  чи  сестра,   дідусь   чи   бабуся   померлого годувальника незалежно від віку і працездатності,  якщо він (вона) не працюють і  зайняті  доглядом  за  дитиною  (дітьми)  померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Усиновлені  діти мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми.

Пенсії  у  зв'язку  з  втратою  годувальника,  який  помер внаслідок  нещасного  випадку  на  виробництві  або   професійного захворювання,  призначаються  відповідно  до  Закону  України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  від  нещасного випадку   на   виробництві   та   професійного  захворювання,  які спричинили втрату працездатності".

Пенсія  у  зв'язку  з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного  члена  сім'ї  -  50  відсотків пенсії   за  віком  померлого  годувальника;  на  двох  та  більше непрацездатних членів  сім'ї  -  100  відсотків  пенсії  за  віком померлого   годувальника,   що  розподіляється  між  ними  рівними частками.

Пенсія  у  зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період,  протягом якого  член  сім'ї  померлого  годувальника вважається  непрацездатним,  а  членам  сім'ї,  які  досягли  пенсійного  віку - довічно.

На всіх членів сім'ї,  які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія.   На   вимогу   члена   сім'ї  із  загальної  суми  пенсії виділяється його частка, яка виплачується окремо.

 

5.Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

 

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які  60  календарних  місяців страхового стажу  підряд  до 1 липня  2000  року,  незалежно  від  перерв,  та  за  весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. У разі якщо  страховий  стаж  становить  менший  період,  ніж передбачено  абзацом  першим цієї частини,  враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж. За вибором особи,  яка звернулася за пенсією,  з періоду,  за який  враховується  заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за умови,  що зазначений  період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000   року   враховується   для  обчислення  пенсії  на  підставі документів про  нараховану  заробітну  плату  (дохід),  виданих  у порядку,  встановленому  законодавством,  а  за  період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року - за даними,  що  містяться  в системі персоніфікованого обліку.  До заробітної    плати   (доходу)   для   обчислення   пенсії враховуються:

1) суми виплат  (доходу),  отримуваних  застрахованою  особою після набрання чинності  Законом “про Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,  з яких згідно із цим законом були фактично обчислені та сплачені страхові внески до  Пенсійного фонду  в  межах  встановленої законодавством максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески;

2) суми виплат (доходу),  отримуваних застрахованою особою до набрання чинності вказаним Законом,  у межах сум,  на які відповідно до законодавства,  що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне  страхування  або  збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, а за періоди до запровадження обмеження максимального розміру  заробітної плати (доходу),  з якої сплачувалися зазначені внески (збір),  - у межах сум, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, включалися до заробітної плати, з якої обчислювалася пенсія  відповідно  до  Закону України "Про пенсійне забезпечення";

 

6. Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

 

Заява  про  призначення  (перерахунок)  пенсії  або про її відстрочення та необхідні документи подаються  до  територіального органу  Пенсійного  фонду  або  до  уповноваженого  ним  органу чи уповноваженій особі в порядку,  визначеному правлінням  Пенсійного фонду  за  погодженням  із  спеціально  уповноваженим  центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Заява про призначення пенсії за  віком  може  бути  подана застрахованою  особою  не  раніше  ніж  за  місяць  до  досягнення пенсійного віку.

Пенсія  призначається  з  дня  звернення за пенсією,  крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку:

1) пенсія за віком призначається з дня,  що  настає  за  днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

2) пенсія по інвалідності призначається  з  дня  встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності;

3) пенсія у зв'язку з втратою  годувальника  призначається  з дня,  що  настає  за днем смерті годувальника,  якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з  дня смерті годувальника.

Документи  про  призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з  дня їх  надходження  приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.

Під  час  перебування  пенсіонера  на  повному  державному утриманні  у  відповідній  установі (закладі)   йому  виплачується 25 відсотків  призначеної  пенсії.  У  випадках,  якщо розмір його пенсії перевищує  вартість  утримання,  виплачується  різниця  між пенсією   і   вартістю   утримання,  але  не  менше  25  відсотків призначеної пенсії. Якщо у пенсіонера,  який перебуває у відповідній  установі (закладі)  на повному державному утриманні,  є непрацездатні члени сім'ї,   які перебувають  на  його  утриманні,  пенсія  виплачується  в  такому порядку: 25 відсотків пенсії - самому пенсіонерові, а інша частина пенсії,  але  не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії зазначеним членам сім'ї.

Дітям-сиротам  за період перебування на повному державному утриманні пенсія у зв'язку з втратою годувальника  виплачується  в повному  розмірі  та  перераховується  на  їхні особисті рахунки у банку. Іншим дітям, які перебувають на повному державному утриманні, виплачується  50  відсотків призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника та перераховується на їхні особисті рахунки у  банку. При цьому частина пенсії,  що залишилася після виплати суми пенсії у зв'язку з втратою годувальника,  перераховується на  банківський рахунок  установи,  де  ця  дитина перебуває на повному державному утриманні,  і спрямовується виключно на поліпшення умов проживання дітей у цих установах.

З пенсії може бути відраховано не більш як  50  відсотків  її розміру:  на  утримання членів сім'ї (аліменти),  на відшкодування збитків  від  розкрадання  майна  підприємств  і  організацій,  на відшкодування  пенсіонером  шкоди,  заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я,  а також у зв'язку зі смертю потерпілого, на повернення   переплачених  сум  заробітної  плати  в  передбачених законом випадках.

З усіх інших видів стягнень може бути відраховано не більш як 20 відсотків пенсії.

У разі  смерті  пенсіонера   особам,   які   здійснили   його поховання,  виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

 

Висновки

 

Щодо перспектив розвитку пенсійного страхування, то необхідно відзначити, що вже станом на 14 травня 2004 року в Україні було зареєстровано 22 недержавних пенсійних фонди, участь в яких приймають у ролі вкладників більше 31 тисячі осіб. Створено Національну Асоціацію Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів (НААНПФ). Контроль за діяльністю фондів забезпечується не тільки державними установами, але й іноземними спостерігачами за розвитком пенсійної реформи в Україні, а також журналістами, що також ретельно відстежують розвиток цієї нової для нашої держави справи.

В перспективі також передбачається створення центрів громадського контролю за надходженням, використанням та сплаті коштів фонду. Це, на мою думку, дуже потрібний, навіть необхідний крок в умовах нашої економіки. Бо це забезпечить прозорість та доцільність використання коштів фондів, неможливість їх тіньового використання.

 

Список використаної літератури:

 

1. Александрова Марина Михайлівна Страхування.- К.: ЦУЛ, 2002.- 208с.

2. Александрова, Марина Михайлівна Страхування: Навч.-метод.посіб.- К.: ЦУЛ, 2002.- 208с.

3. Виплати з фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.- Х.: Фактор, 2006.-

4. Внески до фондів соціального страхування.- Харків: Фактор, 2005.- 110с.

5. Нагорна Інна Юріївна Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Страхування".- Запоріжжя: , 2003.- 32с.

6. Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку.- К.: , 1999.- 96с.

7. Соціальне страхування.- Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-Клуб", 2002.- 96с.

8. Стожок Людмила Григорівна Страхування.- К.: Ун-т "Україна", 2005.-

Search:
????????...

Особливості розвитку античної філософії в елліністичний період

війна всіх проти всіх

Свидницький Люборацькі

план-конспект уроку чоловічі образи в романі Панаса мирного хіба ревуть воли як ясла повні

план-конспект уроку чоловічі образи в романі Панаса мирного хіба ревуть воли як ясла повні

Максим Гудзь

"зображення покріпачення України" в романі "хіба ревуть воли"

план-конспект уроку образ Чіпки в романі Панаса мирного хіба ревуть воли як ясла повні

образ Максим Гудзь

образ Максим Гудзь?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010