.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему Служба роботи з гіпертекстовими сторінками WWW (World Wide Web) 


План-конспект уроку на тему Служба роботи з гіпертекстовими сторінками WWW (World Wide Web)
Тема уроку: Служба роботи з гіпертекстовими сторінками WWW (World Wide Web).
Мета уроку: ознайомити учнів з такими поняттями як „всесвітня павутина”, принцип навігації, WWW-сервери, програми браузери; виховати всебічно розвинену особистість і добре ставлення до навчання.
Обладнання: підручники.
Тип уроку: пояснення нового матеріалу.
Вид уроку: урок-лекція.
Структура уроку
І. Організаційна частина (2 хв.)
ІІ. Пояснення нового матеріалу (36 хв.)
План уроку
1.    WWW – „всесвітня павутина”.
2.    Програми – браузери.
3.    Принцип навігації.
4.    WWW – сервери.
Останніми роками інтенсивно розвивається нова технологія розміщення і доступу до інформації на серверах – гіпертекстова мережева інформаційна система World Wide Web (всесвітня павутина). (запишіть у зошити).
Вона забезпечує:
-    роботу з гіпертекстовою інформацією, і мультимедійною формою її подання: текст, звук, графіка, відображення;
-    універсальний доступ – доступ до документів на серверах різних типів (FTP, Gopher). (запишіть у зошити).  
Гіпертекст (гіпертекстова технологія) – це спосіб ієрархічної організації інформації, яка може бути на одному чи багатьох серверах, зв’язок між якими забезпечують гіпертекстові посилання в системі HTTP-протоколу (Hypertext Transfer Protocol)(запишіть у зошити).
Гіпертекстове посилання – це  короткий підкреслений і відокремлений іншим кольором текст у документі, картинка чи інший елемент, клацнувши мишею отримують доступ до файлу іншого документу, звукового файлу, відео файлу. (запишіть у зошити).
Важливою властивістю  гіпертекста являється автоматичний доступ до інформації, яка зв’язана з вказаним користувачем посиланням. Пошук цієї інформації і її вивід на екран здійснюється за допомогою спеціальних програм роботи з гіпертекстами.
Посилання в гіпертекст прийнято називати полями (запишіть у зошити). Як правило,поля відрізняються від іншого тексту іншим кольором. Стандартний спосіб доступу до зв’язаної з полем інформації є клацання клавішею миші на вибраному полі. Звичайно отримана в такий спосіб інформація також представлена в виді гіпертексту.
Для сучасних інформаційних систем фактичним стандартом став їх мультимедійний характер. Мультимедія представляє собою сукупність апаратного і програмного забезпечення, які забезпечують створення звукових і візуальних ефектів, а також вплив людини на хід виконання тієї чи іншої програми.
Всесвітня павутина представляє собою гіпертекстову інформаційну систему, яка містить зв’язані між собою посилання-документи, які можуть створюватись в різних програмних середовищах і знаходяться в будь-яких з комп’ютерів Internet.
Це означає, що інформація зв’язана з гіпертекстовим полем будь-якого документа, може фактично знаходитися не тільки в тому ж комп’ютері, на якому переглядається документ, але й на іншому комп’ютері Internet. Якщо користувач вкаже на таке поле, то автоматично звертається до потрібного комп’ютера Internet, і інформація зв’язана з полем, передається по мережі, комп’ютера, який цю інформацію потребував.
Програми за допомогою яких переглядаються гіпертексти в системі всесвітньої павутини і які автоматично здійснюють все необхідне для доступу і перегляду по мережі зв’язаної з гіпертекстовими полями інформації, прийнято називати браузерами (browse - перегляд). (запишіть у зошити).
Для появи Web доступу до ресурсів Internet, який часто називають навігацією в Internet, було справою важкою, яка потребувала високої кваліфікації. Web була створена в 1989-91 рр. Швейцарським фізиком Томом Бернерсом-Лі і його колегою Робертом Кейлау. Вони розробили спеціальний протокол НТТР (протокол передаді гіпертекстів). Протокол НТТР працює по стандартній мережевій схемі клієнт-сервер. (запишіть у зошити). Ними також була розроблена програма LineMode, яка використовує цей протокол, вона автоматизувалі всі операції доступу до тих чи інших ресурсів Internet і приховувала від користувачів всі технічні деталі цього доступу.
Основними поняттями гіпертекстових документів  в Internet являється поняття Web-вузла, чи сайта (site - участок)і Web – сторінок.
Web-сторінкою називається документ, який містить базуючи на протоколі НТТР гіпертекстові посилання (запишіть у зошити).
Web-сторінка це основна одиниця інформації, яка передається по всесвітній павутині. Web-сторінку краще розглядати як окремий документ, в якому знаходяться посилання на зв’язані з ним інші документи. Web-сторінка може вміщувати відформотований текст, малюнки, фотографії.
Web-вузлом чи сайтом називається група взаємопов’язаних Web-сторінок.(запишіть у зошити).
Web-сайт можна уявити собі як звичайну папку, яка містить звичайні взаємопов’язані документи. Доступ в кожен Web вузол завжди виконується через так звану початкову чи домашню сторінку вузла. Будь який Web сайт має тільки одну початкову сторінку. Переглядаючи її користувач може отримати інформацію про зміст вузла і звернутися до будь-якої іншої сторінки.
Фактично Web вузли розміщаються на спеціально оснащених комп’ютерах з програмним забезпеченням, які називаються Web-серверами чи WWW-серверами. (запишіть у зошити). Вузли Internet повинні мати в своєму складі хоча б один Web-сервер, інакше вони будуть не в змозі забезпечити своїм користувачам доступ до всесвітньої павутини.
В основі WWW лежить поняття формат документів НТТР.
HTML (Hyper Text Markup Language) – це спеціальна мова форматування текстових електронних документів. (запишіть у зошити).
Друкований документ має точно задані параметри, такі як: розмір паперу та полів, шрифти та їх розміри. Мова НТТР призначена для того щоб оформити електронні документи з розрахунком на те, що засоби, якими вони будуть перегядатися наперед невідомі.
Команди мови НТML називаються тегами.(запишіть у зошити). Теги бувають одинарними і парними. Більшість тегів є парними. Парні теги позначають початок і кінець області дії відповідної команди. Теги записуються у кутових дужках. Тег, що розкриває область дії, має косу риску.
Документи в WWW однозначно відшукують за уніфікованою адресою документа (URL), яка має такий загальний вигляд:
<Тип інформаційного простору>: //<назва сервера>/<назва каталога>/<назва підкаталога>/<назва файлу>. (запишіть у зошити)
Основні правила відшукання файлів за URL-адресами такі: запустивши програму, відкривають новий файл. Щоб отримати шуканий файл, URL-адресу вводять у текстове поле і натискують на кнопку Open чи вводу. Потрібно стежити за інформаційним рядком внизу екрану, де висвітлюються дані про те, скільки кілобайт інформації уже надійшло, а скільки ще повинно надійти.
ІІІ. Закріплення нового матеріалу (5 хв.)
1.    Що забезпечує WWW?
2.    В чому полягає принцип навігації?
3.    Що таке програми-браузери і для чого вони служать?
4.    Що таке гіпертекст?
5.    Що таке WWW-сервери?
6.    Назвіть основні теги для форматування тексту?
IV. Домашнє завдання (2 хв.)
Вивчити конспект.

V. Література.
 1. Л.М. Глинський. Практикум з інформатики. – Л. 2003.
2. А.Н. Степанов. Информатика для студентов гуманитарных специальностей (3-е издание). – П. 2002.  

Search:
????????...

спільні риси Чіпки і Грицька

слова любові та вдячності батькам

пояснити прислів я розум без книги-що птах без крил

екібана з гарбуза

дитячі вірші про овочі

малюнок середньовічного міста

запозичені терміни та питомі терміни

Чоловічі образи хазяїн

короткий переказ захара беркута

Лев Ревуцький?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010