.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Учбова програма з курсу “Основи економіки” 


Учбова програма з курсу “Основи економіки”

Учбова програма з курсу «Основи економіки» ,
що розрахована для 11-го класу на 35 годин –
затверджена Міністерством освіти та
культури України.

Учбова програма з курсу «Основи економіки» розрахована на 35 годин.
11 клас
Мета : Ознайомити учнів із основними економічними явищами та економікою вцілому, її основними термінами і завданнями. Дати їм загальне уявлення про економічні сфери, об»єкти та суб»єкти, а також, основної економічної орієнтації.

Предмет і метод економіки.
2 год.
Загальні основи суспільного виробництва.
Фактори виробництва. Праця. Робоча сила.
Економічна система.
Потреби суспільства. Економічні інтереси.
Проведення вікторини та цікавих ігор.
5 год.
Товарна форма суспільного виробництва.
Виробництво.Основні риси товарного виробництва.
Підприємство та його економічна діяльність.
Домогосподарства в економічній системі суспільства.
Поняття про підприємництво.
3 год.
Гроші.
Суть грошей.
Історія виникнення грошей та їхні основні економічні концепції.
Призначення грошей вцілому.
Функції грошей.
3 год.
Капітал та його кругооборот.
Основна сутність капіталу.
Нагромадження капіталу.
Кругооборот капіталу підприємства.
3 год.
Ціна та ціноутворення.
Ціна.Її економічне значення.
Основні фактори впливу на ціну.
Ціна виробництва.
Поняття ціноутворення.
3 год.
Ринок.
Економічна суть та значення ринку.
Ринкові відносини.
Попит та пропозиція. Ринкова рівновага.
Основні моделі ринків.Конкуренція.
Економічна поведінка суб»єктів ринкової системи.
5 год.
Проведення контрольного заняття по темам №4 -- №7.
1 год.
Основні соціально-економічні системи та їх еволюція.
Економічна система капіталізму.
Економічна система монополістичого капіталізму.
Економічна система соціалізму: теорія та практика.
Система змішаної економіки.
Сучасний стан економіки в Україні. Головні її аспекти.
Самостійна робота з періодичними виданнями на тему «Сучасний стан економіки в Україні».(написання та розгляд рефератів).
6 год.
Світове господарство.
Світове господарство: його суть та основні риси .
Міжнародна торгівля.Її види.
Економічні аспекти глобальних проблем.
Написання та розгляд реферату на тему «Сучасні основні тенденції міжнародної торгівлі».
4 год.
Робота зі словником в структурі вивчання курсу.


Інформаційно-методичне забезпечення до вивчання курсу «Основи економіки»:

Гайдуцький П., Подолова О. Сучасний стан економіки України. // Економіка України.—1998,--№5.
Гальчинський А. С., Єщенко П.С. Основи економічної теорії: Підручник.—К.: Вища шк., 1995 р.
Економіка./ За ред. С.В. Степаненка.- К.: КНЕУ, 2000 р., 292 с.
Економічна інциклопедія. Політична економія.—М.: Рад. енцикл., 1992 р.
Закон України « Про зовнішньоекономічну діяльність». // Відомості Верховної Ради України.—1992 р.
Міжнародні економічні відносини./ Керівник А.С.Філіпенко.—К.: Либідь, 1997 р.
Мочерний С. Основи економічних знань.—К.: Феміна, 1995 р.
Основи економіки. І.Ф. Радіонова, І.С. Кравченко.-К.: Зодіак,--ЕКО, 1995р.,246с.
Основи економічної теоріїї: політекономічний аспект / За ред. Г. Н. Климка.—К.: Вища шк., 1994 р.
Основи економічної теорії./ За ред. С.В. Мочерного.—Тернопіль: АТ «ТАРНЕКС», 1993 р.
Політична економія: Підручник / За ред. В.А. Мєдвєдєв.—М.: Політіздат, 1998 р.
Словник підприємця./ За ред.О.П.Меркулова.—К.: Техніка, 1992 р.


Тарабакін Ігор та Мулик Сергій
спец. 6108 – 1гр.

Search:
????????...

Реферат штучні супутники землі

математичні кросворди

речення про орла в прямому і переносноиу значенні

речення про орла в прямому і переносноиу значенні

твір про гектора і ахілл

речення в переносному значенні про океан

твір на тему чи завжди мета виправдовує засоби

одісей символ краси і сили людського характеру

Чіпка.правдошукач чи розбійник.

конституція україни вікіпедія?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010