.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання 


Навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання

ВІДДІЛ ОСВІТИ КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 2 М.КОЛОМИЇНавчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання
Робота загальношкільної організації |Родина|


Семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи ї заступників з виховної роботи загальноосвітніх шкіл м.Коломиї
2000 рік


1. 9год. 01 хв. Привітальне слово директора школи.
Вітання учителів школи.
2. Визначення мети семінару.
Мету семінару визначатимуть завідувачка методичним
кабінетом відділу освіти Вижак Ганна Петрівна і методист
відділу освіти Григорчук Ольга Іванівна.
3. Перший тур уроків обміну досвідом.
9 год. 25 хв. - 10 год. 10 хв.
урок трудового навчання у 1В класі на тему |Благослови, мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати |.
Учитель Симчич Оксана Іванівна
(учитель першої категорії)
урок трудового навчання у 9Б класі на тему |Оранжування квітів бісером|.
Учитель Піщак Галина Василівна
(кваліфікаційна категорія - учитель )
4. Другий тур уроку обміну досвідом.
10 год. 20 хв. - 11 год. 05 хв.
урок образотворчого мистецтва в 2Б класі на тему |Зазирну у матусині очі ласкаві |.
Учитель Паращук Мирослав Васильович
(учитель вищої категорії)
урок християнської етики у 10А класі на тему |Суспільний спокій і толерантність| .
Учитель Андрусяк Марія Іллівна
(учитель вищої категорії)
5. Виховні заходи обміну досвідом.
9 год. 25 хв. - 10 год. 10 хв.
виховний захід у 6Б класі |Ой чий то кінь стоїть,
Що сива гривонька …|
Учитель Слаба Людмила Іванівна
(учитель першої категорії)
10 год. 20 хв. - 11 год. 05 хв.
екскурсія-подорож у 8В класі |Плаєм|.
Учитель Ремша Анеля Йосипівна
(учитель вищої категорії)

6. Третій тур. Позакласний захід.
11 год. 20 хв. - 12 год. 05 хв.
ритуал-посвята учнів 1А класу в Козачата. Урочистий прийом першокласників в зальношкільну учнівську організацію |Родина|.
Учителі: Гродзінська Орися Володимирівна
(учитель вищої категорії, учитель-методист)
Андрусяк Марія Іллівна
(учитель вищої категорії)
7. Науково-практична частина семінару.
13 год. 01 хв. - 14 год. 02 хв.
особливості інспектування уроків обміну досвідом.
Практичне заняття веде завідувачка методичним кабінетом Вижак Ганна Петрівна.
доповідь заступника директора загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Манакової Галини Федорівни на тему |Про навчально-методичне забезпечення предметів естетичного циклу та трудового навчання|.
Особливості інспектування виховних заходів обміну досвідом.
Практичне заняття веде методист відділу освіти Григорчук Ольга Іванівна
доповідь заступника директора з виховної роботи загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Сеневич Галини Василівни |Про роботу загальноосвітньої організації |Родина|.
8. Педагогічно-романтичний захід о 14 год. 17 хв.


|… Надивлюся на сонце і трави,
Наговорюся з добрими людьми.
Не час минає, а минаєм Ми,
а минаєм Ми…|


Ми, учителі загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, щиро вдячні Вам за те, що ви були у нас.


Схема загального аналізу урокуI. Цілеспрямованість уроку:
визначити тему уроку, місце уроку в ситуативному-тематичному циклі, тип уроку.
назвати цілі уроку : практичні, загальноосвітні, розвиваючі, виховні.
встановити відповідність поставлених цілей місцю уроку в ситуативно-тематичному циклі та типу уроку.

II. Структура і зміст уроку :
назвати етапи уроку в їх послідовності.
встановити відповідність прийомів навчання основними цілями уроку.
оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ.
назвати допоміжні засоби навчання, що використовувались, оцінити їх доцільність та ефективність .
визначати розвиваючу, освітню, виховну, цінність мовленнєвого матеріалу уроку і вправ, їх відповідність віковим інтересам учнів.

III. Активність учнів на уроці:
визначити основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце(на якому етапі, для вирішення яких завдань) та ефективність.
окреслити прийоми стимулювання мовленнєвої та розумової активності учнів.

IV. Мовленнєва поведінка вчителя:
визначити відповідність мовлення вчителя мовній нормі його адаптованості до рівня мовної підготовки учнів і вимог шкільної програми.
оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань та зверненість його мовлення до учнів.
обгрунтувати доцільність використання вчителем рідної мови на уроці.
встановити співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці.

V . Результативність уроку:
назвати, чого навчились учні на уроці.
визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленими цілями.
оцінити об.єктивність та мотиваційний потенціал виставлених учителем оцінок.
Схема поглибленого аналізу уроку

I. Цілеспрямованість уроку:
визначити практичну, освітню, розвиваючу, виховну цілі уроку.
встановити відповідність цілей уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу уроку на етапу навчання.

II. Структура та зміст уроку:
назвати етапи уроку.
співвіднести їх послідовність та розподіл часу з поставленими цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання.
дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.
А. Початок уроку:
визначити форму проведення, оцінити мотиваційний потенціал та
відповідність віковим особливостям і рівню мовної підготовки
учнів.
сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв.язок з цільовою установкою уроку.
обгрунтувати відповідність використаних прийомів поставленим
цілям.
оцінити ефективність використаних засобів навчання.
охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.
Б. Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних ланок
уроку) :
а) подача нового матеріалу:
визначити адекватність прийомів навчання етапами формування мовленнєвих навичок, труднощами засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів.
оцінити вмотивованість та мовленнєву спрямованість подачі мовного матеріалу,
забезпечення мовленнєвої та розумової активності учнів.
назвати застосовані прийоми поточного контролю й оцінити їх адекватність поставленим цілям.
визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів.
оцінити мовленнєву поведінку вчителя.
б) активізація дій учнів з метою використання мовного матеріалу. встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовність вправ етапам формування мовленнєвих навичок.
визначити співвідношення мовних та умовно-мовленнєвих вправ, оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу.
обгрунтувати вмотивованість і мовленнєву спрямованість тренування.
визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити їх ефективність з урахуванням вікових особливостей учнів .
встановити зв.язок тренувальних вправ уроку з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форми його перевірки.
назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити їх ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки.
визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням.
визначати виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання.
оцінити мовленнєву поведінку вчителя.
в) практика учнів у спілкуванні.
оцінити вмотивованість та ситуативну забезпеченість іншомовного спілкуванняучнів.
визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь.
назвати прийоми активізації роботи всіх учнів.
визначити адекватність прийомів контролю його об.єктам.
встановити зв.язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити
ефективність форм його перевірки.
визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання.
оцінити мовленнєву поведінку вчителя.
В. Завершення уроку:
оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання,підготовленість до нього завдяки проведеному уроку.
визначити усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою.
оцінити об.єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і виховний потенціал.

III. Результативність уроку:
1) визначити ступінь успішності виконання плану уроку.
2) встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

Завдання для проведення аналізу окремих елементів уроку

1. Визначити цілі (практичні, загальноосвітні, виховні, розвиваючі) і тип уроку. Простежте за тим, які прийоми використовувались для досягнення основних цілей уроку, дайте оцінку їх ефективності. Визначте зв.язок цього уроку з попередніми уроками ситуативно-тематичного циклу
2. Виділіть етапи уроку та зафіксуйте час, який відводився на кожний з них. Визначте ступінь відповідності структури уроку його цілям.
3. Зафіксуйте етапи уроку, визначте завдання та зміст кожного з них. Зверніть увагу на те, як здійснюється перехід від одного етапу до іншого.
4. Зафіксуйте вправи, які використовувались на уроці. Зверніть увагу на чіткість інструкцій учителя, та відповідність їм дій учнів, на забезпеченість вправ (за необхідності) зразком, на наявність контролю. Визначте форми взаємодії вчителя та учнів під час проведення вправ, оцініть їх ефективність.
5. Запишіть вправи, які використовувались на кожному етапі уроку, фіксуючи їх послідовність. Визначте тип, вид використаних вправ. Оцініть їх відповідність поставленим цілям та етапам формування мовленнєвих навичок або мовленнєвих умінь. Визначте співвідношення між тренувальними і мовленнєвими вправами. Вкажіть, які вправи ви могли б запропонувати, якби були порушення у виборі типу, виду вправ, або в їх послідовності, раціональному співвідношенні тренувальних і мовленнєвих вправ.
6. Простежте за використанням па уроці зорової вербальної/невербальної наочності. Зафіксуйте, на якому етапі, які конкретні засоби унаочнення застосовувались, визначте їх мету. Оцініть відповідність використаної наочності поставленим цілям, її доцільність і достатність, якість та естетичність виконання.
7. Простежте за використанням дидактичного роздавального матеріалу на уроці. Зафіксуйте, на якому етапі уроку і з якою метою використовується роздавальний матеріал. Оцініть відповідність його змісту та форми поставленій меті. Охарактеризуйте форму та якість контролю під час роботи учнів з роздавальним матеріалом. Оцініть якість виготовлення вчителем роздавального матеріалу.
8. Простежте за використанням технічних засобів навчання на уроці. Зафіксуйте, які засоби, на якому етапі, з якою метою застосовувались учителем. Оцініть методичну доцільність їх використання.
9. Простежте за проведенням ігор на уроці. Зафіксуйте на якому етапі, який вид гри, з якою метою використовувався. Оцініть відповідність гри поставленій меті та віковим особливостям учнів. Охарактеризуйте організацію гри вчителем (чіткість установок, керування діями учнів під час гри, чіткість підсумків).
10. Простежте за досягненням виховних, загальноосвітніх, розвиваючих цілей уроку. Визначте, які прийоми використовував учитель для виховання учнів, розвитку їх пізнавальних інтересів, пам.яті, уваги, уяви тощо, для формування навичок самостійної роботи над мовою, для розширення їх загального та філологічного кругозору. Зверніть увагу на те, чи використовувався з цією метою додатковий матеріал. Вкажіть, які конкретні виховні, загальноосвітні, розвиваючі цілі були досягнуті на уроці, який потенціал було використано.
11. Простежте за мовою вчителя на уроці. Оцініть її правильність, виразність, зверненість, емоційну забарвленість. Зверніть увагу на економність мовлення вчителя, його дидактичність (включення вивченого матеріалу, а також того, який вивчається і буде вивчатися найближчим часом). Стежте за тим, як учитель адаптує своє мовлення (міміку, жести, повтори, спрощення, трансформації, опори тощо).
Зафіксуйте, коли він говорить рідною мовою, чи є в цьому необхідність. Встановіть співвідношення між мовленням учителя та учнів на уроці.
12. Простежте за помилками учнів на уроці. Визначте їх характер (вимовні, лексичні, граматичні тощо). Встановіть причину та запропонуйте можливі шляхи їх усунення. Зверніть увагу на те, які способи усунення та виправлення помилок використовує вчитель. Оцініть їх ефективність. Які можливості для запобігання та усунення помилок не були використані вчителем?
13. Простежте за дисципліною в класі та організацією уроку. Визначте ступінь інтенсивності роботи учнів на уроці. Зверніть увагу на те, чи не було загублено час (коли, скільки, з якої причини). Зафіксуйте, які прийоми використовує вчитель для економії часу та більшої ефективності уроку. Відмітьте, як учитель реагує на порушення дисципліни. Стежте за тим моментом, коли вчитель використовує розрядки, а також за тим, які форми розрядок він використовує.
14. Простежте за тим, як використовує вчитель дошку на уроці. Зафіксуйте, які записи були зроблені на дошці до уроку, які робилися під час уроку. Визначте їх мету. Оцініть грамотність записів, їх відповідність каліграфічній нормі, правильність розташування, їх доцільність і достатність.
15. Простежте за опитуванням учнів та оцінюванням рівня сформованості їх мовленнєвих навичок та умінь. Зафіксуйте, скільки учнів було опитано на уроці, скільки учнів одержали оцінку за урок. Відмітьте об.єкти контролю. Визначте види, форми, прийоми контролю. Встановіть їх відповідність об.єктам контролю. Зверніть увагу на те, як оцінювались мовленнєві дії учнів, як вівся облік оцінок. Проаналізуйте виставлені вчителями оцінки за урок. Оцініть їх об.єктивність, виховний, та мотиваційний потенціал.
16. Простежте за організацією і проведенням початку уроку. Зверніть увагу на те, чи готовий клас до уроку (дошка, дидактичні посібники, технічні засоби, все необхідне на партах учнів) і чи не було втрачено час через погану організацію. Визначте, в якій формі проводився початок уроку, яка його мета. Оцініть прийоми, які використовував учитель для її досягнення. Охарактеризуйте зв.язок цього етапу уроку з наступними. Вкажіть, як по-іншому можна було розпочати цей урок.
17. Простежте за проведенням мовленнєвої зарядки. Зверніть увагу на вмотивованість мовленнєвих дій учнів. Сформулюйте мету мовленнєвої зарядки. Визначте прийоми, які використовував учитель для досягнення поставленої мети. Оцініть їх ефективність. Зверніть увагу на матеріал, який використовував учитель для мовленнєвої зарядки, виховний/загальноосвітній потенціал. Визначте зв.язок мовленнєвої зарядки з наступними етапами уроку.
18. Простежте за проведенням фонетичної зарядки. Визначте її мету, прийоми її досягнення та оцініть їх відповідність. Зверніть увагу на те, чи використовувалась фонограма, оцініть її доцільність. Охарактеризуйте зв.язок фонетичної зарядки з наступними етапами уроку. Оцініть готовність учителя для проведення фонетичної зарядки (дотримання правильності вимови, знання напам.ять віршів, римівок, скоромовок, прислів.їв, які є матеріалом для фонетичної зарядки, правильне синтагматичне членування, інтонування).
19. Простежте за проведенням завершального етапу уроку. Зверніть увагу на те, чи вчасно було його проведено. Зафіксуйте, як учитель підбиває підсумки уроку, на що звертає увагу (що робили чи чого навчились, що вміємо), чи забезпечує усвідомлення учнями досягнутого рівня оволодіння мовою. Оцініть своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, його підготовленість ходом уроку. Дайте оцінку об.єктивності, виховного та мотиваційного потенціалу виставлених учителем оцінок.
20. Простежте за перевіркою домашнього завдання та поясненням нового. Зафіксуйте, на якому етапі вчитель перевіряв домашнє завдання учнів, який його зв.язок з метою уроку. Визначте, які форми та прийоми контролю використовував учитель, оцініть їх ефективність. Зверніть увагу на прийоми активізації учнів, а також на те, чи було забезпечене усвідомлення і виправлення помилок усіма учнями. Зафіксуйте час, коли вчитель дає домашнє завдання, обгрунтуйте доцільність моменту. Зверніть увагу на своєчасність пояснення домашнього завдання, якщо це відбувається на завершальному етапі уроку. Визначте зміст, обсяг і мету домашнього завдання. Оцініть його підготовленість ходом уроку, а також те, чи буде воно служити базою для роботи на наступному уроці. Зверніть увагу на чіткість, доступність пояснень учителя, на врахування індивідуальних і вікових особливостей учнів. Простежте, чи перевірив учитель правильність домашнього завдання учнями в щоденниках.
21. Простежте за введенням нових лексичних одиниць. Визначте, до якого словника належать нові ЛО. Зверніть увагу на те, як учитель проводить ознайомлення з ЛО, чи врахована приналежність до певного словника. Визначте, які способи семантизації використовує вчитель, оцініть їх відповідність природі ЛО та віковим особливостям учнів. Зверніть увагу на те, чи враховані всі можливі труднощі засвоєння нових ЛО. Зафіксуйте, як учитель контролює розуміння нових ЛО та оцініть ефективність використання прийомів. Зверніть увагу на те, як учитель забезпечує активність усіх учнів. Запишіть вправи, які використовує вчитель для закріплення нових ЛО. Визначте їх тип, вид та оцініть їх ефективність і достатність. Дайте оцінку вирішенню загальноосвітніх, розвиваючих завдань, відмітьте, чи все було використане вчителем.
22. Простежте за поясненням нового граматичного матеріалу, визначте, до якого мінімуму він належить. Зверніть увагу на те, як учитель проводить ознайомлення з новим граматичним явищем, чи врахована його приналежність до певного граматичного мінімуму. Зафіксуйте, як учитель контролює розуміння функції ГС, оцініть ефективність прийомів контролю. Визначте, в якій формі було подано правило щодо формоутворення, оцініть доцільність такої форми. Встановіть, чи враховані всі труднощі засвоєння даного граматичного явища. Запишіть вправи, які використовує вчитель для закріплення нового граматичного матеріалу. Визначте їх тип, вид та оцініть їх ефективність і достатність. Дайте оцінку вирішенню загальноосвітніх, розвиваючих завдань, відмітьте, чи все було використане вчителем.
23. Простежте за організацією засвоєння ЛО або ГС на уроці. Визначте, до якого мінімуму вони належать. Зверніть увагу на те, чи створив учитель необхідну мотивацію для вживання мовного матеріалу. Запишіть вправи, які використовував учитель для формування відповідних навичок. Визначте їх тип, вид. Оцініть адекватність використаних вправ та їх послідовність завданням даного етапу формування навичок, їх достатність. Визначте ефективність використаних мовних і перекладних вправ. Зверніть увагу на те, які труднощі відчували учні у засвоєнні мовного матеріалу. Які шляхи їх подолання ви змогли б запропонувати? Зафіксуйте форми взаємодії вчителя та учнів під час виконання вправ, їх ефективність.
24. Простежте за навчанням техніки читання. Запишіть вправи, які використовував учитель, оцініть їх відповідність поставленій меті. Зверніть увагу на форму повідомлення нового правила читання. Оцініть ефективність і доцільність такої форми з урахуванням вікових особливостей учнів. Вкажіть, які труднощі відчували учні в читанні, що ви могли запропонувати для їх подолання. Зафіксуйте, як учитель контролював правильність (швидкість) читання та які прийоми використовував для активізації всіх учнів. Оцініть їх ефективність.
25. Простежте за процесом навчання письма. Визначте об.єкт навчання (каліграфія, орфографія, запис). Запишіть вправи, які використовує вчитель, оцініть їх адекватність об.єкту навчання і відповідній меті. Зверніть увагу на те, чи були враховані всі труднощі засвоєння матеріалу. що ви могли б запропонувати для їх запобігання ? Зафіксуйте, як учитель контролює письмову роботу учнів, оцініть ефективність використаних прийомів.
26. Простежте за навчанням монологічного мовлення на уроці. Визначте етап розвитку вмінь монологічного мовлення та його відповідність місцю уроку в ситуативно-тематичному циклі. Зверніть увагу на те, як вчитель вмотивовує говоріння учнів, чи правильно створює навчальні мовленнєві ситуації. Запишіть, які вправи використовує вчитель, та оцініть їх відповідність даному етапу розвитку вмінь монологічного мовлення. Зафіксуйте, які опори використовує вчитель, оцініть їх доцільність та ефективність. Встановіть, чи відповідають самостійні висловлювання учнів програмним вимогам. Зверніть увагу на те, як учитель привертає увагу всього класу до індивідуальних висловлювань учнів. Дайте оцінку вирішенню виховних, загальноосвітніх і розвиваючих завдань, з.ясуйте, чи все було використано вчителем.
27. Простежте за навчанням діалогічного мовлення на уроці. Визначте етап розвитку вмінь діалогічного мовлення та його відповідність місцю уроку в ситуативно-тематичному циклі. Зверніть увагу на те, як учитель вмотивовує говоріння, чи правильно створює навчальні мовленнєві ситуації. Запишіть, які вправи використовує вчитель, та оцініть їх відповідність даному етапу розвитку вмінь діалогічного мовлення. Зафіксуйте, які допоміжні засоби навчання використовує вчитель, оцініть їх доцільність та ефективність. Встановіть, чи відповідає діалогічне мовлення учнів вимогам програми. Зафіксуйте форми взаємодії вчителя та учнів і учнів між собою під час проведення вправ, оцініть їх ефективність. Дайте оцінку вирішенню виховних, загальноосвітніх і розвиваючих завдань.
28. Простежте за навчання читання. Визначте, кого виду читання навчаються учні. Зверніть увагу на те, чи підготовлені учні до читання, які прийоми використовує для цього вчитель. Відмітьте, як вмотивовується читання учнів. Зафіксуйте, як організується робота над текстом, чи відповідає вона виду читання, якого навчаються учні. Визначте способи контролю розуміння тексту, які використовував учитель, оцініть їх відповідність виду читання та ефективність. Дайте оцінку вирішенню виховних, загальноосвітніх, розвиваючих завдань, відмітьте, що не було враховано вчителем.
29. Простежте за навчанням аудіювання. Дайте оцінку тексту для аудіювання (побудований на знайомому мовному матеріалі, містить незнайомі ЛО, інформативна цінність, виховна спрямованість). Відмітьте, як подавався аудіотекст учням (мовлення вчителя, звукозапис). Зверніть увагу на те, чи підготовлені учні до аудіювання, які прийоми використовує для цього вчитель. Оцініть їх відповідність тексту. Зафіксуйте, як організовується прослуховування тексту. Зверніть увагу на те, чи вмотивовується діяльність учнів, чи одержують вони завдання на вилучення певної інформації. Запишіть, які способи контролю розуміння тексту використовує вчитель, оцініть їх достатність і ефективність. Відмітьте, які труднощі відчували учні в аудіюванні, визначте їх причини. Дайте оцінку досягненню виховних, загальноосвітніх, розвиваючих цілей.


Кумир
Любима людина
Друг, приятель
Товариш
Контролер
Доглядач
Лікар
Психотерапевт
Утішитель
Вчений
Дослідник
Спростерігач, спостережний
Просвітитель, просвітник
Наставник, напутник
Керівник
Організатор
Радник
Лідер
Вихователь
Опікун
Нянька
Проповідник
Оратор
Розповідач, оповідач
Артист
Клоун
Блазень, опудало
Оцінник, оцінювач
Критик
Суддя
Інформатор
Консультант
Експерт
Інструктор
Тренер
Дресирувальник


Сторінка поезії

!


Кажуть, що вродливі жінки здебільшого нещасливі. А воно, може, й справедливо. Врода і щастя? Чи не забагато два гриби в борщ?
Розумна жінка у житті чоловіка - це хліб насущний. Воно - то так, але ж не хлібом одним.
Сповідь жінки: |Я тебе ніколи не любила. Чому по роках ти став мені дорогий? Чи не тому, що розчарувалася в тих, кого любила.|
Коли при зустрічі зі знайомим тобі вже вирвалось: |Як ви змінилися…|, то скоренько додай: |На краще|.
- Минула пора, коли я черпала щастя ополонниками. Тепер спасибі долі за десертні ложечки,- сказала жінка, яка зналася на ціні часу.
- Завжди проценти миліші, ніж капітал,- сказала бабуся, цілуючи внучку.
Мало написати щось геніальне, треба ще знайти дурнів, які це читатимуть.
Жінка не винна в тому, що ти її чоловік.
У коханні всі розміри гарні.
Хто не з нами, тому більше заплатили.
Всім однаково куди йти, - все одно прийдемо не туди.
Жінка пізнається, коли її чоловік у відрядженні.
Цікаво, за які кошти живуть ті, хто працює?
Щасливий той, хто вже змирився з тим, що він не щасливий.
Поради дають дурні, розумні працюють радниками.
Жінка завжди знайде, що пробачити чоловікові.
Особливо багато треба тим, у кого вже все є.
Особливо багато асів серед народжених повзати.
Якщо не зберегти жінок - чоловіки загинуть!
У боротьбі за виживання народ керівництву явно програє.
Великий і могутній … жіночий язичок!
Бажання кинути пити у нас уже в крові.

…Нехай підождуть невідклані справи.
Я надивлюсь на сонце і трави,
І наговорюся з добрими людьми.
Не час минає, а минаєм ми…

Ліна Костенко

Молитва школи

Господи, дай мені силу здійснити те, що я повинен зробити.
Господи, дай мені терпіння змиритися з тим, чого я не можу зробити.
Господи, дай мені мудрість відрізнити можливе від неможливого.
Амінь.

Життя - це можливість. Скористайся нею.
Життя - краса. Захоплено сприйми її.
Життя - це мрія. Здійсни її.
Життя - це виклик. Прийми його.
Життя - це обов.язок твій насущний. Виконай його.
Життя - це гра. Стань гравцем.
Життя - це багатство. Не розтринькай його.
Життя - це надбання. Бережи його.
Життя - це любов. Насолодись нею сповна!
Життя - це тайна. Пізнай її.
Життя - це долина страждань. Пересиль її.
Життя - це пісня. Проспівай її до кінця.
Життя - це боротьба. Стань борцем.
Життя - це безодня невідомого. Ступи в неї без страху.
Життя - це удача. Шукай цю мить.
Життя таке прекрасне - не занапасти!
Це твоє життя. Борись за нього.

З духовного заповіту матері Терези


Search:
????????...

Практичні роботи по темі Формули в текстовому редакторі Word

де купити біблію

настройка анімації в слайдових презентаціях

КВК пісні

увага та її основні види. властивості уваги реферат

таблиця додавання

м.грушевський був автором

англійський діалог на тему-яку мову краще вивчати чому

М'ясо з вмістом йоду-131 вживати в їжі:

де купити біблію?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010