.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Macro Carrier 


Macro Carrier
План
І. Методологічна частина.
Проблема дослідження.
Мета дослідження.
Завдання дослідження.
Гіпотези.
Спосіб збору інформації.
І І.. Методична частина.
Анкета.
Результати анкетування.
Висновки.1. Проблема дослідження.
В житті сучасного суспільства особливо гостро постала проблема пов»язана з наркоманією. Особливо велике росповсюдження ця негативна звичка отримала в середовищі молоді. Наркоманія негативно впливає не тільки на життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особи окремо. На даний час ця проблема стала дійсно-таки глобальною. По статистичним даним, розповсюдження такої негативної звички як наркоманія в великих маштабах, в окремих країнах, пов»язано з нестабільністю політичної та економічної ситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного та політичного механізмів. Відносно нашої країни ця проблема є особливо актуальною і розповсюдження її пов»язано з низькою кльтурою суспільства. З даною проблемою повинно боротися не тільки суспільство, але й кожна людина повинна усвідомлювати длю себе велику шкоду від наркоманії і намагатися боротися з цією негативною звичною. Тільки після цього можна говорити про рішення поставленої проблеми. Тому я вирішив провести дане соціологічне дослідження, щоб наочно побачити росповсюдження наркоманії серед молоді, так як молодь являється основою нашого суспільства.

2. Мета дослідження.
Мета мого соціологічного дослідження полягає в вивченні росповсюдження наркоманії серед молоді. А також метою даного соціологічного дослідження є зібрати якомога більше інформації про поставлену проблему.

3. Завдання дослідження.
Завданням мого соціологічного дослідження є за допомогою соціологічного опитування зібрати інформацію про наркотики та наркоманію і з»ясувати причини росповсюдження наркоманії , та шляхи вирішення даної проблеми.

4. Гіпотези.
Я вважаю, що наркоманія глибоко вкоренилась серед молоді.
Більшість випадків вживання наркотичних засобів молодими людьми пов»язане з ціллю підвищити свій настрій, а причиною, через яку вони почали вживати наркотики є бажання попробувати.
Молодь якщо починае вживати наркотики, то ще не досить в зрілому віці.
Наркотики – це порок якого важко позбутися.
Також я вважаю, що наркотичні засоби сильно шкодять здоров»ю.

5. Спосіб збору інформації.
Своє дослідження я проводив за допомогою соціологічного опитування.
Генеральною сукупністю мого соціологічного опитування являється вся молодь у віці від 15 до 23 років. Вибіркова сукупність дорівнює 30 осіб: 20 чоловічої статі та 10 жіночої. Я провів вибіркове дослідження за допомогою анкетування і не претендую на високу репрезентативність отриманих даних. Даним соціологічним дослідженням я хочу звернути увагу суспільства на дану проблему.


Шановний друже!
Я прошу виділити небагато часу до моєї анкети і відповісти на декілька неважких запитань, щоб допомогти моєму дослідженню. Прошу відповідати часно. Анонімність та конфіденційність гарантую. Більшість питань підсвідомлюють однозначну відповідь, тільки там, де є вказівки можливі декілька варіантів відповіді. питання, що не відносяться до вас можна пропускати.
Завчасно дякую!


1. Чи вживали Ви коли небудь нехай навіть слабкий наркотик?
а) так.
б) ні.

2. В якому році Ви спробували вперше наркотики?
а) до 15 років.
б) від 16 до 20 років.
в) після 20 років.

3. Через яку причину Ви вирішили вжити наркотики?
а) вплив компанії.
б) спроба зняти стрес.
в) бажання попробувати.
г) свій варіант відповіді________________________
_________________________________________________

4. Які найсильніший наркотик Ви вживали (вживаєте)?
а) «травку».
б) «ангідридку».
в) свій варіант відповіді________________________
_________________________________________________

5. Чи завжди Ви можете відмовитись від пропозиції вжити наркотик?
а) так.
б) не завжди.
в) ні.

6. Як Ви вважаєте, наркотики шкодять здоров»ю?
а) так.
б) ні.

7. Ви регулярно вживаете наркотики?
а) так.
б) ні.

Вкажіть вашу стать:
а) жіноча.
б) чоловіча.

№ Питан-ня
Варіант відповіді
Кількість відповідей

Процентне співвідношення

Загальне процентне співвідношенняЧол.
Жін.
Чол.
Жін.


1
а)
18
4
90%
40%
93%


б)
2
6
10%
60%
27%

2
а)
2
0
10%
0%
7%


б)
14
3
70%
30%
57%


в)
4
1
20%
10%
17%

3
а)
9
2
45%
20%
37%


б)
2
1
10%
10%
10%


в)
5
1
25%
10%
20%


г)
2
0
10%
0%
7%

4
а)
10
4
50%
40%
47%


б)
6
0
30%
0%
20%


в)
2
0
10%
0%
7%

5
а)
10
10
50%
10%
67%


б)
2
0
10%
0%
7%


в)
6
0
30%
0%
20%

6
а)
20
10
100%
10%
100%


б)
0
0
0%
0%
0%

7
а)
2
1
10%
10%
10%


б)
18
9
90%
90%
90%

Результати дослідження.
Аналізуючи результати мого дослідження, я зробив слідуючі висновки:
моя гіпотеза про те, що нгаркоманія глибоко вкоренилася серед молоді насправді не справдилася, регулярно вживають наркотики лише 10% опитаних мною респондентів.
з»ясувалося, що причиною першого вживання наркотиків являються такі: спроба зняти стрес (10%), бажання попробувати (27%), вплив компанії (37%), а також серед 7% респондентів вияснилось, що причиною також можуть бути такі як бажання стати старшим, бажання нових відчуттів та інші.
моя гіпотеза про те, що молодь починае вживати наркотики ще не досить в зрілому віці відносно справдилася: 57% опитаних респондентів вперше вжили наркотик в віці від16 до 20 років. А це значить, що слід звернути увагу на виховання молодого покоління, поглибити пропаганду проти наркотиків серед підростаючого покоління.
більшість респондентів також як і я вважають, що наркотики – це порок, якого важко позбутися.
Також, як і було раніше сказано, всі респонденти згодились з тим, що наркотики несуть згубну дію на організм людини.


Search:
????????...

вірші про людей похилого віку на українській мові

викторина правила этикета

поезія про овочі та фрукти

Робочі кадри

звіт про виконану роботу приклад

культурні норми чи культурні цінності

Будова риби картинки

чи однаково гучно чути звуки у води и повитри

збереження інформації Конспект уроку

Склад і властивості води - конспект?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010