.: Menu :.
Home
Реферати
Книги
Конспекти уроків
Виховні заходи
Зразки документів
Реферати партнерів
Завантаження
Завантажити
Електронні книги


????????...

 
��������...
План-конспект уроку на тему Електрона пошта в глобальній мережі Internet 


План-конспект уроку на тему Електрона пошта в глобальній мережі Internet
Тема уроку: Електрона пошта в глобальній мережі Internet.
Мета: сформувати в учнів поняття про електрону пошту, електрону адресу, поштові стандарти, виховати всебічно розвинену особистість.
Обладнання: підручник інформатики.
Тип уроку: пояснення нового матеріалу.
Вид уроку: урок-лекція.

Структура уроку
1.    Електрона пошта
2.    Електрона адреса
3.    Поштові стандарти

Хід уроку
І. Організаційна частина (2 хв.).
ІІ. Пояснення нового матеріалу (36 хв.)
Зараз все популярнішою стає система електронної пошти.
Електрона пошта чи e-maіl (electronic mail) представляє собою один із способів зв’язку між людьми.
Електрона пошта – обмін поштовими повідомленнями з будь-яким абонентом Internet (запишіть у зошити).
Переваги електронної пошти:
-    лист в більшості випадків доставляється набагато швидше, ніж звичайною поштою;
-    для відправки листа декільком адресатам не потрібно друкувати його в багатьох екземплярах, досить тільки один раз його надрукувати;
-    легше переписати текст чи вправити помилки;
-    зручно зберігати листи в файлі на диску.
Електронна пошта має свою основну функцію – виконання оперативного, дуже швидкого обміну електронними листами – текстовими повідомленнями між будь-якими двома користувачами Internet, в який би точці планети вони не знаходились. До додаткових переваг електронної пошти можна віднести: передачу звукових повідомлень, документів, креслень, фотографій, відео матеріалів, доступ до наукових журналів, рекламу чи продаж різних товарів, забезпечення колективної діяльності.
Найновіші пакети електронної пошти по протоколам EFT (Electronic Funds Transfer – електронний перевід грошових засобів) і EDI (Electronic Data Interchange – електронний обмін даними) здійснюють практично миттєве листування по мережі грошей, рахунків і інших фінансових документів, забезпечених „електронним підписом” довірених осіб (запишіть у зошити).
Особливим поняттям електронної пошти є повідомлення. Під повідомленням розуміють текст, який передається по лініях в мережі від одного користувача до іншого (запишіть у зошити).
Можна відправляти як текстові, так і війкові файли на розмір текстового повідомлення в мережі Internet накладається обмеження – розмір поштового повідомлення не повинен перевищувати 64 кілобайти.
По відношеню до конкретного користувача повідомлення ділиться на вхідні і вихідні. Вхідні повідомлення – це повідомлення, яке отримується користувачем від інших користувачів. Вихідні повідомлення – це повідомлення, яке відсилає користувач іншим користувачам (запишітьу зошити).
Для того, щоб ваш лист дійшов до адресата, необхідно, щоб він був оформлений відповідно до міжнародного стандарту і мав стандартизовану поштову електронну адресу. Загальноприйнятий формат повідомлення визначається документом „Standard for the Format of ARPA – Internet text messages”.
Повідомлення електронної пошти складається із заголовку, тіла і підпису відправника (запишіть у зошити)
Заголовок виглядає так:
From: поштова електрона адреса – від кого прийшло повідомлення.
To: поштова електрона адреса – кому адресовано.
Cc: поштова електрона адреса – кому ще адресовано.
Subject: тема повідомлення.
Date:  дата і час відправки повідомлення.
Стрічки заголовку From і Date формуються, як правило, автоматично, програмними засобами. Крім цих стрічок заголовка повідомлення може вміщувати і такі:
Message Id: ідентифікатор повідомлення, яке присвоюється йому поштовою машиною.
Reply to: звичайно, адреса абонента, якому ви відповідаєте на лист.
Тіло повідомлення – це направлений адресату текст (запишіть у зошити). В повідомленні крім основного тексту, може бути включена і сигнатура (підпис) чи файл підпису. Сигнатура являє собою вміст сформульованого раніше користувачів текстового файла. Разом з повідомленням користувач може пересилати приєднані файли, які вміщують програмне забезпечення, графіку, електроні таблиці, відформотований документ, музику, відео.
Повідомлення, які посилаються користувачами потрапляють на спеціалізований комп’ютер мережі поштова електронна адреса, який містить серверну частину програми електронної пошти і називається поштовим сервером (запишіть у зошити). Поштовий сервер забезпечує відправку всіх вихідних повідомлень по найбільш кращих маршрутах, а також прийом і збереження до прочитання всіх вхідних повідомлень всіх серверів які обслуговують користувачів.
Вхідні повідомлення не зразу направляються по мереженим лініям зв’язку. Спочатку всі повідомлення попадають на читальному сервері мережі Internet. Тому говорять, що електронна пошта представляє собою ресурс, який представляється користувачам в автономному режимі. (запишіть у зошити)
Поштова електронна адреса має різні формати. Найбільш вживана система формування адреси DNS (Domain Name System). (запишіть у зошити)
 В Internet основними протоколами електронної пошти є протокол SMTP і протокол POP (Post Office Protocol – протокол поштового відділення). (запишіть у зошити)
Деякі пакети електронної пошти забезпечують користувача адресною книгою. Яка являється електронним аналогом звичайної записної книги, яка містить адреси і телефони рідних і знайомих. В цю книгу заносяться необхідні адреси і кожна адреса оснащується короткою назвою. Потім, при необхідності відіслати листа по якій-небудь адресі з адресної книги, достатньо замість повної  адреси вказати окремий її елемент.
Щоб направити повідомлення зразу ж по декільком адресам, можна сформувати список розсилки, перерахувавши в ньому адреси всіх отримувачів. Якщо є група адрес, по яким розсилка здійснюється постійно, то їх список можна записати на диск, а потім замість перерахування адрес тільки вказувати ім’я списку.
Сформулювавши повідомлення вказавши його тему і адресу користувачів, користувач може його відіслати. Перед відправленням повідомлення в деяких поштових системах можна задати визначені режими його пересилки. Можна вказати пріоритет повідомлення – низький, стандартний, високий.
Для роботи з повідомленнями електронної пошти рекомендовано використовувати редактор Beauty Mail (BML). (запишіть у зошити)
Програма BML призначена для підготовки, редагування, перегляду і відсилки листів в рамках теми електронної пошти RELKOM (Russian Electronic Comunication). Програма BML використовує ті ж каталоги і надстрокові файли, що й команда mail і не потребує тому ніякої додаткової настройки.
До апаратної підтримки електронної пошти перш за все потрібно віднести персональний комп’ютер, потім людей з телефонним зв’язком (сотовим чи звичайним). Модем і наявність телефону необхідно для з’єднання з мережею Internet.
Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що e-mail являється найкращим засобом спілкування людей (хоч і для визначеного кола,  тобто власників ПК).
ІІІ. Закріплення нового матеріалу (5 хв.)
1.    Що таке електронна пошта і які її переваги?
2.    Назвіть основну функцію електронної пошти?
3.    які ви знаєте протоколи електронної пошти?
4.    Що таке повідомлення?
5.    Назвіть два типи повідомлень.
6.    Що таке адресна книга?
IV. Домашнє завдання (2 хв.)
Інформатика 10-11 кл. Ст. 81-84.
V. Література.
1. А.Н. Степанов. Информатика для студентов гуманитарных специальностей (3-е издание). – П. 2002
2. А.Ф. Верлань. Підручник для учнів 10-11 класів середньої школи. – К. 1998.

Search:
????????...

хіба ревуть воли як ясла повні Падіння і злети Чіпки

фізичний розвиток його показники

цікаві факти про міжнародний маркетинг

слово про похід ігорів цитаты игоря

электроскоп негативно заряджена кулька

безпека твир

подолати в собі звіра-це особиста проблема героя чи вічна проблема кожної людини.

Хіба ревуть воли, як ясла повні фильм

Характеристика Грицька з твору Панаса мирного "хіба ревуть воли,як ясла повні"

Хіба ревуть воли, як ясла повні фильм?????????? ????????? ????
   
Created by Yura Pagor, 2007-2010